E-mailový klient RoundCube

  E-maily, Webhosting

Webmailové rozhraní RoundCube má možnost si nastavit jednotlivé adresáře, podpisy, profily. Zde je ukázka a popis základního nastavení.

Webové rozhraní naleznete adrese webmail.wedos.net, kde se přihlásíte pod svým e-mail účtem vytvořeném v detailu webhostingu.

Po přihlášení do webového rozhraní RoundCube nalezneme v pravém horním roku ikonu ozubeného kolečka (Nastavení). Tím si otevřeme základní nabídku nastavení tohoto webového rozhraní.

Zde je možné provádět jednotlivá nastavení:

1. Vlastnost

 • Uživatelské rozhraní
 • Zobrazení schránky
 • Psaní zpráv
 • Zobrazování zpráv
 • Adresář
 • Speciální složky
 • Nastavení serveru

2. Složky

 • Příchozí pošta
 • Rozepsané
 • Odeslané
 • Spam
 • Koš
 • Nevyžádaná pošta
 • Odeslaná pošta
 • Odstraněná pošta

3. Profily

 • Seznam profilů

Vlastnosti

 • Uživatelské rozhraní – Zde si můžete nastavit jazyk webového rozhraní (na výběr je 70 jazyků), časová zóna, formát času, vzhled rozhraní.
 • Zobrazení schránky – V této sekci je možnost si nastavit interval kontrolování nových zpráv, zobrazení náhledu, oznámení o doručení a daší nastavení
 • Psaní zpráv – Zde je možnost stylu psaní zpráv (html nebo klasické), ukládaní rozepsaných zpráv, kódování, požadavek na doručenku, stav doručení, styl odpovídání, výchozí písmo.
 • Zobrazování zpráv – Nastavení upřednostňovaného zobrazení, kódování, zobrazování obrázků, atd.
 • Adresář – Přidávání kontaktů, výpis kontaktů, třídění, počet zobrazení, doplňvání adres při psaní nových zpráv
 • Speciální složky – Zde je možnost nastavení ukládání e-mailů do jednotlivých složek.
 • Nastavení serveru – Hlavní nastavení akcí pro přečtení, odstranění, zobrazení zpráv, vyprázdnění koše, údržba schránky.

Složky

Zde je možné pouze editovat složky: Nevyžádaná pošta, Odeslaná pošta, Odstraněná pošta a vlastní vytvořené složky. Editovat lze název, nadřazenou složku, režim zobrazení.

Ikonou + je možné vytvářet a nastavovat další složky. 

Profily

V této sekci se můžete vytvářet jednotlivé profily(aliasy) pro své schránky. Nové profily se přidávají tlačítkem plus + 

Nastavení nebo přidání probíhá va stejném okně, jsou zde identické možnosti. 

V jednotlivých profilech si také můžete nastavit podpis který se používá při psaní nových zpráv nebo při odpovídání na již doručený e-mail.

 • Zobrazit jméno – Zobrazované jméno u e-mailu (vyžadováno)
 • E-mail – zadaný e-mail daného profilu
 • Organizace: Není požadováno vyplnění
 • Odpověď na – Adresa která má být předvyplněna pro odpověď na odeslaný e-mail 
 • Skrytá kopie – E-mail adresa kam se zasílají skryté kopie odeslaných e-mailů
 • Nastavit výchozí – Možnost nastavení výchozího profilu

Podpis

 • Možnost si vytvořit podpis který se využívá při psaní nových zpráv a odpovídaní na doručené. Zde je možnost i vytvářet HTML podpisy.

Pozor, položka Jméno je vyžadována, pokud tedy vyplňujete například podpis, nezapomeňte vyplnit i Jméno.

Kontakty

Po přihlášení do webového rozhraní RoundCube nalezneme v pravém horním odkaz Adresář. Tím si otevřeme základní nabídku adresáře

 • Kontakty lze exportovat nebo importovat ze souboru vCard a CSV
 • Napsat e-mail nalezenému nebo vybranému kontaktu
 • Pokročilé vyhledávání dle zadaných specifikací

Dále můžeme jednotlivé kontakty třídit do jednotlivých skupin. Nové skupiny se vytvářejí ikonou +

Přidávání, mazání a odebírání jednotlivých kontaktů se provádí v druhém sloupci

Import souborů CSV formátu

První řádek CSV souboru musí obsahovat vybrané hlavičky, viz níže. Na dalších řádcích pak následují data. Každá hodnota musí být uzavřena v uvozovkách, takže např:


„First Name“,“Last Name“,“Display Name“,“E-mail Address“
„John“,“Doe“,“John Doe (private)“,“john.doe@mailservername.com“

Příklady:

complete.csv

Seznam hlaviček:
 

„Anniversary“
„Assistant’s Name“
„Assistant’s Phone“
„Birthday“
„Business City“
„Business Country/Region“
„Business Fax“
„Business Phone“
„Business Phone 2“
„Business Postal Code“
„Business State“
„Business Street“
„Car Phone“
„Categories“
„Company“
„Department“
„E-mail 2 Address“
„E-mail 3 Address“
„E-mail Address“
„First Name“
„Gender“
„Home City“
„Home Country/Region“
„Home Fax“
„Home Phone“
„Home Phone 2“
„Home Postal Code“
„Home State“
„Home Street“
„Job Title“
„Last Name“
„Manager’s Name“
„Middle Name“
„Mobile Phone“
„Notes“
„Other City“
„Other Country/Region“
„Other Fax“
„Other Phone“
„Other Postal Code“
„Other State“
„Other Street“
„Pager“
„Primary Phone“
„Spouse“
„Suffix“
„Title“
„Web Page“
„Birth Day“
„Birth Month“
„Birth Year“
„Display Name“
„Fax Number“
„Home Address“
„Home Country“
„Home ZipCode“
„Mobile Number“
„Nickname“
„Organization“
„Pager Namber“
„Primary Email“
„Secondary Email“
„Web Page 1“
„Web Page 2“
„Work Phone“
„Work Address“
„Work City“
„Work Country“
„Work State“
„Work ZipCode“
„Date of Birth“
„Email“
„Home Mobile“
„Home Zip“
„Info“
„User Photo“
„URL“
„Work Company“
„Work Dept“
„Work Fax“
„Work Mobile“
„Work Title“
„Work Zip“
„Group“
„Groups“
„Group Membership“
„Given Name“
„Additional Name“
„Family Name“
„Name“
„Name Prefix“
„Name Suffix“

Byl pro Vás tento návod užitečný?