WebSite – Aktivace HTTPS

  WebSite

Tento článek řeší aktivaci HTTPS u služby WebSite. Potřebujete-li aktivovat HTTPS u Webhostingu, postupujte podle návodu Webhosting – Základní nastavení HTTPS

U samotných domén HTTPS aktivovat nelze.

V tomto článku se dozvíte:

Aktivace HTTPS u WebSite

Služba WebSite nastavuje HTTPS automaticky. K úspěšné aktivaci stačí mít doménu nebo subdoménu nasměrovanou v DNS na odpovídající službu WebSite.

U nových domén může propsání DNS trvat i několik hodin po registraci, případně ověření majitele. Podobná prodleva může nastat při změně DNS serverů, nebo záznamů.

Pokud HTTPS aktivní není, zkontrolujte stav služby v zákaznické administraci těmito kroky:

  1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
  2. V horním menu vyberte Hostingové služby WebSite.
  3. Z nabídky vyberte službu WebSite, u které chcete HTTPS spravovat.
WEDOS Kontrola stavu služby WebSite
Kontrola stavu služby WebSite

Vidíte-li v horní části stránky upozornění na chybu při nastavování HTTPS, zkontrolujte nejprve nastavení DNS:

  1. Ověřte, zda doména či subdoména má nastavený správné záznamy typu A. IP adresy najdete přímo v upozornění.
  2. Pokud vybraná doména nebo subdoména obsahuje jiné záznamy typu A nebo AAAA, které ji směrují jinam než na WebSite, tyto záznamy smažte.
  3. Jsou-li záznamy správně, ověřte, zda používáte DNS servery (NSSET), u kterých záznamy nastavujete. DNS servery spravujete u registrátora domény. Návod na správu DNS serverů u WEDOS najdete v článku Domény – Správa DNS serverů (NSSETu).

Je-li vše v pořádku, klikněte na tlačítko aktivovat zabezpečení HTTPS.

Aktivace HTTPS se projeví do 1 hodiny.

Běžné problémy

Problém: V tabulce vidím Stav HTTPS: chyba, ale nevidím upozornění z obrázku.
Řešení: Kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím formuláře. Uveďte název služby WebSite.

Děkujeme za zpětnou vazbu!