FTP účty u webhostingu

K souborům webhostingu se přistupuje pomocí protokolu FTP použitím libovolného programu, který tento protokol podporuje.

Ke každému webhostingu je při jeho zřízení vytvořen hlavní FTP účet, který je nasměrován do kořenového adresáře webhostingu. V něm uvidíte podadresáře session, tmp a wwwTyto adresáře nemažte. Veřejný obsah WWW stránek nahrávejte do adresáře www. (viz. článek Adresářová struktura webhostingu) nebo do složky domains/vase-domena.tld.

Upozornění – výchozí složky session, tmp a www nemažte. Pokud k tomu dojde, tak lze složky opět vytvořit přes FTP klienta.Hlavní FTP účet nelze smazat a ani přejmenovat.

Jakýkoliv FTP účet lze zamknout, aby nebylo možné se i se správným heslem přihlásit.

Pokud máte problém s připojení přes FTP, doporučujeme pročíst návod k nastavení některých FTP klientů, případně se řiďte instrukcemi ve článku Řešení problémů s FTP.

Dodatečné FTP účty

U každého webhostingu si lze vytvořit libovolný počet dalších FTP účtů, každý z nich lze nasměrovat buď opět do kořenového adresáře webhostingu nebo do libovolného podadresáře (např. jen do adresáře subdomény či aliasu). Po přihlášení pak máte přístup k souborům v daném adresáři a jeho podadresářích. Do úrovně výše se nedostanete, čímž můžete částečně omezit přístup jednotlivým správcům vašich stránek.

FTP účty nelze pojmenovat libovolně. Začátek názvu je vždy shodný s identifikátorem webhostingu (wXXXX) a následuje vámi zvolený dodatek v max. délce 20 znaků.

Nový FTP účet si vytvoříte kliknutím na odkaz Nový FTP účet v levém menu v detailu konkrétního webhostingu. Po jeho zřízení obdržíte heslo e-mailem, následně si jej můžete změnit (Nové heslo musí splňovat námi stanovené podmínky. Při změně nebo tvorbě hesla jste na správný tvar upozněni.)

Upozornění – dodatečné FTP účty lze smazat,ale již použitý název účtu nelze opětovně použít.

Heslo FTP lze odeslat na více emailu. Např. Vám a zároveň Vašemu správci stránek.

Změna hesla FTP účtu

Upozornění – pokud zapomenete heslo k vašemu FTP účtu, není žádná možnost vám jej znovu zaslat, protože si tato hesla z bezpečnostních důvodů vůbec neevidujeme. V takovém případě si nastavte heslo nové.

Změna hesla k FTP účtu se provádí po přihlášení do zákaznického centra client.wedos.com, záložka webhosting, otevřete detail konkrétního webhostingu, v seznamu FTP účtu otevřete konkrétní účet, uvidíte formulář pro nastavení nového hesla. Dvakrát zadejte nové heslo a potvrďte, změna se provede okamžitě.

Chybně uvedený adresář

Pokud dojde k překlepu nebo jinému omylu v adresáři, do kterého má FTP účet přístup, nelze to žádným způsobem opravit. Jediné řešení je FTP účet smazat a vytvořit nový. Bohužel už nepůjde znovu použít stejný název. To vše je z důvodu logování a uchování jednoznačné historie. FTP účtů ale můžete mít neomezený počet, věříme, že se vám podaří vybrat ještě lepší volný název.