WEDOS WebSite – práce s obsahem

  WebSite
 1. Jak použít šablonu
 2. Jak přidat obsahový blok
 3. Jak vložit komponentu (mřížka, obrázek, video, nadpis, atd.) do bloku
 4. Jak přidat stránku
 5. Jak přidat pop-up okno
 6. Jak přesouvat komponentu
 7. Jak vložit obrázek z knihovny
 8. Jak vložit video
 9. Jak přidat odkaz
 10. Jak spravovat formuláře
 11. Jak spravovat mapu
 12. Jak spravovat počítadlo u odpočtu času

VIDEO UKÁZKA PRÁCE S OBSAHEM

Jak přidat šablonu

 1. Klikněte na ovládací prvek Šablony.
 2. Vyberte si z nabídky konkrétní šablonu, která se vám líbí. V tomto případě byla zvolena šablona – Zedník (Free).
 3. Přetáhněte tahem myši vybranou šablonu na prázdnou plochu.
přidání šablony pomocí Drag & Drop (přetáhni a pusť) grafického editoru

Jak přidat obsahový blok

 1. Klikněte na ovládací prvek Bloky.
 2. Vyberte, jaký typ bloku chcete použít. V tomto případě byl zvolen blok s Headers.
 3. Vyberte libovolnou hlavičku a tahem myši ji přetáhněte na prázdnou plochu.
přidání bloku pomocí Drag & Drop (přetáhni a pusť) grafického editoru

Jak vložit komponentu (mřížka, obrázek, video, nadpis, atd.) do bloku

 1. Klikněte na ovládací prvek Komponenty.
 2. Vyberte, jaký typ komponenty chce použít. V tomto případě jsem zvolil komponentu Media, přes kterou lze vložit obrázek či video.
 3. Přetáhněte tahem myši obrázek na jakékoliv místo do mřížky v bloku, kde se objeví modrá čára.

Stejným způsobem se vkládá do bloku mřížka, video, nadpis, tlačítko nebo ikona. Do jednoho bloku lze vložit libovolné množství množství komponent.

vložení komponenty do bloku pomocí Drag & Drop (přetáhni a pusť) grafického editoru

Jak přidat stránku

 1. Klikněte na ovládací prvek Stránky.
 2. Stiskněte tlačítko Přidat stránku.
 3. Upravte si název nové stránky.
přidání podstránky k titulní straně

Jak přidat pop-up okno

 1. Klikněte na ovládací prvek Pop-up okno.
 2. Vyberte libovolné vyskakovací okno a přetáhněte ho tahem myši na připravenou plochu (drop a regular popup here).

Nastavte si, zda chcete použít vybrané vyskakovací okno jako vstupní popup (zobrazí se když uživatel navštíví stránku), výstupní popup (zobrazí se když uživatel opustí stránku), normální popup (zobrazí se když uživatel klikne na nějaký odkaz).

přidání vyskakovacího okna na stránku

Jak přesouvat komponentu

Přetáhněte tahem myši obrázek, text či nadpis do libovolné části mřížky v bloku. Místo, kam je možné komponentu usadit, je vyznačeno modrou čárou. Obsah lze stejným způsobem přesouvat také mezi jednotlivými bloky.

přesouvání jednotlivých komponent v bloku

Jak vložit obrázek z knihovny

Nejprve vložte komponentu obrázek (Komponenty – Media) způsobem, který je popsán výše v tomto návodu (jak vložit komponentu).

Nahrávání vlastních fotografií – Pokud nahráváte vlastní fotografie, doporučujeme je ukládat v JPG, jelikož u tohoto formátu je možné komprimovat soubor na menší velikost. Velikost jednoho JPG souboru by se měla pohybovat okolo 250 KB. Čím je obrázek větší a kvalitnější, tím zabírá více prostoru na disku a zpomaluje načítání stránky. Pro udržení rozumné plynulosti načítání vašich stránek je tedy vhodné vkládat obrázky menší velikosti.

Nahrávání obrázků z fotobanky – Po nahrání obrázku z fotobanky, je nutné vyčkat max. jednu minutu a aktualizovat celou stránku. Poté se v knihovně obrázků zobrazí váš nahraný obrázek v celkem čtyřech velikostech. S (300 x 200 px), M (1024 x 683 px), L (1920 x 1280 px) a XXL (originální velikost). Velikost S používejte u malých obrázků, M u středně velkých obrázků a velikost L pro největší obrázky přes celou obrazovku.

 1. Najeďte myší na obrázek a klikněte na ozubené kolečko, čímž se dostanete do podrobného editoru.
 2. Zvolte záložku Obrázek a poté stiskněte tlačítko Otevřít knihovnu obrázků.
 3. Můžete si nahrát vlastní obrázek z počítače (max. velikost 3 MB) nebo přejděte do fotobanky, kde jsou k dispozici tisíce fotografií. V tomto případě je popsán postup, když vkládáte obrázek z fotobanky.
 4. Vyberte obrázek a objeví se vám možnost jej ještě oříznout, upravit rozměr či smazat.
 5. Aktualizujte vaši stránku a do jedné minuty se vám v knihovně obrázků zobrazí nahraný obrázek ve čtyřech velikostech (S, M, L, XXL). Před tím než stránku aktualizujete, nezapomeňte stisknout zelené tlačítko Uložit nyní, aby se vám nesmazaly provedené změny.
 6. Klikněte na požadovanou velikost obrázku a stiskněte tlačítko Použít a vložit obrázek.
 7. Potvrďte vložení obrázku stisknutím tlačítka Uložit změny.
vložení obrázku z fotobanky na stránku

Jak vložit video

Nejprve vložte komponentu video (Komponenty – Media) způsobem, který je popsán výše v tomto návodu (jak vložit komponentu). Vyberte, zda chcete použít platformu YouTube nebo Vimeo.

 1. Najeďte myší na video a klikněte na ozubené kolečko, čímž se dostanete do podrobného editoru.
 2. Zvolte záložku Video a do kolonky Youtube Video ID vložte část odkazu za symbolem rovnítka (www.youtube.com/watchv=7IAubGH2TjY). U platformy Vimeo naleznete ID v odkazu za symbolem lomítka.
 3. Stiskněte tlačítko Uložit změny.
ID v odkazu YouTube videa
vložení YouTube videa na stránku

Jak přidat odkaz

 1. Najeďte myší na prvek (nadpis, obrázek, tlačítko, atd), u kterého chcete nastavit odkaz.
 2. Klikněte na ozubené kolečko a dostanete se do podrobného editoru.
 3. Zvolte záložku Odkaz a vyberte, zda chcete odkazovat na jinou podstránku (Vyberte stránku) nebo si přejete, aby se stránka po kliknutí na určitý prvek pouze posunula k určitému bloku (Vyberte blok).
 4. Stiskněte tlačítko Uložit změny.
přidání odkazu k prvku

Jak spravovat formuláře

Kontaktní formuláře lze nalézt v blocích – Contact_CZ (kontaktní formulář v češtině) a Contact_EN (kontaktní formulář v angličtině). Jeden z bloků z těchto kategorií nejprve vložte na stránku způsobem, který je popsán výše v tomto návodu (jak přidat obsahový blok).

Odeslané emaily z kontaktního formuláře od zákazníků jsou doručovány vždy na email, který byl zadán při registraci služby. V administraci WEDOS WebSite si poté můžete doručovací email jednoduše změnit. Stačí kliknout v pravém horním rohu editoru na Můj účet a změnit si doručovací emailovou schránku.

změna emailu pro doručování zpráv z kontaktních formulářů

Jak spravovat mapu

Nejprve vložte na stránku určitý blok s mapou způsobem, který je popsán výše v tomto návodu (jak přidat obsahový blok).

 1. Najeďte myší na video a klikněte na ozubené kolečko, čímž se dostanete do podrobného editoru.
 2. Zvolte záložku Mapa a do první kolonky vložte název vaší adresy. Do další kolonky můžete vložit popisek k vyznačenému místu na mapě. Mapu lze také přiblížit či oddálit dle potřeby (Úroveň zvětšení mapy) a také nastavit, zda chcete mapu barevnou či černobílou.
 3. Stiskněte tlačítko Uložit změny.
nastavení mapy

Jak spravovat počítadlo u odpočtu času

Nejprve vložte na stránku určitý blok s odpočtem času (Countdown timers) způsobem, který je popsán výše v tomto návodu (jak přidat obsahový blok).

 1. Najeďte myší na odpočet času, tak aby se celý ohraničil modrou přerušovanou čárou. Pozor, pokud najedete myší přímo na jednu z políček odpočtu, zobrazí se vám nastavení stylu konkrétně této jedné části, ale ne celého počítadla!
 2. Klikněte na ozubené kolečko a dostanete se do podrobného editoru.
 3. Zvolte záložku Počítadlo a zobrazí se vám dvě možnosti, jak odpočet času nastavit.
  • datum/čas – po kliknutí do kolonky se vám zobrazí kalendář, kde si nastavíte přesný den i čas, ke kterému chcete odpočítávání času směřovat.
  • landing – přistávání – zde si můžete nastavit od přesně jakého dne, hodiny a minuty začne odpočet času.
nastavení odpočtu času

Video opakování na závěr

Video ukázka, jak pracovat s jednotlivými prvky v editoru WEDOS WebSite.

video – práce s obsahem
Děkujeme za zpětnou vazbu!