Webhosting – Expertní automatická migrace dat

  Webhosting

Tento návod navazuje na Webhosting – Základní automatická migrace dat a předpokládá znalost základních postupů v něm popsaných.

Videonávod najdete v samostatném článku.

V tomto článku se dozvíte:

Využití expertního režimu automatické migrace

Expertní režim automatické migrace využijete nejčastěji z těchto důvodů:

  • Migrujete vlastní řešení webu s PHP a databázemi MySQL/MariaDB, nebo jiný redakční systém než WordPress.
  • Web chcete provozovat v určité složce, subdoméně, nebo jako alias.
  • Původní webhosting se nachází ve specifickém adresáři.
  • Data zadaná v základním režimu nedostačují ke správnému dokončení migrace.

Podrobný návod na migraci webu jako aliasu webhostingu najdete v článku Webhosting – Zakládání samostatných webů pro aliasy.

Provedení automatické migrace v expertním režimu

Do expertního režimu přepněte ovladačem Expertní mód v rozhraní automatické migrace webu na webhostingu.

WEDOS Zapnutí Expertního režimu automatické migrace webhostingu (redakčně upraveno)
Zapnutí Expertního režimu automatické migrace webhostingu (redakčně upraveno)

Expertní režim Vám dává přístup k následujícím podrobným nastavením:

Cílová složka (typ) migrace

V expertním režimu můžete zvolit, zda chcete migrovat do kořenového adresáře webu (složky www), nebo podsložky pro danou doménu (www/domains/domena.tld, kde domena.tld je doménový název migrovaného webu).

Chcete-li migrovat web jako alias webhostingu, zvolte druhou možnost.

WEDOS Volba typu migrace (cílového adresáře)
Volba typu migrace (cílového adresáře)

FTP a MySQL

Přístupy k FTP zadejte vždy. Kromě povinných údajů požadovaných i základní automatickou migrací zde můžete změnit port (pokud používáte SFTP) a zadat alternativní cestu k souborům, které chcete přemigrovat.

Používá-li Váš web databázi, zadejte i přístupové údaje k příslušné MySQL/MariaDB. Podobně jako přístupy k FTP Vám je poskytne současný provozovatel, nebo je můžete najít i v konfiguračních souborech webu. 

U webů používajících redakční systém WordPress údaje k databázi zadávat nemusíte, skript si je načte automaticky z konfiguračního souboru.

WEDOS Vzorové vyplnění údajů FTP a databáze při migraci mezi dvěma webhostingy WEDOS
Vzorové vyplnění údajů FTP a databáze při migraci mezi dvěma webhostingy WEDOS

Umístění na webhostingu WEDOS

Tuto možnost využijete při zapnutí Migrace do podsložky pro zadanou doménu. Můžete zde nastavit konkrétní subdoménu, doménu (alias) a případnou složku na doméně či subdoméně, kam web migrovat.

WEDOS Vzorové vyplnění formuláře pro migraci webu na adresu vyvoj.wds-test.cz/test.
Vzorové vyplnění formuláře pro migraci webu na adresu vyvoj.wds-test.cz/test.

Často kladené dotazy

Otázka: Web se nedaří migrovat v normálním ani expertním režimu, co zadávám špatně?
Odpověď: Pošlete popis Vašeho problému přes formulář. Uveďte název webu a ideálně připojte snímky obrazovky. Neposílejte přihlašovací údaje, dokud si je nevyžádá zákaznická podpora.

Děkujeme za zpětnou vazbu!