WEDOS WebSite – Cookie lišta

  WebSite

U webů vytvořených službou WEDOS WebSite lze velice snadno přidat cookie lištu.

Úspěšně jsme otestovali službu CookieBAR. Jde o připravené řešení, kde si zvolíte potřebné součásti cookie lišty a jediným kódem je vložíte do stránky webu. Cookie lišta pak umí cookies přijmout, odmítnout, zobrazit detailní informace a dokonce nabídne i návod k povolení / zakázání cookies ve svém prohlížeči. Jde o multijazyčné řešení, detekce jazyka proběhne automaticky na základě prohlížeče uživatele. Nabízíme jednoduchý manuál k instalaci.

Na stránce cookie-bar.eu si můžete prostřednictvím jednoduchého konfigurátoru připravit vlastní cookie lištu. Lze tam zvolit různé možnosti nastavení a výsledkem je jeden řádek <skript> Javascript kódu.

V konfigurátoru si zvolte všechna požadovaná nastavení a zkopírujte si výsledný kód pod konfigurátorem.

Kód bude potřeba vložit v Nastavení stránky v editoru WEDOS WebSite. Pokud se má cookie lišta zobrazovat ve více stránkách, bude nutné ji vložit do všech požadovaných stránek.

V editoru WEDOS WebSite zvolte Další možnosti a Nastavení stránky.

Kód přidejte do pole Vložit Header a uložte nastavení.

Přidejte javascript kód do pole Vložit Header a uložte nastavení.

Uložte změny a zveřejněte web.

Uložení a zveřejnění webu.

Po uložení a zveřejnění se začne ihned zobrazovat cookie lišta. Jazyk se nastaví automaticky dle prohlížeče.

Cookie lišta.

Upozornění

Jde o službu třetí strany, tedy nemůžeme ručit za správnost nastavení ani obsahu. Doporučujeme všechny kroky konzultovat s vaším správcem webu nebo s právním poradcem.

Děkujeme za zpětnou vazbu!