Webhosting – Nefunkční web po migraci

  Webhosting, Základní informace

Tento článek řeší běžné chyby po přesunu webu od konkurence, ať už manuálního, nebo automatického podle návodů na migraci v základním a expertním režimu.

V tomto článku se dozvíte:

Prevence chyb při migraci webu

Nejčastějším zdrojem chyb při migraci webu, kterým můžete předcházet, jsou:

Konfigurace PHP

Pokud Váš web používá PHP (běžné u redakčních systémů WordPress, Joomla, Drupal, …), zkontrolujte konfiguraci u aktuálního poskytovatele a před provedením migrace ji nastavte na webhostingu, kam chcete migrovat.

Klíčová je zejména verze PHP. Ujistěte se, že původní i nový webhosting používají stejnou verzi PHP.

Verzi PHP na webhostingu ověřte a případně změňte podle návodu Webhosting – Konfigurace PHP.

Dále zkontrolujte, že parametry webhostingu odpovídají požadavkům redakčního systému, případně pluginů. Parametry dané tarifem služby, které zákaznická administrace neuvádí, najdete na stránce srovnání webhostingových tarifů.

Databáze

Před provedením importu ověřte, že Váš web podporuje verzi databáze provozovanou na webhostingu. Tu zjistíte podle návodu Webhosting – Změna verze databáze.

Používáte-li automatickou migraci, systém se pokusí upravit konfiguraci webů na nové přihlašovací údaje databáze.

Po provedení samotné migrace, ale před spuštěním webu se ujistěte, že databáze je:

  • úspěšně importovaná a
  • pomocí konfiguračního souboru připojená k webu.

Co je konfigurační soubor webu?

Tento PHP soubor obsahuje údaje o připojení k databázi, tedy adresu databázového serveru, přihlašovací jméno a heslo. Jeho název a umístění se u jednotlivých redakčních systémů mohou lišit. U Wordpressu jde o soubor wp-config.php ve výchozí složce webu.

Soubory .htaccess

Zkontrolujte soubory .htaccess, zda neobsahují zakázané příkazy ze seznamu v návodu Webhosting – Nastavení souboru .htaccess.

Zakázané příkazy vyřaďte umístěním znaku # na řádek s takovým příkazem, například #Options -MultiViews.

Cesty v souborovém systému

Nesprávné nastavení těchto cest zpravidla vede k chybě open_basedir.

U některých redakčních systémů můžete v databázi narazit na adresy, které obsahují interní cesty původního webhostingu. Pro hosting WEDOS může mít taková cesta podobu například /data/web/virtuals/123456/virtual/www/domains/wds-test.cz.

Tyto cesty aktualizujte na správné, případně s nimi naložte podle návodu redakčního systému či pluginu.

Jak zjistím správnou cestu pro WEDOS?

Kořenová složka FTP má adresu /data/web/virtuals/XXXXXX/virtual, kde XXXXXX je číslo v názvech FTP účtů a databází. Cesta je také uložena v PHP proměnné $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].

Běžné problémy

Zobrazuje se původní web

Problém: Po migraci se pořád zobrazuje web na původním hostingu.

Řešení: Klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+R načtěte web bez cache prohlížeče.

Pokud problém přetrvá, proveďte kontrolu DNS:

  • Zjistěte, které DNS servery doména používá, a zda jsou na nich propsané změny IP adres záznamů typu A (případně AAAA, pokud jej používáte) na nový webhosting. Propsání změn DNS záznamů zpravidla trvá desítky minut až hodiny, propsání změn DNS serverů může trvat až 48 hodin.
  • Ověřte, zda nemáte v souboru hosts uvedenou starou IP adresu webhostingu.

Web funguje, vypisuje chyby

Problém: Web funguje, ale zobrazuje chyby, které na původním nebyly.

Řešení: Některé webhostingy mohou mít vypisování chyb vypnuté, webhosting WEDOS má vypisování v základním nastavení zapnuté. Doporučujeme chyby řešit dle instrukcí tvůrce webu nebo podpory redakčního systému, resp. pluginu. 

Pokud chybu nelze vyřešit, ani odstavit kód, který ji způsobuje, můžete zobrazování chyb vypnout podle návodu Webhosting – Konfigurace PHP. Toto nastavení ale nedoporučujeme.

Nenačítají se soubory

Problém: Nenačítají se některé soubory, objevují se Chyby 403, 404.

Řešení: Nejprve se ujistěte, že soubory jsou správně přemigrované a nenačítáte je z nedostupných externích zdrojů.

Zejména v případě Chyb 403 proveďte opravu práv souborů podle návodu Webhosting – Základní správa souborů.

Fungoval-li původní web pouze přes protokol HTTP a nyní máte aktivované HTTPS, ujistěte se, že web načítá všechny zdroje přes tento zabezpečený protokol, soubory s adresami http:// web běžící přes https blokuje.

Další informace o Chybách 403 a 404 najdete v odpovídajících článcích:

Často kladené dotazy

Otázka: Můžete web přemigrovat a zprovoznit za mě?
Odpověď: Ano, nabízíme i službu placeného přesunu od konkurence.

Děkujeme za zpětnou vazbu!