WAPI - příkaz contact-create

Příkaz pro vytvoření nového kontaktu

Datum: 15.11.2010


Tímto příkazem vytvoříte nový kontakt, který budete moci používat pro rozličné operace s doménami. Každý kontakt je identifikován svým názvem, který je vždy jedinečný. Ne všechny typy domén kontakty používají, a každá má pro to odlišná pravidla.

Pokud to registr domény umožňuje, lze v parametru stanovit vlastní název kontaktu (musí být samozřejmě dostupný k registraci - příkaz contact-check), jinak bude vygenerován automaticky (příkaz ho vrátí v parametru cname).

Podrobnější specifikace pro práci s kontakty v jednotlivých registrech:

Do položek email, email2 a notify-email je třeba zadávat existující adresu, při vytváření / editaci kontaktu dochází ke kontrole existence těchto e-mailových schránek.

Parametry

 • tld - TLD domény
 • contact - pole položek nového kontaktu:
  • cname - název kontaktu (prázdný - vygenerování automaticky)
  • fname - jméno
  • lname - příjmení
  • company - firma
  • addr_street - ulice
  • addr_city - město
  • addr_zip - PSČ
  • addr_state - kraj
  • addr_country - země (dvoupísmenný ISO kód země - malými písmeny)
  • phone - telefon
  • fax - fax
  • email - e-mail
  • + další položky podle registru
 •  

Návratové hodnoty

 • 1000 = kontakt byl úspěšně vytvořen
 • 2201 = neplatné tld
 • 2216 = neplatný název kontaktu
 • 2218 = název kontaktu se vytváří automaticky
 • 2219 = není vyplněna položka firma
 • 2220 = není vyplněna položka jméno
 • 2221 = není vyplněna položka příjmení
 • 2222 = není vyplněna položka email
 • 2223 = chybný formát položky email
 • 2224 = není vyplněna položka email2
 • 2225 = chybný formát položky email2
 • 2226 = není vyplněna položka telefon
 • 2227 = chybný formát položky telefon
 • 2228 = není vyplněna položka fax
 • 2229 = chybný formát položky fax
 • 2230 = není vyplněna položka ič
 • 2231 = chybný formát položky ič
 • 2232 = není vyplněna položka dič
 • 2233 = chybný formát položky dič
 • 2234 = není vyplněna položka ulice
 • 2235 = není vyplněna položka město
 • 2236 = není vyplněna položka psč
 • 2237 = není vyplněna položka země
 • 2238 = chybný formát položky země
 • 2239 = není vyplněna položka kraj
 • 2240 = není vyplněna položka v ostatních datech
 • 2241 = chybný formát položky v ostatních datech
 • 3228 = tato doména nepracuje s kontakty
 • 3230 = selhalo vytvážení kontaktu
 • 3231 = název kontaktu je již použitý
 • 3232 = kontakt nelze použít - neznámý důvod
 • 3233 = kontakt nelze použít
 • 3234 = kontakt nelze použít - v karanténě
 • 3235 = kontakt nelze použít - rezervován
 • 3236 = kontakt nelze použít - blokován
 • 3237 = kontakt je již zaregistrován u nás
 • 4211 = selhala kontrola kontaktu - chyba komunikace
 • 4213 = selhalo vytváření kontaktu - chyba komunikace

Návratová data

V případě úspěchu vrací příkaz tato data:

 • cname - název vytvořeného kontaktu

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>e347aa51858cf6b6c017ae5d060fefca1b9dba38</auth>
 <command>contact-create</command>
 <clTRID>5428</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <contact>
  <fname>Franta</fname>
  <lname>Tester</lname>
  <email>tester@example.com</email>
  <addr_street>Zlá 123</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <phone>+011 123456789</phone>
  <notify_email>tester@example.com</notify_email>
 </contact>
 </data>
</request>

 

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288102525</timestamp>
 <clTRID>5428</clTRID>
 <svTRID>1288102525.0998.21781.1</svTRID>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <cname>WEDOS-PPE-50</cname>
 </data>
</response>

Diskuze k článku (1)

Správný formát PSČ pro Polsko?Jakub Koňas25.09.18 20:45

Přihlášení zákazníka

Nemáte ještě zákaznický účet? Registrace

Copyright © WEDOS, 2019

Facebook RSS