E-maily – Řešení problémů

  E-maily

Tento článek popisuje řešení běžných problémů s e-maily hostovanými u WEDOS. Návod na správu e-mailových schránek najdete v článku E-maily – Schránky.

Máte-li podezření, že dochází k blokování příchozí nebo odchozí pošty, řešte problém podle článku E-maily – Blokování.

V tomto článku se dočtete:

Diagnostika problémů s e-maily

Způsob, kterým diagnostikujete problém s e-maily, se zpravidla liší, zakládáte-li novou službu, nebo řešíte existující. Pokud ale jedna z diagnostik problém neodhalí, doporučujeme vyzkoušet i tu druhou. Například i u nové služby může probíhat výpadek, a existující doména může mít chybná DNS.

Diagnostika nové služby

Zakládáte-li novou e-mailovou službu, diagnostikujte problémy těmito kroky:

 1. Ujistěte se, že u služby máte založené e-mailové schránky.
 2. Proveďte diagnostiku domény nebo webhostingu v zákaznické administraci. Věnujte pozornost těmto položkám:
  • Správnost DNS serverů v tabulce Doména v registru.
  • Existence a správnost MX záznamů v tabulkách DNS, případně Webhosting k doméně.
  • Stav domény v systému a Ověření e-mailu majitele domény (pokud jej doména vyžaduje) v tabulce Doména v systému.
WEDOS Vzorová diagnostika domény nasměrované na mailhosting WEDOS (redakčně zkráceno)
Vzorová diagnostika domény nasměrované na Webhosting WEDOS (redakčně zkráceno)
 1. Zkontrolujte, jestli jsou schránky dostupné přes WebMail.
 2. Zkontrolujte nastavení e-mailového klienta.

Diagnostika existující služby

Pokud Vám přestaly fungovat e-maily u existující služby, diagnostikujte problémy těmito kroky:

 1. V zákaznické administraci zkontrolujte, jestli jsou doména i webhosting (nebo WMS, WebSite, Mailhosting) aktivní.
WEDOS Kontrola stavu domény
Kontrola stavu domény
 1. Ověřte stav služeb na webu WEDOS Status. Systém sem posílá automaticky zjištěné výpadky do 10 minut od vyhodnocení problému. Je-li výpadek třeba zadat ručně, oznámení problému může trvat déle.
 2. Prověřte, zda Váš hosting není zablokovaný podle článku E-maily – Řešení blokovaných e-mailů.
 3. Zkontrolujte, jestli jsou schránky dostupné přes WebMail.
 4. Zkontrolujte nastavení e-mailového klienta.

Řešení problémů s e-maily

Problémy s nově založenými i existujícími e-maily mohou vzniknout kdekoliv – od nastavení domény a DNS, přes nastavení hostingové služby, po poštovní klienty (WebMail, nebo vlastní klient).

Doména a DNS

Mezi nejběžnější problémy s doménou a DNS patří:

Neaktivní doména

Neaktivní doména buď expirovala, nebo ještě nebyla zřízena. Stav domény najdete v jejím detailu v zákaznické administraci. Pokud dříve aktivní doménu v administraci nevidíte, buď se nachází v jiném zákaznickém účtu (případně u jiného registrátora), nebo ji systém po určité době expirace smazal.

Pokud můžete, službu uhraďte. Do 6 – 48 hodin po úspěšném přijetí platby v našem systému by opět měla fungovat. 

Běžným důvodem deaktivace generických domén (COM, NAME, …) je neověření e-mailu majitele domény, který jsme Vám zaslali po její registraci, do 15 dní. Dohledejte tento e-mail a pomocí odkazu ověřte majitele domény. Nedaří-li se Vám e-mail najít, požádejte podporu o jeho opětovné zaslání. Uveďte název domény.

Chyby v DNS

Běžnými chybami DNS, které brání správnému fungování e-mailů, jsou:

 • Nesprávné DNS servery. Pokud jste v nedávné době měnili DNS servery (NSSET) domény, zkontrolujte, že u nového poskytovatele máte správné MX záznamy. Počítejte také s delší dobou propisování DNS serverů, které zpravidla trvá 6 – 48 hodin.
 • Nesprávné nebo chybějící MX záznamy. Aby na doménu chodila pošta, musí mít aspoň jeden záznam typu MX. Záznamy typu MX zadávejte bez názvu, pokud nechcete e-maily provozovat na subdoméně.
 • Nesprávný nebo chybějící SPF záznam. SPF záznam nastavte podle tohoto návodu. Používáte-li více poskytovatelů e-mailových služeb, slučte jejich SPF záznamy do jednoho, protože několik SPF záznamů má stejný účinek jako žádný.

Hosting e-mailů

Hosting pro e-maily nabízíme jako součást služeb Webhosting, WebSite (vyjma varianty Free) a WMS. Novinkou je samostatná služba Mailhosting.

Mezi běžné problémy pošty na mailhostingu patří:

 • Neaktivní hosting. Zkontrolujte, jestli je mailhosting (nebo webhosting, WMS, WebSite) aktivní. Pokud služba expirovala, ale systém ji ještě nesmazal, uhraďte ji. Systém ji zprovozní do 1 hodiny od úspěšného přijetí platby.
 • Přeplněná e-mailová schránka. Zkontrolujte obsazenost e-mailové schránky. Pokud je plná, promažte ji, nebo navyšte kapacitu e-mailů služby.
 • Blokování e-mailů. Podrobnější informace a návody na řešení různých příčin blokací najdete v článku E-maily – Řešení blokovaných e-mailů.
 • Výpadek mailserverů. Sledujte službu Status. Systém sem posílá automaticky zjištěné výpadky do 10 minut od vyhodnocení problému. Je-li výpadek třeba zadat ručně, oznámení problému může trvat déle.

WebMail

Pokud funguje doména, DNS i hostingová služba, měl by fungovat i WebMail. Nejčastějším problémem, který nesouvisí s výše uvedenými návody, je přihlášení.

Do WebMailu se přihlašujte celou e-mailovou adresou ve formátu schranka@domena.tld

Pokud se nemůžete přihlásit aliasovou doménou, přihlaste se názvem služby. Funguje i název, kdy má webhosting hlavní doménu odebranou, například schranka@w123456.

Pokud přihlášení nefunguje, zkontrolujte:

Pokud chyba přetrvává u aktivní e-mailové schránky na aktivním hostingu, změňte její heslo, vyčkejte 15 minut na propsání změny a zkuste se přihlásit znovu.

Jiné e-mailové klienty

E-mailové klienty třetích stran mohou obsahovat nastavení, která nejsou s našimi servery kompatibilní. Klienty, které instalujete do počítače, navíc často omezují bezpečnostní prvky, jako jsou antivirové programy a firewall.

Pozorujete-li ve svém e-mailovém klientu chybu při činnosti, kterou můžete bez problému provést na stejném zařízení ve WebMailu, zkontrolujte nastavení:

Kde najdu návody na nastavení konkrétních klientů?

Zde je seznam komunitních návodů o nastavení Webmailu a vybraných klientů:

Pokud žádná kombinace nastavení nepomáhá, ověřte, že servery nebo porty neblokuje antivir, firewall, nebo jiný bezpečnostní prvek Vašeho zařízení či sítě. Pokud chyba přetrvá, kontaktujte nejprve podporu e-mailového klienta.

Často kladené dotazy

Otázka: Co když vůbec nic z tohoto návodu nepomohlo?
Odpověď: Pošlete žádost o prověření přes formulář. Uveďte název problematické schránky a co nejpřesnější popis problému i vyzkoušených řešení. Přiložte snímky obrazovky chybových hlášek a nastavení.

Děkujeme za zpětnou vazbu!