WebMail – Aliasové e-mailové schránky (identity)

  E-maily

Tento článek řeší odesílání e-mailů z webhostingových aliasů. Chcete-li nastavit alias (alternativní název) konkrétní e-mailové schránky, postupujte podle návodu E-maily – Správa schránek.

V tomto článku se dozvíte:

Aliasové e-mailové schránky

Směřujete-li na jeden webhosting pomocí aliasů více domén, sdílejí všechny tyto domény e-mailové chránky daného webhostingu. Například na webhostingu domena.tld s aliasem aliasova-domena.tld chodí do jedné schránky info e-maily s adresami jak info@domena.tld, tak info@aliasova-domena.tld.

Varianta aliasové e-mailové schránky je alias názvu místo domény, například schránka info@domena.tld může mít alias ladik@domena.tld. Takový alias nastavujete podle návodu E-maily – Správa schránek a může mít identitu stejně jako doménový alias.

Příjem pošty nelze v takovém případě nijak oddělit, můžete ji pouze filtrovat. Můžete ale nastavit, z jaké adresy budete poštu odesílat.

Odesílání e-mailů pomocí identity

Nastavení identit zpravidla podporují i desktopové či mobilní e-mailové klienty. Chcete-li je nastavit tam, postupujte podle návodu daného softwaru.

Identitu pro zasílání pošty z aliasové schránky nebo domény musíte nejprve založit. V e-mailovém klientu WebMail nastavíte identitu následujícími kroky:

  1. Přihlaste se do klienta WebMail.
  2. V pravém horním rohu kliněte na (ikona) Nastavení.
  3. V levém menu vyberte položku (ikona) Profily.
  4. Ve spodní části sloupce Profily klikněte na tlačítko +.
  5. Vyplňte formulář a klikněte na tlačítko Uložit.
Vytvoření nové e-mailové identity v klientu WebMail

Vyplňte zejména položky Zobrazit jméno a E-mail.

Zaškrtnete-li položku Nastavit výchozí, bude klient tuto identitu upřednostňovat před tou tvořenou skutečným názvem schránky a webhostingu. 

Identitě můžete v tomto formuláři nastavit i vlastní automatický podpis.

Nastavením identity získáváte možnost vybírat, jakým jménem budete odesílat poštu. Výběr provedete v nové zprávě nebo odpovědi volbou položky Odesílatel.

Nastavení odesílatele nové zprávy

Běžné problémy

Chyba SMTP (553)

Problém: Zobrazuje se chyba: Nelze přidat příjemce … Sender address Rejected: not owned by user …

Chyba Sender address rejected: not owned by user

Řešení: Zadaná identita není platným aliasem přihlášené schránky. Ujistěte se, že doména je aliasem správného webhostingu, nebo schránka má opravdu nastavený odpovídající alias.

Často kladené dotazy

Otázka: Mám na jednom webhostingu weby mnoha společností a každému chci zřídit jeho vlastní schránku info. Jak toho můžu docílit?
Odpověď: Schránku info sdílejí všechny aliasové domény na webhostingu (např. info@spolecnost1.tld i info@spolecnost2.tld). Chcete-li každé společnosti zařídit vlastní schránku, která není společná ostatním, zkuste například info-spolecnost1, nebo jiný jedinečný název schránky, jejíž přístupy společnosti nasdílíte. Na tuto schránku pořád mohou přicházet zprávy zasílané na ostatní aliasové domény (např. info-spolecnost1@spolecnost2.tld), ale přístup k ní bude mít pouze společnost s heslem pro tuto konkrétní schránku.

Děkujeme za zpětnou vazbu!