WAPI - příkaz domain-transfer

Převedení domény od jiného registrátora k nám

Datum: 15.11.2010


Příkaz domain-transfer slouží k převedení domény od jiného registrátora k nám.

Příkaz je synchronní pouze pro CZ a EU domény, tj. u nich se v případě správného autorizačního hesla provede převod okamžitě a hned znáte výsledek. U ostatních domén je přeregistrace asynchronní, výsledek se dozvíte prostřednictvím notifikace.

UPOZORNĚNÍ! U všech domén je při přeregistraci vyžadován souhlas majitele domény s pravidly (pře)registrace doménových jmen. Naše smluvní podmínky vyžadují, abyste vaše zákazníky s našimi podmínkami a s podmínkami příslušného registru domén seznámili! Pokud tak neučiníte, může to v případě sporu u domény vyústit až v její ztrátu bez náhrady škody.

U tohoto příkazu se aplikuje limit na max. 100 dotazů na dostupnost domény za hodinu. Více ve článku WAPI - omezení.

Parametry

 • name - název domény včetně koncovky - povinný parametr
 • auth_info - autorizační heslo - povinný parametr
 • owner_c - identifikátor kontaktu majitele - povinný parametr pouze u registrů, které jej vyžadují (sk, eu, gTLD)
 • dns - konfigurace DNS serverů domény - nepovinný parametr; dostupné pouze u registrů, které podporují změnu DNS serverů při přeregistraci domény (eu, gTLD)
 • rules - jméno a příjmení osoby, která provedla souhlas s našimi podmínkami a podmínkami příslušného registru (typicky majitel domény)

Parametr "dns" - konfigurace DNS serverů

Některé registry podporují změnu DNS serverů při přeregistraci domény (eu, gTLD).

Možné hodnoty parametru dns:

 1. parametr dns není v požadavku uveden = zachování aktuálního nastavení DNS serverů, tak jak jsou nastaveny u domény před přeregistrací. Při přeregistraci dojde k resolvování aktuálně nastavených DNS serverů. Pokud není možné aktuálně nastavené DNS servery resolvovat, může přeregistrace skončit chybou (gTLD)
 2. parametr dns je prázdný = při přeregistraci jsou nastaveny výchozí DNS servery WEDOS
 3. parametr dns obsahuje konfiguraci DNS serverů = při přeregistraci jsou u domény nastaveny DNS servery uvedené v parametru DNS

Příklad konfigurace DNS serverů v parametru dns:

 • XML
  <dns>
   <server>
   <name>ns1.dns-server-host.tld</name>
   </server>
   <server>
   <name>ns2.dns-server-host.tld</name>
   </server>
   <server>
   <name>ns.transfering-domain-name.tld</name>
   <addr_ipv4>9.8.7.6</addr_ipv4>
   <addr_ipv6>ff01::101</addr_ipv6>
   </server>
  </dns>
  
 • JSON - servery musejí být očíslované!
  "dns": {
   "array": {
    "server1": {
     "name": "ns1.dns-server-host.tld"      // adresa 1. DNS serveru
     },
     "server2": {
      "name": "ns2.dns-server-host.tld"      // adresa 2. DNS serveru
     },
     "server3": {
      "name": "ns.transfering-domain-name.tld",  // adresa 3. DNS serveru
      "addr_ipv4": "9.8.7.6",           // IPv4 GLUE
      "addr_ipv6": "ff01::101"          // IPv6 GLUE
     }
    }
   }
  

Návratové hodnoty

 • 1000 - Doména úspěšně přeregistrována
 • 1001 - Požadavek na registraci byl přijat, čeká na provedení (některé domény není možné přeregistrovat ihned, o průběhu budete informováni pomocí systému notifikací, více v článku WAPI - notifikace)
 • 2100 - chybí povinný parametr
 • 2101 - neplatný tvar parametrů
 • 2201 - špatně zvolená TLD
 • 2202 - špatný formát doménového názvu
 • 2204 - nebyl uveden identifikátor kontaktu majitele domény
 • 2207 - neplatný identifikátor kontaktu majitele domény
 • 2210 - neplatný formát DNS serverů
 • 2215 - Nebylo zadáno autorizační heslo (auth_info) a u této domény je vyžadováno
 • 2245 - nevyplněn souhlas
 • 2246 - chyba dat souhlasu
 • 2252 - překročen limit požadavků na oběření domény
 • 2263 - autorizační heslo je kratší než je požadovaná minimální délka
 • 2271 - neplatný formát autorizačního hesla
 • 3001 - neplatná měna zálohového účtu
 • 3003 - neplatné fakturační údaje zálohového účtu
 • 3207 - doména je již registrovaná u nás
 • 3208 - nelze přeregistrovat z důvodu příliš blízké expirace
 • 3217 - Nebylo možné navázat spojení s registrem
 • 3218 - Přeregistrace není možná
 • 3219 - existuje nevyřízený požadavek na přeregistraci této domény
 • 3220 - doména je již vedena v naší evidenci
 • 3226 - nepodařilo se přeregistrovat doménu
 • 3227 - chyba autorizace na registru domén
 • 3258 - odstávka registru
 • 3266 - nelze přeregistrovat, protože doména je po expiraci
 • 3267 - nepodařilo se resolvovat autoritativní DNS servery domény
 • 4002 - nepodařilo se odečíst kredit ze zálohového účtu
 • 4003 - nepodařilo se vytvořit období ve fakturaci
 • 4206 - nepodařilo se zjistit, zda je doménu možné přeregistrovat - chyba spojení
 • 4209 - nepodařilo se zjistit typ přeregistrace (s/bez prodloužení)
 • 5001 - interní chyba přihlášení
 • 5002 - nepodařilo se vypočítat cenu přeregistrace
 • 5004 - odstávka fakturace

Návratová data

Po úspěšné změně registrátora domény jsou vrácena následující data:

 • num - číslo objednávky
 • expiration - datum expirace domény

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>fb82be1466331148816bdbac855a6b1bd4e24b81</auth>
 <command>domain-transfer</command>
 <clTRID>HHUt</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <auth_info>oz4agwR6</auth_info>
 <rules>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
 </rules>
 </data>
</request>

 

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286874431</timestamp>
 <clTRID>LNjH</clTRID>
 <svTRID>1286874431.6516.30471</svTRID>
 <command>domain-transfer</command>
 <data>
 <num>1311001074</num>
 <expiration>2011-10-12</expiration>
 </data>
</response>

Diskuze k článku

K tomuto článku nebyl dosud vložen žádný diskuzní příspěvek, ale můžete tak učinit jako první.

Přihlášení zákazníka

Nemáte ještě zákaznický účet? Registrace

Copyright © WEDOS, 2019

Facebook RSS