Chyba 500 – Internal Server Error

  Nastavení, Webhosting

V tomto článku se dočtete:

Co je Chyba 500

S Chybou 500 Internal Server Error se můžete setkat na kterémkoli webu na internetu.  Jde o nespecifickou chybu, kterou server vrátí v případě, kdy nemůže svůj chybový stav popsat konkrétnějším 5XX kódem.

Příčiny Chyby 500

Protože Chyba 500 je ve své podstatě nespecifická, může být odhalení jejích příčin velmi obtížné. Napovědět může rychlost načítání stránky:

  • Pokud se chyba zobrazí ihned po vstupu na stránku, hledejte příčinu v  souboru .htaccess (viz níže). 
  • V případě, že se chyba zobrazí po delším načítání, narážíte pravděpodobně na limity webhostingu max_execution_time, memory_limit, post_max_size, nebo upload_max_filesize. Navýšení těchto parametrů přechodem na vyšší verzi hostingu nemusí problém vyřešit, hledejte tedy příčinu zvýšených nároků.

Mezi nejčastější příčiny Chyby 500 patří:

  • Překlepy v souboru .htaccess: Pokud jste upravovali náš výchozí soubor .htaccess ve složce www, zkontrolujte, zda v něm nemáte překlepy, nebo omylem odmazané části kódu. V případě potřeby jej obnovte.
  • Nepovolené příkazy v souboru .htaccess: Zejména soubory .htaccess instalované redakčními systémy (mohou se nacházet i v jiných adresářích než ve výchozím www) mohou obsahovat nepovolené příkazy. Řádky s těmito příkazy zakomentujte: umístěte na začátek řádku znak #.
  • Chyba v konfiguraci redakčního systému: Zkontrolujte, zda při instalaci redakčního systému či pluginu nedošlo k vložení nepovolených příkazů do souboru .htaccess (viz výše). Nemůžete-li chybu odhalit, kontaktujte nás.
  • Duplicitní složky v adresářích domains a subdom: Máte-li jednu subdoménu vytvořenou zároveň ve složce domains a subdom, může dojít k Chybě 500. Jednu z těchto složek zvolte jako hlavní a druhou zcela odstraňte. Více informací k adresářové struktuře najdete v článku Adresářová struktura Webhostingu
  • Přetížení webhostingu: Vaše aplikace mohla narazit na některý z limitů webhostingu: max_execution_time, memory_limit, post_max_size, nebo upload_max_filesize. Můžete aplikaci optimalizovat s ohledem na tyto limity, nebo přejít na jinou službu či její variantu. Více informací ke službě Webhosting a jejím alternativám naleznete například v článku Webhosting v kostce.

Chyba 500 většinou tkví v nepovolených úpravách souboru .htaccess nebo jeho alternativy, které způsobil buď administrátor webu, nebo redakční systém a jeho pluginy.

Často kladené dotazy

Otázka: Je Chyba 500 specifická pro servery WEDOS?
Odpověď: S chybou 500 se můžete setkat na libovolném webovém serveru. Když řešíte tento problém, využijte informace o svém redakčním systému a použitých pluginech – častým zdrojem nenadálého výskytu Chyby 500 jsou jejich automatické aktualizace a přepisování souboru .htaccess.

Byl pro Vás tento návod užitečný?