WEDOS WEBSITE – ukázka tvorby webové stránky

  WebSite

1. Tvorba webové stránky
2. Nastavení a zveřejnění webové stránky

Po přihlášení do služby na stránce www.wedos.website se dostanete do Nástěnky služby WEDOS WebSite. Ještě předtím než začnete tvořit vaší stránku, můžete si spustit úvodní instruktážní video, které vás provede základními ovládacími prvky editoru. Klikněte na stránku s nápisem Start here či na zelené tlačítko Editovat tuto stránku, čímž se dostanete již do okna editoru a jste tak připraveni začít tvořit webovou stránku. Nejprve si zvolte, zda chcete použít již předvytvořenou šablonu či si vytvoříte šablonu vlastní. Po otevření záložky Šablony se vám zobrazí desítky šablon s různými designy. V tomto návodu je pro ilustraci vytvořena vlastní jednostránková šablona z Prázdného plátna.

nástěnka webového editoru WEDOS WebSite
TVORBA WEBOVÉ STRÁNKY
  1. Vyberte blok ze sekce Bloky – Navigation bars a jednoduše ho myší přetáhněte na připravenou plochu. Upravte texty a barvy nadpisů dle potřeby.
  2. Přetáhněte blok ze sekce Bloky – Content na prázdnou plochu pod blok s navigační lištou. Upravte nadpis, obrázek a přidejte do mřížky texty, mapu a ikony dle potřeby. Tyto prvky naleznete v sekci Komponenty.
krok 1 a 2

3. Přetáhněte blok ze sekce Bloky – Processes na prázdnou plochu pod blok s obsahem. Upravte předpřipravené nadpisy, pozadí a texty dle potřeby.

4. Přetáhněte blok ze sekce Bloky – Countdown timers na prázdnou plochu pod blok s procesy. Upravte předpřipravený nadpis, text, pozadí a v podrobném editoru si nastavte počítadlo odpočtu dle potřeby.

krok 3 a 4

5. Přetáhněte blok ze sekce Bloky – Gallery na prázdnou plochu pod blok s odpočtem času. Do mřížky nad obrázky vložte komponentu Nadpis a pod obrázky komponentu Text. Obrázky, nadpisy i texty upravte dle potřeby.

6. Přetáhněte blok ze sekce Bloky – Call to action na prázdnou plochu pod blok s galerií. Upravte pozadí, texty a tlačítko dle potřeby.

krok 5 a 6

7. Přetáhněte blok ze sekce Bloky – Features na prázdnou plochu pod blok s výzvou k akci. Upravte nadpisy, texty a obrázky dle potřeby.

8. Přetáhněte blok ze sekce Bloky – Empty block na prázdnou plochu pod blok s prvky. Vložte si mřížku ze sekce Komponenty – Grids a do ní poté nadpis, který lze najít v sekci Komponenty – Headings. Stejným způsobem si vložte další mřížku a do ní menší nadpisy. Upravte texty nadpisů a pozadí dle potřeby.

krok 7 a 8

9. Přetáhněte blok ze sekce Bloky – Contact na prázdnou plochu pod prázdný blok. Upravte pozadí, nadpis, tlačítko a formulář dle potřeby.

10. Přetáhněte blok ze sekce Bloky – Footers na prázdnou plochu pod blok s kontaktem. Upravte pozadí a texty dle potřeby.

krok 9 a 10

Byla vytvořena kompletní webová stránku z celkem deseti bloků, do kterých bylo přidáno několik komponent. Po vložení všech bloků a komponent ještě prolinkujte stránku odkazy tak, aby se po kliknutí na určitou kategorii z navigační lišty posunula stránka k vybranému bloku.

NASTAVENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Ještě předtím než zveřejníte vaši webovou stránku, klikněte na tři tečky v pravém horním rohu editoru a zobrazí se vám možnosti nastavení projektu (celé webové stránky) a nastavení stránky (konkrétní stránky na webu). Tato nastavení ovšem nepodmiňují publikování vaší stránky, tudíž můžete webovou stránku zveřejnit i bez vyplnění následujících informací!

V nastavení projektu si můžete nastavit jméno webové stránky, vložit vlastní CSS (kaskádové styly) či JS (Java Script) z externího zdroje tak, aby byly zahrnuty na každé stránce webu či faviconu stránky (malá ikona zobrazující se v záložce prohlížeče).

nastavení celé webové stránky

V nastavení stránky nastavujete informace pouze pro konkrétní podstránku webové stránky a jsou důležité pro užití ve vyhledávačích. Je zde možné nastavit titulek konkrétní stránky, což je nadpis webové stránky, který se uživateli zobrazí při vyhledávání v prohlížeči. Dále si můžete nastavit meta description stránky, což je text, který se uživateli zobrazí při vyhledávání v prohlížeči hned pod titulkem stránky. Meta keywords (klíčová slova vystihující obsah vaší webové stránky) v dnešní době již většina prohlížečů příliš nezohledňuje, včetně Googlu a Seznamu. Nicméně vyplněním kolonky klíčových slov zcela určitě nic nezkazíte. Do kolonky Vložit Header se zapisuje dodatečný skript, který je přidán do <head> sekce v HTML webové stránky. Do této kolonky můžete například vložit vygenerovaný měřící kód z Google Analytics, na základě kterého poté můžete sledovat návštěvnost a zákaznické chování na vaší webové stránce. Lze vložit také vlastní CSS z externího zdroje (kaskádové styly), které budou zahrnuty pouze v rámci této konkrétní podstránky.

nastavení konkrétní podstránky

Jestliže máte vaši webovou stránku kompletně hotovou a připravenou, stiskněte tlačítko Zveřejnit web. Poté označte, zda chcete publikovat webovou stránku celou, nebo pouze určité podstránky. Následně už pouze klikněte na Zveřejnit nyní. Mějte na paměti, že u nově zřízené služby může první publikování vaší webové stránky trvat několik desítek minut.

Video návod popisující první kroky ve WEDOS WebSite naleznete zde.

Podrobnější návod na to, jak pracovat s obsahem editoru najdete zde.

Podrobnější návod na to, jak pracovat s textem v editoru najdete zde.