Webhosting – Správa CRONu

  Webhosting, WMS

V tomto článku se dozvíte:

CRON na Webhostingu

CRON, který najdete v administraci služeb Webhosting a WMS, je nástroj pro opakované spouštění úloh nastavených PHP skriptem uloženým na webhostingu. 

CRON na webhostingu je výrazně zjednodušená a omezená verze stejnojmenného nástroje systému Linux. Je určený ke spouštění PHP skriptů, nikoliv příkazů Bash.

Hlavním omezením webhostingového CRONU je počet úloh, které službě můžete nastavit, a minimální časový interval spouštění těchto úloh.

 • V základním nastavení můžete webhostingu nastavit až 3 různé úlohy CRONu spouštěné v minimálním intervalu 1 hodiny. 
 • Pomocí příplatkové služby CRON+ zvýšíte maximální počet úloh na 10 a minimální časový interval spouštění na 5 minut.
 • V případě WMS webhostingu počet CRONů neomezujeme, minimální časový interval je 5 minut. Nemusíte aktivovat žádnou příplatkovou službu.

Další důležité informace:

 • Přes CRON můžete volat pouze skripty na konkrétním webhostingu, nelze volat jiné URL, skripty z jiného webhostingu nebo spouštět příkazový řádek.
 • Systém nezasílá notifikace ani dále nezpracovává výstup.
 • Nemůžeme 100% garantovat, že se skript spustí přesně v určenou minutu; z povahy služby server v dané časy spouští mnoho skriptů najednou a vykonávání se může zdržet.

Skripty pro spuštění CRONem

Všechny činnosti, které má skript spouštěný CRONem vykonat, doporučujeme zadat do jednoho PHP souboru, který CRONu nastavíte. Tento skript podléhá všem běžným pravidlům a omezením PHP na webhostingu – funguje úplně stejně, jako kdybyste jej spouštěli v prohlížeči.

CRONem spouštěné PHP skripty nemohou zasahovat do nastavení PHP ani fungování operačního systému webhostingu.

CRON umožňuje zadání parametrů skriptu v URL adrese, např. cron.php?key=123456&param=test. Doporučujeme tyto parametry používat mimo jiné k zabezpečení proti náhodnému spuštění skriptu zvenčí, například robotem indexujícím soubory webu.

Další důležité informace:

 • Zahrňte do skriptu i systém zámků, který zabrání škodám v případě zpožděného nebo opakovaného spuštění.
 • Systém nedovoluje využívat HTTP autentizaci, doporučujeme vložit do URL tajný řetězec, který skript ověří a pak teprve začne vykonávat svou hlavní činnost.
 • Neomezujte vykonávání skriptu na konkrétní IP, nemůžeme zaručit, že se nebude měnit.

Správa úloh CRONu

Pro vstup do rozhraní správy úloh CRONu postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Hostingové služby >> Webhosting nebo WMS.
 3. Vyberte službu, u které chcete CRON nastavit.
 4. V levém menu klikněte na CRON.
WEDOS Vstup do rozhraní správy úloh CRONu
Vstup do rozhraní správy úloh CRONu

V tomto rozhraní můžete CRONy:

Založení CRON úlohy

Formulář pro založení nové CRON úlohy najdete v rozhraní správy CRONů pod tabulkou přehledu. Zadejte:

 • Název. Můžete nastavit libovolný název.
 • Frekvenci a data spouštění. Dostupné frekvence (od 5 minut nebo 1 hodiny do 12 hodin) závisí na variantě služby CRON. Dále můžete nastavit dny a časy kdy CRON spouštět a případně omezit data, během kterých ke spouštění dojde.

URL PHP skriptu, který má CRON spouštět. Parametry přidávejte přímo do URL adresy, např. cron.php?parametr=hodnota. Více parametrů oddělte znakem &.

WEDOS Vzor založení nového CRONu
Vzor založení nového CRONu

Úprava a mazání CRON úlohy

Do rozhraní pro úpravu CRON úlohy vstoupíte kliknutím na ikonu tužky v levé části přehledu CRONů.

CRON úlohu smažete kliknutím na červený křížek v levé části přehledu CRONů.

WEDOS Ikony úpravy a smazání CRON úlohy
Ikony úpravy a smazání CRON úlohy

Chcete-li úlohu pouze pozastavit, aniž byste ji mazali, upravte ji tak, aby Datum do obsahovalo současné datum. Smazáním tohoto nastavení chod úlohy obnovíte.

Běžné problémy

CRON se nespouští

Problém: CRON nespouští nastavený skript.

Řešení: Proveďte následující kontroly:

 1. V rozhraní správy úloh CRONu zkontrolujte, že další spuštění je naplánováno.
 2. V prohlížeči ověřte, že se při zadání celé adresy včetně protokolu a parametrů skript správně spouští.
WEDOS Podklady pro kontrolu skriptů CRONu
Podklady pro kontrolu skriptů CRONu

Pokud je skript správně naplánovaný a v prohlížeči funguje, ale CRON jej přesto nespouští, zřiďte dočasný FTP přístup pro podporu podle tohoto návodu a pošlete detailní popis problému přes formulář.

Nelze zadat požadované nastavení

Problém: Manuál k mojí aplikaci po mě žádá nastavení CRONu, ale skripty podle pokynů nejdou ve Vaší administraci zadat.

Řešení: Pokud můžete, zadejte skripty uvedené v manuálu aplikace do PHP souboru a ten spouštějte CRONem. 

Často kladené dotazy

Otázka: Co když potřebuji na webhostingu víc než 3 CRONy?
Odpověď: Příplatková služba CRON+ zvýší maximální počet úloh na 10 a minimální časový interval spouštění na 5 minut.

Otázka: Jak se dostanu do detailnějšího nastavení CRONu?
Odpověď: V rozhraní webhostingu podrobnější nastavení neposkytujeme. Podmínky ale můžete zadat i do samotného PHP skriptu, který CRON spouští.

Otázka: Co jsou parametry?
Odpověď: Parametry v URL adrese jsou běžné PHP parametry typu GET.

Děkujeme za zpětnou vazbu!