Webhosting / PHP

U webhostingu lze v administraci upravit některé konfigurační parametry PHP, tedy modifikovat php.ini, případně přepínat mezi verzemi 5.3 až 7.3.
Informace o možnostech využití knihoven PEAR a PECL na webhostingu
Informace o safe_mode v PHP na našem webhostingu
Informace k použití komponenty ImageMagick v PHP na webhostingu
Pokud vaše PHP aplikace používá HTTP autentizaci, je potřeba provést drobné úpravy, aby tato autentizace fungovala na našem webhostingu.
Popis situace, kdy dojde k vyčerpání systémových prostředků pro běh PHP skriptů daného webu. Návod k řešení pomalých a nestíhajících webů, rady pro optimalizaci PHP aplikací.
Tzv. register_globals je dnes již zastaralý a nebezpečný způsob práce s proměnnými, získávanými z POST, GET nebo z COOKIES. Na našem webhostingu jsou register_globals zakázané, a nelze je tedy používat.
Návod pro řešení situace, kdy na webhostingu nefunguje upload souborů přes PHP

Přihlášení zákazníka

Nemáte ještě zákaznický účet? Registrace

Copyright © WEDOS, 2019

Facebook RSS