Webhosting – cron

  Administrace, Nastavení, Webhosting

U každého webhostingu je možné nastavit pravidelné spouštění skriptu. U jednoho webhostingu mohou být max. 3 záznamy cronu, nejkratší možná perioda je 1 hodina. Pokud si aktivujete příplatkovou službu CRON+, můžete nastavit až 10 záznamů s nejkratšími intervaly 5 minut.

Cron ke každému webhostingu můžete spravovat v zákaznické administraci v detailu webhostingu. 

Po seznamu skriptů, které se mají spouštět, kde je možné záznamy editovat či mazat, následuje formulář pro přidávání/úpravu záznamů.

Po provedení vytvoření/editace záznamu CRONu se podle nastavení vypočítá datum dalšího možného spuštění skriptu.

Důležité informace

 • Přes cron lze volat pouze URL adresy směřující na daný webhosting na našich serverech. Nelze volat URL adresy jiné nebo spouštět nějaké příkazy na příkazové řádce. Proběhne pouze zavolání nastavené URL, nezasílají se notifikace ani se dále nezpracovává výstup.
 • Pro skripty spuštěné cronem platí standardní parametry webhostingu, např. nastavený max_execution_time a paměťové limity.
 • Nelze 100% garantovat, že se cron spustí v přesně danou minutu.
 • Doporučujeme ve vašem PHP skriptu použít nějaký systém zámků pro případ, že by se cron spustil kvůli nějakému technickému problému vícekrát, což může být pro vaši aplikaci nežádoucí
 • Nelze volat PHP skript, který vyžaduje HTTP autentizaci – vyřešte to vložením nějakého dodatečného URL parametru s heslem, bez kterého nepůjde skript spustit přímo
 • Neomezujte vykonání PHP skriptu na zdrojovou IP adresu. Nemůžeme zaručit, že se IP adresa serveru, který skripty volá, nezmění. Řešte taktéž dalším tajným parametrem v URL adrese.

Možná nastavení

Název CRONu

Libovolné pojmenování CRONu pro vaše potřeby

Spouštět 1x za

Perioda, po které se má skript vykonávat.

 • nevykonávat – CRON je deaktivován
 • 1 hodina – každou celou hodinu (v 0 minut)
 • 2 hodiny – každou sudou hodinu (v 0 minut)
 • 4 hodiny – každou čtvrtou hodinu, počínaje půlnocí (v 0 minut)
 • 6 hodin – každou šestou hodinu, počínaje půlnocí (v 0 minut)
 • 12 hodin – denně o půlnoci a v poledne (v 0 minut)

Pokud je aktivována příplatková služba CRON+, jsou navic k dispozici intervaly 5 minut, 15 minut a 30 minut.

Hodiny ve dne (od/do)

Rozmezí hodin, od kdy do kdy se má skript každý den vykonávat vykonávat. 

 • celý den – 0 až 23
 • část dne – např. 11 až 15 nebo např. 22 až 2 (od půlnoci do 2 a od 22 do půlnoci)
 • jen 1x za den v určitou hodinu  – např. 11 až 11

Dny v týdnu

Jaké dny se skript má resp. nemá spouštět (pondělí až neděle).

Datum (od/do)

Rozmezí datumů, od kdy do kdy se má skript vykonávat, ve formátu RRRR-MM-DD. Tato nastavení jsou nepovinná, nemusí být uvedeny nebo je možné uvést pouze jeden z datumů. Datum do nesmí být menší než dnešní datum a zároveň nesmí být menší než datum od.

Jestli není vyplněn ani jeden z datumů, neexistuje omezení datumu. Jestli je zadáno pouze datum od, bude skript vykonáván od tohoto datumu bez konce platnosti. Jestli je zadáno pouze datum do, bude skript vykonáván od teď do konce platnosti. Jestli jsou vyplněna obě data, skript bude vykonáván v tomto rozmezí.

URL skriptu

Adresa skriptu, který bude periodicky spouštěn. 

 • subdoména – doména třetího řádu
 • doména – doména druhé úrovně, směřující na váš webhosting
 • skript – název skriptu s případnými parametry v url 

Pomocí těchto nastavení můžete vytvořit např. takovouto adresu skriptu: http://www.vas-web.cz/cron/skript.php?data=123.

Aby bylo možné skript vykonávat, je nutné aby byly splněny následující podmínky:

 • doména na které běží skript musí směřovat na náš webhosting (musí být nastaveny A záznamy webhostingu v DNS)
 • skript musí existovat na uvedené adrese
 • podle konfigurace musí být možné zjistit datum dalšího spuštění

Příklady nastavení

Každou hodinu, ve všední dny od 8h do 17h, do 23. prosince 2010

Spouštět 1x za: 1 hodina
Hodiny ve dne: od 8 do 17
Hodiny ve dne: od 8 do 17
Dny v týdnu: pondělí až pátek
Datum: do 2010-12-23

V 15h, každý den, od 1. ledna 2011

Spouštět 1x za: 1 hodina
Hodiny ve dne: od 15 do 15
Dny v týdnu: pondělí až neděle
Datum: od 2011-01-01

Každé 2 hodiny, mimo 6-16h, každý den

Spouštět 1x za: 2 hodiny
Hodiny ve dne: od 16 do 6
Dny v týdnu: pondělí až neděle
Datum: