Webhosting – Aliasy (Multihosting)

  Webhosting

Aliasy, tedy další domény fungující na webhostingu, můžete nastavit pouze u webhostingů NoLimit a NoLimit Extra. LowCost aliasy nepodporuje. Tarif webhostingu změníte podle návodu Webhosting – Změna varianty tarifu.

V tomto návodu se dočtete:

Účel aliasů Webhostingu

Do prostoru každého Webhostingu NoLimit a NoLimit Extra můžete nasměrovat další 3 domény jako aliasy. Potřebujete-li na hostingu provozovat domén více, můžete tento počet zvýšit zakoupením rozšíření Neomezený počet aliasů. Webhosting LowCost aliasy nepodporuje.

Prostřednictvím aliasů můžete na jednom Webhostingu provozovat více různých webů. Tyto weby sdílejí:

 • Výkon Webhostingu: Jednotlivé weby na Webhostingu sdílejí procesy vyhrazené pro celý Webhosting a tím kladou vyšší nároky na optimalizaci.
 • E-mailové schránky: Prostor pro e-maily i jednotlivé schránky jsou u aliasů sdílené. Více informací najdete v kapitole E-mailové schránky pro různé domény.

Alternativně můžete aliasy použít pro přesměrování s protokolem HTTPS, které naše běžné přesměrování domén nepodporuje. Více informací najdete v kapitole Přesměrování s HTTPS.

Přidání a odebrání aliasu

Než přidáte k webhostingu alias, ujistěte se, že:

Dokud nebudou tyto podmínky splněny, systém přidání aliasu nedovolí.

Rozhraní pro správu aliasů

Ke správě aliasů přistoupíte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Hostingové služby  Webhosting.
 3. Ze seznamu webhostingů vyberte službu, ke které chcete alias přidat. 
 4. V levém menu vyberte položku Aliasy.
WEDOS Vstup do rozhraní správy aliasů Webhostingu
Vstup do rozhraní správy aliasů Webhostingu

Dále doporučujeme použít u domény DNS servery WEDOS. Můžete tím část dalšího postupu automatizovat.

Přidání aliasu

Změny v systému se projeví do 30 minut, změny DNS záznamů do 1 hodiny.

Aliasovou doménu zadávejte ve tvaru domena.tld. Vyhněte se názvu, který obsahuje subdoménu www.

Alias k Webhostingu přidáte těmito kroky:

 1. Vstupte do rozhraní pro správu aliasu podle kapitoly Rozhraní pro správu aliasů.
 2. V rámečku Nový alias vyplňte doménu aliasu.
 3. Rozhodněte o automatickém nastavení DNS a generování Let’s Encrypt certifikátu.
 4. Klikněte na tlačítko Přidat alias.
WEDOS Přidání aliasu s nastavením Let's Encrypt certifikátu
Přidání aliasu s nastavením Let’s Encrypt certifikátu

Používáte-li DNS servery WEDOS, můžete nechat doménu automaticky nasměrovat na webhosting s aliasem. Volba provést změny na našich DNS serverech u domény aliasu je automaticky vybraná. Systém automaticky změní záznamy typu A, AAAA a MX pro danou (sub)doménu. Změny DNS záznamů se projeví do 1 hodiny.

Je-li doména na webhosting nasměrovaná již z dřívější doby, můžete automaticky zahrnout doménu aliasu do Lets Encrypt certifikátu. Pokud doména předem nasměrovaná není, systém při zaškrtnutí této možnosti vyčká 10 minut na propsání DNS a následně se pokusí vygenerovat certifikát.

Odebrání aliasu

Pro odebrání aliasu postupujte těmito kroky:

 1. Vstupte do rozhraní pro správu aliasu podle kapitoly Rozhraní pro správu aliasů.
 2. V přehledu aliasů klikněte na ikonu křížku vedle názvu aliasu, který chcete odebrat.
 3. Potvrďte smazání aliasu.
WEDOS Odebrání aliasu webhostingu
Odebrání aliasu Webhostingu

Nastavení aliasu

Alias můžete využít k provozování více webů a e-mailů na jednom Webhostingu, případně k přesměrování (s HTTPS).

Více samostatných webů na jednom Webhostingu

Ve výchozím stavu aliasy zobrazují obsah složky www na FTP Webhostingu. Na doméně a subdoménách aliasu tedy vidíte stejný obsah jako na hlavní doméně (máte-li její obsah ve složce www).

Podrobný návod na zřízení samostatných aliasových webů najdete v článku Webhosting – Samostatné weby pro aliasy.

E-mailové schránky pro různé domény

Ve výchozím stavu jsou schránky Webhostingu aliasovými doménami sdílené. Například schránka info@domena.tld je sdílená (totožná) se schránkou info@alias.tld.

Potřebujete-li schránky odlišit, můžete ve WebMailu nastavit tzv. identity. Podrobný návod najdete v článku WebMail – Aliasové e-mailové schránky (identity).

Přesměrování s HTTPS

Základní přesměrování domény nepodporuje protokol https, protože na přesměrovacím serveru není (a ani nemůže být) pro danou doménu vystavený SSL certifikát. Na vlastním Webhostingu certifikát pro aliasovou doménu (a její subdomény) vystavit můžete.

Návod na přesměrování domény s HTTPS najdete v článku Webhosting – Přesměrování domény přes HTTPS.

Běžné problémy

Mezi běžné problémy s nastavením aliasů patří:

Doménu nelze přidat jako alias

Problém: Vypisuje se chyba: Doménu nelze přidat jako alias – pro doménu existuje samostatný webhosting.

Příčina: Doména už má přiřazenou jinou službu – Webhosting, WebSite, nebo Mailhosting.

Řešení: Konfliktní službu přejmenujte podle návodů pro přejmenování Webhostingu, WebSite, nebo Mailhostingu, případně odeberte konfliktní webhostingový alias.

Doména se nachází v jiném zákaznickém účtu

Problém: Vypisuje se chyba: Doména se nachází v jiném zákaznickém účtu.

Příčina: Pokud danou doménu registruje WEDOS, můžete její název z bezpečnostních důvodů použít pouze v případě, že se nachází (aspoň dočasně) ve Vašem zákaznickém účtu, nebo k ní máte nastavena oprávnění.

Řešení: Zařiďte přesun domény do Vašeho účtu podle návodu Služby – Přesun mezi účty. Po přidání aliasu nebo přejmenování můžete služby opět stejným způsobem přesunout zpět na své zákaznické účty.

Alternativně požádejte zákazníka, v jehož účtu se doména nachází, aby Vám k ní přidělil oprávnění podle návodu Administrace – Oprávněný uživatel.

Problém při přidávání do Let’s Encrypt certifikátu

Problém: Vypisuje se chyba: U následujících domén byl zjištěn problém při přidávání do Let’s Encrypt certifikátu.

Příčina: Problém s přidáním do Let’s Encrypt certifikátu nejčastěji způsobuje chyba nasměrování DNS. Vzácněji může jít o dočasnou poruchu nebo odstávku certifikační autority.

Řešení: Ujistěte se, že DNS záznamy jsou správně nasměrované na webhosting. K tomu můžete použít například diagnostiku domény/webhostingu. Pozor – pokud za posledních 48 hodin došlo ke změně DNS serverů (NSSETu) nebo za poslední hodinu ke změně DNS záznamů, výsledky nemusejí být aktuální.

V případě výskytu chyb dokončete nastavení HTTPS manuálně podle tohoto návodu.

URL adresa domena.tld/domains/domena.tld

Problém: Web zobrazuje adresu složky v adresním řádku prohlížeče.

Řešení: Ujistěte se, že v PHP kódu zjišťujete aktuální cestu pomocí proměnné $_SERVER[„REQUEST_URI“].

Používáte-li redakční systém, ujistěte se, že máte správně nastavenou bázovou adresu, například podle komunitních návodů pro:

Často kladené dotazy

Otázka: Kolik maximálně webů můžu na provozovat na jednom Webhostingu?
Odpověď: Toto množství je dané výkonem webhostingového tarifu a zároveň spotřebou aplikace. Zatímco výkon Webhostingu je jasně daný, požadavky aplikace závisejí na její optimalizaci a návštěvnosti. Mimo špičku tak na službě může běžet bez problému několik WordPressů, ale ve špičce nebo při útoku může i jeden relativně nenáročný web skončit Chybou 503. Chcete-li z webhostingu dostat maximum, zvažte nasazení služby WEDOS Global.

Děkujeme za zpětnou vazbu!