E-maily – nevyžádaná pošta (spam)

  E-maily, Webhosting

Nastavení složky spam

Protokol IMAP + WEDOS Webmail

Pokud k e-mailovým schránkám přistupujete pomocí protokolu IMAP, naleznete e-maily vyhodnocené jako spam ve svém PC ve složce Spam, která je automaticky synchronizovaná oproti serveru. Důležité je také mít v zákaznické administraci ukládání do spamu nastavené.

Postup je následující:

  1. Přihlaste se do zákaznického centra
  2. V sekci webhosting otevřete detail Vašeho webhostingu
  3. V levém menu klepněte na E-mailové schránky, zde vyberte v seznamu konkrétní schránku
  4. V sekci Další nastavení naleznete volbu Ukládat spam do samostatné složky – pokud tuto volbu vypnete, budou i zprávy označené za spam doručeny mezi příchozí poštu.

POZOR: Jestliže složku SPAM nemáte vytvořenou, tak se automaticky vytvoří při zapnutí výše uvedené volby.

Protokol POP3

Pokud používáte protokol POP3, tak se do složky spam, ve které se ukládá nevyžádaná pošta nedostanete. Může se tak stát, že přijdete o zprávy, které byly jako spam označeny omylem. V takovém případě je vhodné nastavit, aby se i zprávy označené za spam ukládaly mezi příchozí poštu a nebo do speciálně vytvořené složky v rámci Vašeho klienta (emaily budou stále označovány příznakem:

X-SPAM-FLAG : YES v hlavičkách zprávy a tak je lze pomocí jednoduchých filtrů ve vaší aplikaci přesunout do příslušné složky). Označení není v předmětu (subjektu) zprávy, ale pouze v hlavičce (header) zprávy (což je vidět jen ve zdrojovém kódu zprávy).

POP3 a poštovní klienti aneb Co mám dělat pokud spam není přesunutý do složky spam

Ve většině případech není v emailovém klientovi nastavené automatické přesouvání spamu do složky Spam (nebo Nevyžádaná pošta nebo Junk – názvy jsou různé v různých jazykových mutacích a různých klientech).

Poznámka: Příležitostně byste měli složku Nevyžádaná pošta zkontrolovat a ověřit, zda do ní nebyla omylem zařazená zpráva, která je v pořádku.

Nastavení poštovních klientů pro protokol POP3 je různé.

Thunderbird

Oficiální návod pro Thunderbird.

Není potřeba tvořit složku Spam. Ta se vytvoří sama. Klikněte v menu na Nástroje. Po zatržení Přesunout příchozí nevyžádané zprávy do není ani potřeba vybrat složku. Jen se zvoli (nechá zvolený) účet do kterého se bude spam ukládat. Volba Složka Nevyžádaná na. Klikněte na tlačítko OK pro potvrzení nastavení.

Dále můžete zatrhnout „Důvěřovat příznaku nevyžádané pošty od“ a zvolit SpamAssassin. Pak se budou pro hodnocení používat příznaky v hlavičce jako je X-Spam-Flag: YES a pošta bude uložena do správné složky.

Ve většině případů je tento filtr ve výchozím stavu neaktivní. Pakliže byste jej chtěli aktivovat, tak otevřte nastavení účtu příslušné schránky a klikněte -> Zobrazit nastavení pro tento účet -> Nevyžádaná pošta -> Důvěřovat příznaku nevyžádané pošty od -> vybrat SpamAssassin -> potvrdit OK

Outlook

V Outlook.com kliknete na Možnosti -> Obrana před nevyžádanou poštou -> Filtry a ohlašování -> Výběr filtru nevyžádané pošty… Vyberte, jakou úroveň filtru chcete pro příchozí zprávy použít.

Standardní – většina nevyžádané pošty je odesílána do složky Nevyžádaná pošta.

Výhradní – veškerá pošta je odesílána do složky Nevyžádaná pošta s výjimkou zpráv od kontaktů a bezpečných odesílatelů, oznámení služby Outlook.com a oznámení, ke kterým jste se přihlásili.

Mail MacOS

Pokud byla schránka Spam omylem smazána nebo ji v Email klientovi nemáte, pro vytvoření schránky Spam na MacOS postupujde takto. Spusťte aplikaci Mail a v horní nabídce zvolte -> Schránka -> Nová schránka. Následně zvolte Umístění k jakému emailovému účtu chcete schránku vytvořit (pakliže jich máte více) a napište Název.

Ve většině případů je filtr kontrolující hlavičky zpráv, jako je například příznak X-Spam-Flag: YES, neaktivní. Pakliže byste jej chtěli aktivovat, spusťte aplikaci Mail a v horní nabídce zvolte -> Mail -> Předvolby -> záložku Nevyžádané -> zaškrnout Důvěřovat hlavičkám zpráv nevyžádané pošty.

Nastavení (ne)vyžádaných odesílatelů

U každé e-mailové schránky je veden seznam tzv. vyžádaných (whitelist) a nevyžádaných odesílatelů (blacklist). Pokud je odesílatel zprávy nalezen v jednom z těchto seznamů, neproběhne běžná antispamová kontrola a zpráva je rovnou doručena (v případě vyžádaného) nebo označena za spam (nevyžádaný).

Existuje několik způsobů jak vkládat odesílatele do těchto seznamů. Nastavení se provádí také ve webmailu Roundcube nebo přímo v zákaznické administraci WEDOS (client.wedos.com).

1) Označení doručené zprávy jako nevyžádané

Pokud v seznamu přijatých zpráv naleznete e-mail, který považujete za nevyžádaný, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Spam. Toto nastavení se projeví i v centrálním nastavení blacklistu/whitelistu v administraci WEDOS.

2) Přímé vložení odesílatele do seznamu v administraci WEDOS

Pokud chcete vložit odesílatele do jednoho z těchto seznamů přímo, tak se přihlaste do administrace WEDOS (client.wedos.com) a v detailu konkrétního webhosting zvolte v levém menu položku Emaily – blacklist/whitelist.

Zobrazí se seznam vyžádaných a nevyžádaných odesílatelů. Pro vytvoření nového záznamu klikněte tlačítko [+ přidat odesílatele].

V následujícím okně vyplníte pole Odesílatel: může zde být e-mailová adresa, doménové jméno, TLD nebo IP adresu, kterou si přejete vložit do seznamu.

Volba Schránka: určuje zda se bude jednat o pravidlo pro konkrétní schránku nebo pro všechny současné i v budoucnu vytvořené.

Volba Typ: určuje zda se bude jednat o pravilo pro blacklist nebo whitelist

Všechny volby potvrdíte tlačítem [Přidat odesílatele >>] a pravidlo se Vám přidá do celkového přehledu filtrů.

Co když zprávu omylem označím jako SPAM?

Při označení zprávy jako SPAM dojde k jejímu přesunutí do SPAM koše a vložení adresy odesílatele do blacklistu. Budoucí zprávy od stejného odesílatele se tak budou ukládat automaticky do SPAM koše. To ale nemusí být žádoucí v případě nechtěného označení jako SPAM.

Stačí se přesunout do složky SPAM, najít danou zprávu a označit ji jako Není spam / Not junk. Buďto v seznamu zpráv pravým myšítkem nebo přímo v otevřené zprávě.

Byl pro Vás tento návod užitečný?