WAPI – příkaz dns-row-add

  WAPI (API rozhraní), WDNS

Přidá nový DNS záznam k doméně

Parametry

 • domain = název domény – povinný parametr
 • name = název záznamu – povinný parametr
 • ttl = hodnota TTL – povinný parametr
 • type = typ záznamu – povinný parametr
 • rdata = data záznamu – povinný parametr
 • auth_comment = komentář autora (nepovinné)
 • 1000 = ok
 • 2201 = nepodporované TLD
 • 2202 = neplatný nebo nepodporovaný název domény
 • 2309 = neplatný typ záznamu
 • 2310 = nelze přidat další záznam k doméně
 • 2311 = neplatný název
 • 2312 = neplatný název pro daný typ záznamu
 • 2313 = neplatné CNAME pro tento název
 • 2314 = neplatná data záznamu
 • 2315 = neplatné TTL
 • 2316 = tento záznam již existuje
 • 2317 = neplatné TTL
 • 2318 = akci nelze provést u sekundární domény
 • 3222 = otevírání domény selhalo
 • 3223 = přístup zamítnut
 • 3305 = doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 = doména je smazaná

Příkaz nevrací žádná data

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>dns-row-add</command>
 <data>
 <domain>example.cz</domain>
 <name>www</name>
 <ttl>1601</ttl>
 <type>A</type>
 <rdata>5.6.7.8</rdata>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291210501</timestamp>
 <svTRID>1291210501.7672.19698.1</svTRID>
 <command>dns-row-add</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!