E-maily – Řešení blokovaných zpráv

  E-maily

Tento článek řeší problémy s blokací e-mailů poštovními servery. Pokud k blokaci dochází na straně poštovního klienta s výjimkou WebMailu, řešte problém pomocí manuálu či podpory daného klienta.

Další problémy s provozem e-mailů řeší článek E-maily – Řešení problémů.

V tomto článku se dozvíte:

Blokování e-mailů

Blokováním e-mailů běžně rozumíme situaci, kdy poštovní server z nějakého důvodu odmítne e-mail odeslat nebo přijmout. Dalším běžným problémem bývá nastavení DNS záznamů domény, které se může jevit jako blokování e-mailů při přijetí.

K zablokování e-mailů může docházet:

 • Před odesláním e-mailu, například zablokováním SMTP nebo funkce PHP mail() na webhostingu. Problém řešíte s poskytovatelem e-mailových služeb.
 • Před přijetím e-mailu, například selháním směrování nebo odmítnutím zprávy. Problém může být na straně příjemce i odesílatele.

Blokování odesílání

Pokud máte na mailhostingu, webhostingu, WMS nebo WebSite zablokované odesílání pošty, systém Vám nedovolí odeslat žádnou zprávu. Poštovní klient zpravidla vrátí chybovou hlášku, skripty selžou.

Mezi běžné důvody zablokování odesílání e-mailů patří:

Denní kvóta

Denní e-mailovou kvótu resetuje systém automaticky každý den o půlnoci. Manuální resety na vyžádání neprovádíme.

Z webhostingových služeb můžete posílat e-maily dvěma způsoby – poštovním protokolem SMTP, nebo PHP funkcí mail(). Každý způsob má vlastní kvótu pro odesílání e-mailů (zpravidla 500 e-mailů denně, 50 pro webhosting s tarifem LowCost).

Pokud kvótu překročíte, systém až do půlnoci, kdy kvótu resetuje, zablokuje odesílání pošty daným způsobem.

WEDOS Chybová hláška WebMailu při překročení kvóty: mailbox over quota
Chybová hláška WebMailu při překročení kvóty: mailbox over quota

Preventivní blokování

Pokud u e-mailů námi hostované schránky či celé služby zjistíme problematické chování, blokujeme ji, aby nedošlo k šíření škod a negativního spamového hodnocení našich e-mailových serverů. Podobně jako u denní kvóty rozlišujeme odesílání pošty přes SMTP a PHP funkci mail().

Mezi běžné příčiny blokování pošty z naší strany patří: 

WEDOS Chybová hláška WebMailu při zablokování schránky z naší strany: mailbox disabled
Chybová hláška WebMailu při zablokování schránky z naší strany: mailbox disabled

Pokud Vám zablokujeme poštu, technik zašle odběrateli služby e-mail s instrukcemi, jak problém řešit. Proveďte doporučená opatření a potom v odpovědi na zprávu technika požádejte o odstranění bloku.

Plná schránka

Pokud je schránka plná, e-maily nadále odesílá, ale neukládá je do Odeslané pošty ani Konceptů

WEDOS WebMail Chybová hláška při odeslání e-mailu z přeplněné schránky
Chybová hláška WebMailu při odeslání e-mailu z přeplněné schránky

Situaci můžete řešit navýšením kapacity schránek podle návodu E-maily – Obsazenost a navýšení schránek, nebo promazáním e-mailů podle návodu WebMail – Mazání e-mailů.

Jiné blokování odesílání na serveru

Máte-li podezření, že server e-maily neposílá, přestože služba není omezená, požádejte o prověření podporu prostřednictvím formuláře. Uveďte:

 • způsob odesílání e-mailů (SMTP přes poštovní klient nebo skript, PHP mail)
 • co nejpřesnější datum a čas odeslání testovací zprávy
 • e-mailová adresa odesílatele
 • e-mailová adresa příjemce
 • úplné znění nebo snímek obrazovky případné chybové hlášky

Blokování příjmu

Pokud zprávu zablokuje server příjemce, odesílateli zpravidla přijde zpráva o nedoručitelnosti popisující důvod zamítnutí. Podle této zprávy (případně podle toho, že Vám vůbec nepřijde) nejsnáze rozlišíte, jestli doručení selhalo kvůli odmítnutí ze strany serveru, nebo jiné chybě.

Chyba DNS MX záznamů příjemce

Pokud má doména příjemce chybně nastavené záznamy typu MX, nebo chybějí úplně, e-mail na server vůbec nedorazí. Žádná zpráva o nedoručení odesílateli nepřijde - nemá ji kdo odeslat.

Více informací najdete v článku DNS - Záznamy typu MX.

Mezi běžné důvody zablokování příjmu e-mailů patří:

Problém s SPF a DKIM

Problémy s SPF a DKIM mohou vést buď k padání zpráv do spamu (v takovém případě server příjemce neposílá zprávu o nedoručení), nebo jejich odmítání a informování odesílatele.

SPF je DNS záznam typu TXT obsahující výčet serverů, které jsou oprávněny odesílat e-maily z adres na této doméně. Více informací a návod na nastavení SPF záznamu najdete v článku E-maily – Nastavení SPF záznamu, nebo u Vašeho poskytovatele e-mailů.

Chybová hláška při nesprávném nastavení SPF se liší dle příjemce, WEDOS zasílá chybu:

550 5.7.1 <adresa@prijemce.tld>: Recipient address rejected: Please see http://www.openspf.net/Why?s=... (in reply to RCPT TO command)

Pro správné nastavení DKIM ověřte, že máte v DNS tyto záznamy:

Název            Typ   Data
key1.wedos-dkim._domainkey CNAME  key1.dkim-we.wedos.net
key2.wedos-dkim._domainkey CNAME  key2.dkim-we.wedos.net

Doménám nasměrovaným na webhosting, WMS, nebo WebSite generuje systém tyto záznamy automaticky.

Přeplněná schránka

Pokud je schránka přeplněná, nemůže přijímat žádné další e-maily. 

Situaci můžete řešit navýšením kapacity schránek podle návodu E-maily – Obsazenost a navýšení schránek, nebo promazáním e-mailů podle návodu WebMail – Mazání e-mailů.

Blacklisting

Server může zprávu odmítnout na základě blacklistu (černé listiny), kde najde buď e-mailovou adresu (specifickou schránku nebo celou doménu), nebo IP adresu poštovního serveru.

Blacklistů existuje velké množství. Jeden z nich může konfigurovat přímo uživatel, například podle článku E-maily – Správa blacklistu v zákaznické administraci. Ze serveru, na kterém je Vaše adresa takto blacklistována, se Vám po určité době vrátí zpráva:

550 5.7.1 <adresa@prijemce.tld>: Recipient address rejected: sender blacklisted

Další blacklisty jsou veřejné nebo interní, a o odstranění adresy z blacklistu žádáte provozovatele mailserverů odesílatele. Pokud tedy odesíláte e-mail z našeho webhostingu, WMS, nebo WebSite, a vrací se Vám zpráva o nedoručitelnosti zmiňující umístění IP adresy poštovního serveru na blacklistu, zašlete nám znění chybové hlášky přes formulář. Další postup řeší technik.

PHP mail() a return-path

Nedoručují-li se Vaše e-maily poslané přes PHP funkci mail(), zkontrolujte, že obsahuje správně vyplněný parametr return-path podle vzoru:

mail('adresa@prijemce.tld','Předmět','Text zprávy','','-f adresa@odesilatele.tld');

Více informací najdete v článku E-maily – Odesílání pomocí PHP mail().

Jiné blokování příjmu na serveru

Máte-li podezření, že server e-maily nepřijímá, přestože doména odesílatele má správně nastavený minimálně SPF záznam a ve schránce je dostatek volného místa, požádejte o prověření podporu prostřednictvím formuláře. Uveďte:

 • co nejpřesnější datum a čas odeslání testovací zprávy
 • e-mailová adresa odesílatele
 • e-mailová adresa příjemce
 • úplné znění nebo snímek obrazovky případné chybové hlášky

Často kladené dotazy

Otázka: Potřebuji denně odesílat víc než 500 e-mailů, jak to mám zařídit?
Odpověď: Pokud potřebujete rozesílat newslettery a jinou hromadnou, i vyžádanou, korespondenci, kterou naše podmínky zakazují, použijte službu pro hromadné odesílání e-mailů. Nestačí-li Vám 500 e-mailů denně pro běžnou korespondenci, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Uveďte název webhostingu, návrh nového denního limitu a odůvodnění žádosti.

Otázka: K čemu vůbec ten denní limit je? Můžete ho resetovat?
Odpověď: Denní limit slouží k celkovému omezení pošty odesílané našimi servery, protože množství rozesílaných e-mailů rozhoduje o chování spam filtrů vůči poště, která z nich chodí. Limit resetuje systém každý den o půlnoci, zákaznická podpora do tohoto procesu nezasahuje.

Otázka: Proč e-maily chodí na WebMail, ale ne do poštovního klienta?
Odpověď: Poštovní klient může být nesprávně nakonfigurovaný pro příjem pošty, odesílání, nebo obojí. Běžné chyby odstraní správná konfigurace serverů, portů a zabezpečení podle tohoto návodu. Pokud problémy přetrvávají, řešte chybu s podporou e-mailového klienta.

Děkujeme za zpětnou vazbu!