Webhosting – Chyba 500: Internal Server Error

  Webhosting, Nastavení

V tomto článku se dočtete:

Chyba 500: Internal Server Error

Chybu 500 poznáte podle velkého nápisu Internal Server Error v horní části stránky. Pod nápisem najdete anglický popis chyby a odkaz na tento článek.

Stránka s Chybou 500: Service temporarily unavailable

S Chybou 500 Internal Server Error se můžete setkat na kterémkoli webu na internetu.  Jde o nespecifickou chybu, kterou server vrátí v případě, kdy nemůže svůj chybový stav popsat konkrétnějším 5XX kódem.

Řešení Chyby 500

Chyba 500 je velice nespecifická. Nejčastěji ji způsobuje chyba v souboru .htaccess, vzácněji web naráží na jeden z limitů webhostingu.

Oprava souborů .htaccess

Pokud se Chyba 500 zobrazí ihned po zadání adresy webu, jde velmi pravděpodobně o problém se souborem .htaccess. Soubory .htaccess najdete ve složce www a mohou být i v jejích podsložkách. Chybu 500 může způsobovat kterýkoli z nich.

Úpravy souborů .htaccess proveďte přes FTP. Návod najdete v článku Webhosting – Správa souborů.

Používáte-li ve složce www výchozí soubor .htaccess s vlastními úpravami, můžete jej obnovit podle návodu Webhosting – Nastavení souboru .htaccess. Při tomto obnovení systém zároveň vytvoří ve složce www zálohu souboru .htaccess, který nahrazujete výchozím.

Ve všech souborech .htaccess na webhostingu (s výjimkou funkčních aliasových domén a subdomén) zkontrolujte:

  • Nepovolené příkazy: Soubory .htaccess instalované redakčními systémy a jejich pluginy mohou obsahovat nepovolené příkazy. Řádky s těmito příkazy odstavte umístěním znaku # na začátek řádku znak.
    Příklad: Nepovolený kód Options -MultiViews odstavíte úpravou na #Options -MultiViews.
  • Chyby v kódu: Pokud upravujete existující kód, ověřte, že jste omylem nepřepsali nebo neodmazali klíčové části.

Odstranění duplicitních adresářů subdomén

Máte-li jednu subdoménu vytvořenou zároveň ve složce www/domains a www/subdom, může dojít k Chybě 500. Jednu z těchto složek zvolte jako hlavní a druhou zcela odstraňte. Více informací k subdoménám na webhostingu najdete v článku Webhosting – Správa subdomén.

Optimalizace webu

Pokud se Chyba 500 objeví až po delším načítání, mohla Vaše aplikace narazit na některý z limitů webhostingu: max_execution_time, memory_limit, post_max_size, nebo upload_max_filesize. Můžete aplikaci optimalizovat s ohledem na tyto limity, nebo přejít na jinou službu či její variantu. Více informací ke službě Webhosting a jejím alternativám naleznete například v článku Webhosting v kostce.

Často kladené dotazy

Otázka: Je Chyba 500 specifická pro servery WEDOS?
Odpověď: S chybou 500 se můžete setkat na libovolném webovém serveru. Když řešíte tento problém, využijte informace o svém redakčním systému a použitých pluginech – častým zdrojem nenadálého výskytu Chyby 500 jsou jejich automatické aktualizace a přepisování souboru .htaccess.

Otázka: Jak řešit Chybu 500 specificky v redakčním systému PrestaShop?
Odpověď: Řešení popisuje komunitní článek PrestaShop – chyba 500.

Děkujeme za zpětnou vazbu!