Webhosting – Manuální nastavení HTTPS

  Webhosting

Tento článek řeší manuální nastavení certifikátu Let’s Encrypt na Webhostingu. Chcete-li použít rychlé nastavení, postupujte podle návodu Webhosting – Rychlé nastavení HTTPS. Chcete-li nasadit vlastní certifikát, postupujte podle článku Webhosting – Nasazení vlastního SSL certifikátu. Na službu WebSite nasadíte certifikát podle návodu WebSite – Aktivace HTTPS.

Po nastavení v administraci proveďte i nastavení HTTPS na webu podle návodu Webhosting – Nastavení HTTPS na webu.

V tomto článku se dozvíte:

Manuální aktivace HTTPS na webhostingu

Manuální aktivace HTTPS s certifikátem Let’s Encrypt sestává z:

 1. Aktivace podpory SNI
 2. Zapnutí HTTPS s certifikátem Let’s Encrypt
 3. Nastavení domén v certifikátu

Po aktivaci certifikátu doporučujeme nastavit HTTPS na webu.

Aktivace podpory SNI

HTTPS na doméně (SNI) je rozšíření webhostingu umožňující nasazení HTTPS certifikátů. Poskytujeme jej zdarma a většina webhostingů jej má aktivované automaticky.

Kontrolu nebo zapnuté proveďte podle návodu Webhosting – Doplňkové služby.

Samotná podpora SNI k provozu webu přes HTTPS nestačí. Pokračujte zapnutím certifikátu Let’s Encrypt dle tohoto návodu, nebo nasaďte vlastní certifikát podle článku Webhosting – Nasazení vlastního SSL certifikátu.

Zapnutí HTTPS s certifikátem Let’s Encrypt

HTTPS s certifikátem Let’s Encrypt zapnete těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace
 2. V horním menu zvolte Hostingové služby Webhosting.
 3. Vyberte svůj webhosting v seznamu služeb.
 4. V levém menu zvolte HTTPS.
 5. V rámečku Výběr varianty HTTPS zvolte HTTPS s certifikátem Let’s Encrypt.
 6. Výběr potvrďte tlačítkem Provést změny.
WEDOS Zapnutí HTTPS s certifikátem Let's Encrypt
Zapnutí HTTPS s certifikátem Let’s Encrypt

Pokračujte přidáním domén a subdomén do certifikátu.

Nastavení domén a subdomén certifikátu

Nastavení domén a subdomén v certifikátu je nezbytný krok k jeho zprovoznění. Pokud nastavení neprovedete nebo neuložíte, HTTPS nebude na webu fungovat.

Po každé aplikaci změn v certifikátu vyčkejte až 90 minut (30 minut aktivace, 60 minut propsání změn) na dokončení nastavení HTTPS pro dané domény či subdomény.

Po zapnutí HTTPS s certifikátem Let’s Encrypt podle předchozí kapitoly uvidíte u dané položky odkaz nastavení domén certifikátu. Pokud v certifikátu nemáte nastavené žádné domény, zobrazí se odkaz i v červeném uporoznění.

WEDOS Odkazy do nastavení domén certifikátu
Odkazy do nastavení domén certifikátu

Tímto odkazem vstoupíte do rozhraní, které Vám umožňuje:

 • Tlačítkem Přidat domény přidávat do certifikátu domény a subdomény, které jsou buď názvem nebo aliasem Webhostingu.
 • Ikonou křížku v levé části řádku tabulky domény nebo subdomény mazat.
 • Zaškrtávátky ve spojení s tlačítky Smazat vybrané a Validovat vybrané provádět hromadné úpravy.
 • Tlačítkem Aplikovat změny spustit generování certifikátu.
WEDOS Rozhraní pro správu domén Let's Encrypt certifikátu
Rozhraní pro správu domén Let’s Encrypt certifikátu

Přidání domén do certifikátu

Tlačítkem Přidat domény otevřete rozhraní pro přidání domén a subdomén.

V tabulce Domény webhostingu zaškrtněte políčko:

 • V levé části tabulky, chcete-li přidat tuto doménu a případné subdomény.
 • Ve sloupci doména, chcete-li přidat jenom doménu.
 • Ve sloupci subdoména www, chcete-li přidat subdoménu www.

Zaškrtávátky pod tabulkou můžete zaškrtnout nebo odškrtnout všechny odpovídající možnosti.

WEDOS Přidání domén do Let's Encrypt certifikátu
Přidání domén do Let’s Encrypt certifikátu

Po dokončení práce klikněte na tlačítko Přidat domény a, jste-li hotovi, v administraci HTTPS klikněte na Aplikovat změny. Nastavení a propsání certifikátu proběhne do 90 minut.

Pokračujte nastavením HTTPS na webu.

Přidání subdomén do certifikátu

Tlačítkem Přidat domény otevřete rozhraní pro přidání domén a subdomén.

Dále postupujte těmito kroky:

 1. V levé části seznamu Domény webhostingu zaškrtněte doménu nebo domény, kterým chcete subdomény přidat.
 2. Do políčka Subdomény napište seznam názvů subdomén oddělených čárkou. Uvádějte pouze názvy subdomén bez doménové koncovky (např. eshop, ne eshop.domena.tld).
 3. Klikněte na tlačítko Přidat domény.
WEDOS Vzorové přidání subdomén vybrané domény do certifikátu Let's Encrypt
Vzorové přidání subdomén vybrané domény do certifikátu Let’s Encrypt

Jste-li hotovi, v administraci HTTPS klikněte na Aplikovat změny. Nastavení a propsání certifikátu proběhne do 90 minut.

Pokračujte nastavením HTTPS na webu.

Nastavení HTTPS na webu

Pokud web po úspěšném nastavení HTTPS v zákaznické administraci pořád používá protokol HTTP, upravte jeho nastavení podle návodu Webhosting – Nastavení HTTPS na webu.

Běžné problémy

Mezi běžné problémy s nastavením HTTPS patří:

Doména nesměruje na webhosting

Problém: Zobrazuje se hláška doména není nasměrovaná na tento webhosting.

WEDOS U následujících domén byl zjištěn problém při přidávání do Lets Encrypt certifikátu: doména není nasměrovaná na tento webhosting
Chybová hláška doména není nasměrovaná na tento webhosting

Příčina: A a/nebo AAAA záznamy domény nejsou nasměrovány přímo na Webhosting. Nejčastěji směruje na jiný hosting, nebo používá proxy jako například CloudFlare, nebo WEDOS Global.

Řešení: Přesvědčte se, že doména je nasměrovaná na webhosting, kde HTTPS aktivujete. Používá-li naše DNS servery (NSSET), můžete ji na službu nasměrovat podle tohoto návodu. Používá-li doména cizí DNS servery, ujistěte se, že jste ji na webhosting nasměrovali správně, například pomocí diagnostiky.

Vyskytuje-li se problém u subdomény, ujistěte se, že na webhosting směřuje záznam s názvem subdomény, nebo záznam s názvem * a subdoména zároveň nemá jiné DNS záznamy.

Zobrazuje-li se tato chyba z důvodu umístění domény na WEDOS Global, kontaktujte nás prostřednictvím fomuláře s žádostí o přidání domén a subdomén do certifikátu z naší strany.

Doména nemá nastaveny DNS záznamy

Problém: Zobrazuje se hláška doména nemá nastaveny DNS záznamy.

WEDOS U následujících domén byl zjištěn problém při přidávání do Lets Encrypt certifikátu: doména nemá nastaveny DNS záznamy
Chybová hláška doména nemá nastaveny DNS záznamy

Příčina: Doména nemá propsané DNS servery nebo záznamy, případně je smazaná nebo odstavená.

Řešení: Přidáváte-li nově zakoupenou doménu, ujistěte se, že je zřízená, a že od založení uběhlo dost času na propsání DNS serverů (zpravidla 6 – 48 hodin). U starších domén se ujistěte, že u poskytovatele DNS serverů existují záznamy domény a že neprobíhá změna DNS serverů.

Nespecifická chyba domény v certifikátu

Problém: V přehledu domén certifikátu se zobrazuje Chyba – kontaktujte zákaznickou podporu.

Řešení: Pokud nevidíte žádnou příčinu chyby (například výše uvedené problémy s DNS), zkuste doménu z certifikátu odebrat, znovu přidat a aplikovat změny.

Pokud chyba přetrvá, kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím formuláře. Uveďte název webhostingu a informujte podporu, že odebrání a znovupřidání domény selhalo.

Not found on accelerator

Problém: Na webu se zobrazuje chyba Not found on accelerator.

Řešení: Zkontrolujte, že máte správně nastavené HTTPS podle tohoto návodu a od nastavení uplynulo aspoň 90 minut.

Nezabezpečený web

Problém: HTTPS je nastavené a funkční, ale web je přístupný i přes HTTP.

Řešení: Nastavte HTTPS na webu podle návodu Webhosting – Nastavení HTTPS na webu.

Často kladené dotazy

Otázka: Doménu, DNS i webhosting mám u Vás, nic jsem neměnil, ale certifikát tvrdí, že doména nesměřuje na webhosting. Co se děje?
Odpověď: Nejběžnější příčinou je vedení domény přes ochranu WEDOS Global Protection. Kontaktujte nás přes formulář ohledně ověření a napravení problému s generováním certifikátu.

Děkujeme za zpětnou vazbu!