Prodloužení WEDOS CD – Cloud Disk

  WEDOS Cloud Disk

WEDOS CD má stanoven datum expirace, tj. den, kdy končí jeho platnost, tak jak jej máte předplacený. Pokud chcete cloudové úložiště používat i nadále, je potřeba jej do data expirace prodloužit.

Pokud WEDOS CD neprodloužíte, dojde po expiraci k jeho vypnutí a později i k jeho úplnému zrušení a smazání veškerých dat.

Náš systém automaticky u všech služeb WEDOS CD vystaví 15 dní před jejich expirací objednávku prodloužení a zákazníkovi pošle e-mailem výzvu k platbě. Služba je prodloužena po přijetí platby na náš účet (či po úspěšném provedení on-line platby).

Toto chování před expirací lze upravit, viz. Nastavení expirace a prodlužování služeb.

WEDOS CD lze platit měsíčně či ročně. Pokud chcete změnit fakturační období, postupujte dle návodu Změna fakturačního období služeb.

Pokud již o cloudové úložiště WEDOS CD zájem nemáte a chcete tedy zrušit objednávku prodloužení (službu nechat doběhnout), přečtěte si postup ve článku Výpověď hostingových služeb.

Ruční prodloužení WEDOS CD

Službu lze kdykoliv ručně prodloužit v zákaznické administraci v detailu konkrétní služby, v levém menu odkaz Prodloužení. Prodloužení můžete hned uhradit ze zálohového účtu (pokud jej používáte a máte dostatečný kredit) nebo bude vytvořena výzva k platbě a zaslána e-mailem.

Přesun mezi účty a nedostupná fakturace

Po přesunu služby s vystavenou výzvou k platbě na jiný účet zůstane existující výzva k platbě na původním zákaznickém účtu. V takovém případě si u služby změňte fakturační údaje a bude vystavena nová výzva k platbě. Pokud by problém i tak přetrvával, kontaktujte naši zákaznickou podporu.