E-maily – administrace schránek

  Administrace, E-maily, Webhosting

zákaznickém centru můžete vytvářet, upravovat a mazat e-mailové schránky.

Po přihlášení na adrese client.wedos.com v sekci Webhosting vyberte název svého webhostingu a v levém menu zvolte E-mailové schránky. Uvidíte zde seznam e-mailových schránek. Vlevo u každé schránky uvidíte 2 ikonky, první z nich slouží k otevření detailu schránky, druhá k jejímu smazání.

v horním menu Webhosting > název vašeho webhostingu > v levém menu E-mailové schránky

Vytváření / úprava e-mailové schránky

Pro vytvoření nové schránky vyberte v levém menu položku Nová e-mailová schránka, pro úpravu stávající klepněte na ikonku vlevo v seznamu schránek.

Schránka

Při vytváření schránky vyplňte nejprve Název schránky, který je současně i jejím hlavním aliasem. Po vytvoření schránky již název nebude možné změnit.

Můžete vyplnit další Aliasy oddělené středníkem, zprávy adresované některému z těchto aliasů budou doručeny do této schránky.

Heslo

Při vytváření schránky zadejte heslo, při úpravě zanechte pole prázdná, pokud nechcete nastavovat nové.

Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a z toho alespoň jeden malý znak, jeden velký znak, jednu číslici a speciální znak. Heslo také nesmí v sobě obsahovat název schránky nebo primitivní řetezce jako 12345, aaaaa, admin, heslo, passwd či password.

Přesměrování

Do pole Všechny příchozí zprávy přeposílat na e-mail můžete zadat jednu nebo více e-mailových adres oddělených středníkem, na které se mají přeposílat doručené zprávy.

Zaškrtněte Smazat přesměrované zprávy, pokud si přejete zprávy po přesměrování smazat.

Povolení a limity schránky

V této sekci můžete nastavit povolení a limity k dané schránce. Pokud nezadáte žádné hodnoty, použijí se limity stanovené v nastavení domény. Ve výchozím stavu je přihlášení, odesílání a doručování zaškrtnuto a tedy povoleno.

  • Povolení nebo zakázání Přihlášení na IMAP/POP3
  • Povolení nebo zákázání pro Odesílání e-mailů přes SMTP
  • Povolení nebo zákázání pro Doručování e-mailů. Projevuje se jako chybová hláška na straně odesílatele.

Pro nastavení limitu Velikost schránky zadejte požadovanou velikost v MB. Při překročení limitu budou další zprávy adresované do této schránky odmítány.

Denní počet odeslaných zpráv je počet zpráv, které může uživatel odeslat za jeden den. Zpráva pro více příjemců se započítává pro každého příjemce zvlášť.

Další nastavení

V poslední části je možné nastavit Ukládání spamu do samostatné složky a Odesílání z jakékoliv adresy v rámci služby

Jestliže je možnost Ukládat spam do samostatné složky zaškrtnuta, tak místo ukládání do příchozích zpráv se spam uloží do samostatné složky spam (není dostupná pomocí protokolu POP3).

Pokud je funkce Odesílání z jakékoliv adresy v rámci služby zaškrtnuta, bude možné při odesílání e-mailu zadat jako odesílatele libovolnou adresu na kterékoliv doméně, která přísluší ke službě. Tedy jak k hlavní doméně, tak aliasu. Takto lze e-mail odeslat i z adresy, pro kterou neexistuje žádná schránka.

Jak je to s aliasy webhostingu?

Na jednom webhostingu můžete provozovat více domén. Weby jsou plně oddělené, ale e-mailové schránky jsou sdílené pro všechny domény na webhostingu. Vytvořit lze jen jednu sadu e-mailových schránek, všechny schránky budou dostupné se všemi doménami na webhostingu. Příchozí pošta se smísí do sebe (lze rozdělovat třeba filtry do složek), odchozí pošta bude odeslaná z adresy, kterou se přihlásíte do mailového klienta.

Příklad:
Webhosting: wedos.cz, nastavené aliasy wedos.eu, wedos.com, wedos.net
Schránky: info, test

V této situaci můžete schránky používat s každou z domén:

info@wedos.cz | info@wedos.eu | info@wedos.com | info@wedos.net
test@wedos.cz | test@wedos.eu | test@wedos.com | test@wedos.net

Stále jde ale jen o jednu schránku info a jednu schránku test.

Často kladené dotazy

Jak založím e-mailovou schránku pro aliasovou doménu?

Stačí jen založit schránku, bude automaticky dostupná i pro všechny aliasové domény. Přihlášení můžete vyzkoušet ve webmailu.

Jak doručím e-mail na adresu aliasové domény, třeba info@wedos.net?

Normálně pošlete e-mail na info@wedos.net, uloží se do schránky info mezi ostatní e-maily.

Jak odešlu e-mail z aliasové schránky, třeba test@wedos.eu?

Při přihlašování do vašeho e-mailového klienta použijte uživatelské jméno test@wedos.eu – nezáleží, zda jde o webmail nebo jiného klienta.

Jak založím novou složku v e-mailové schránce? *

Prostřednictvím e-mailového klienta, může jít o webmail nebo libovolného jiného.
*doplněno z feedbacku, děkujeme za podnět