Nastavení domén pro Let’s Encrypt certifikát

Zabezpečení HTTPS pomocí certifikátu Let’s Encrypt je dostupné u služeb NoLimit, WebSite a WMS. Není dostupné u Miniwebu.

Rychlé nastavení

Využijte návod pro rychlé nastavení, nic dalšího nemusíte řešit.

Manuální nastavení

zákaznickém centru můžete vytvářet, upravovat a mazat certifikáty Let’s Encrypt.

Po přihlášení do zákaznického centra v sekci webhosting zvolíte konkrétní hosting, pro který chcete úpravy provést a v levém menu vyberete HTTPS. Pro správu Let’s Encrypt je nutné mít aktivní službu HTTPS na doméně webhostingu (SNI), a pokud ji nemáte ještě aktivní a nebo se chcete o HTTPS  dozvědět více, navštivte nejprve náš samostatný článek HTTPS u webhostingu. Pro potřeby přidání certifikátu Let’s Encrypt pokračujte kliknutím na odkaz nastavení domén certifikátu.

Přidat domény do Lets Encrypt a úprava certifikátu

Přidání

Pro přidání domény či domén do Let’s Encrypt certifikátu klikněte na tlačítko Přidat doménynacházející se bezprostředně pod informacemi o certifikátu.

V horní části zobrazeného formuláře v tabulce pro výběr domén zvolte pomocí zaškrtávacího pole (checkboxu) domény, které si přejete zahrnout v certifikátu.

  • Doména 2. řádu – pro vybranou doménu zahrne do certifikátu doménu 2. řádu (domena.tld)
  • Subdoména www – pro vybranou doménu zahrne do certifikátu subdoménu www (www.domena.tld)

Pro hromadné úpravy můžete také zvolit následující zaškrtávací pole (checkboxy):

  • Zahrnout všechny domény webhostingu – je-li aktivní, bude zahrnuta hlavní doména webhostingu + všechny jeho aliasy.
  • Zahrnout doménu 2. řádu pro všechny domény webhostingu – je-li aktivní, budou zahrnuty do certifkátu výše vybrané domény 2. řádu (domena.tld).
  • Zahrnout subdoménu www pro všechny domény webhostingu – je-li aktivní, budou pro všechny domény webhostingu včetně aliasů zahrnuty také subdomény www (www.domena.tld).

V dolní části pak přidáváte Vámi požadované konkrétní subdomény, které můžete oddělit čárkou pro hromadné vložení. Pokud chcete ke každé přidané subdoméně navíc variantu s www, pak zaškrtnete checkbox ke každé subdoméně přidat variantu s www.

Po kliknutí na tlačítko Přidat domény proběhne validace přidávaných domén. V případě chyby se v horní části formuláře objeví pole s konkrétními chybami nevalidních domén. Případné chyby je potřeba nejprve opravit a dotčené domény zahrnout do certifikátu později.

Aplikovat změny

V tuto chvíli jsou Vaše domény a subdomény ve stavu nová a čekají na samotné aplikování změn. To provedete tlačítkem Aplikovat změny. Okno prohlížeče bude po několik minut problikávat – aktualizace okna probíhá v intervalu 5s.  Po úspěšné validaci dojde k vygenerování certifikátu do 20 minut. V případě velkého množství přidávaných domén je čas skutečně desítky minut. Buďte prosím trpěliví.

Pokud v okně prohlížeče nechcete čekat nebo jste okno omylem zavřeli, nic se neděje. Nicméně důrazně doporučujeme pozdější kontrolu, zda k vygenerování skutečně došlo. Úspěšné vygenerování certifikátu poznáte podle stavu, který se u domény změní na aktivní.

Synchronizovat domény

Tlačítko Synchronizovat domény provede nastavení dle posledního platného certifikátu. Výsledkem synchronizování je tedy ztráta všech dosavadních neaplikovaných změn.

Smazat vybrané

Pokud potřebujete některé domény z certifikátu odstranit, vyberete ze seznamu požadované a kliknete na tlačítko Smazat vybrané.
Tím jste certifikát změnili a je třeba změny aplikovat tlačítkem Aplikovat změny. Poté dojde k přegenerování certifikátu.

Chybové stavy aneb validovat vybrané

Pokud dojde z jakýchkoliv důvodů k chybovému stavu domény, nebudete schopni aplikovat změny. Nicméně je možné situaci vyřešit tlačítkem Validovat vybrané a tím dojde k naší interní kontrole. Pakliže kontrola proběhne v pořádku a chybový stav zmizí, můžete provedené změny potvrdit již zmíněným tlačítkem Aplikovat změny. Nedojde-li k validaci a chybový stav přetrvává, obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu.

Nastavení HTTPS na webu

Na webu lze HTTPS nastavit třeba pomocí těchto .htaccess pravidel:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]
Header set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests;"

Máme k dispozici i návod pro nejoblíbenější CMS WordPress.

Byl pro Vás tento návod užitečný?