Automatická migrace dat a databáze od konkurence (expertní mód)

  Webhosting

Expertní mód nabízí rozšířené možnosti migrace, ale není vhodný pro běžné uživatele. Proto doporučujeme používat tento mód pouze pokud přesně více co děláte.

Zde se předpokládá, že jste si prošli kroky 0 – 4 z návodu o migraci zde.

Videonávod – vyplnění migračního formuláře (expertní mód)

Expertní mód – Sekce migrace webu z jiného webhostingu

Zde nastavíte, kam se mají stránky u WEDOSu nakopírovat. Doporučujeme ponechat volbu Migrace do kořene FTP. Druhá volba Migrace do podsložky pro zadanou doménu je již pro zkušenější uživatele, kteří přesouvají data na webhosting co již nějakou dobu u WEDOS funguje.

Expertní mód – Údaje původního webhostingu

Zde využijete informace, které jste získali v kroku 0. Všechny informace které jste získali od původního poskytovatele vyplníte do formuláře FTP a formuláře MySQL.

Přístupy k FTP jsou nutné vždy. Pokud vaše stránky nepoužívají databázi, tak údaje k MySQL mít nebudete. Pokud však databázi používáte, tak je nutné tyto údaje vyplnit.

Položka Cesta je sice nepovinná, ale zajistíte tím nakopírování souborů daných stránek. Pokud tedy cesta k webu u současného poskytovatele na FTP je např. /www/vase-domena.tld, tak tuto cestu zadáte k nám do formuláře.

Cestu k webu na FTP serveru vám řekne váš současný poskytovatel webhostingu.

Expertní mód – Původní webhosting

Z jaké domény k WEDOS migrujete?

Expertní mód – Testovací doména zdarma

Ve formuláři si vyberte z rolovací nabídky testovací doménu, kterou vám zdarma zřídíme. Na této doméně začne po migraci fungovat kopie vašeho webu (přibližně 90 minut), poté budete schopni vše nejprve otestovat. Po kontrole funkčnosti můžete migraci finálně dokončit.

Expertní mód – Umístění na webhostingu u WEDOS

Pokud jste v první kroku zvolili migraci do kořene webhostingu, tak bude aplikace nainstalována do kořenu webhostingu. Je to výchozí hodnota, kterou doporučujeme

Migrace do kořene webhostingu

Pokud jste v první kroku zvolili migraci do podsložky, tak bude aplikace nainstalována do vybrané složky/na vybranou subdoménu. Jde o pokročilou volbu a pokud si nejste jistí, tak zvolte migraci do kořene webhostingu.

Migrace do podsložky

Expertní mód – Souhlas se zálohou a nahrazením dat u WEDOS

Zde potvrďte souhlas s tím, že pokud máte nějaká data u WEDOS pro danou doménu, tak budou zálohována, a pak nahrazena. Pokud máte nový webhosting, tak se není čeho bát.

Původních dat u konkurence se žádné mazání netýká. Do těchto dat nezasahujeme.

Po migraci expertním módu můžete pokračovat v dokončení kroky 6 – 7 zde

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.