WAPI – WEDOS Global

  WAPI (API rozhraní)

Pokud jste WAPI ještě nepoužívali, projděte si nejprve článek WAPI v kostce (manuál).

V tomto článku najdete informace k následujícím příkazům:

wgp-domain-create

Příkazem wgp-domain-create vytvoříte záznam domény ve službě WEDOS Global.

Parametry

 • name = název domény (povinný)
 • variant_id = varianta služby (povinný) – 1 = Start, 2 = Advanced, 3 = Expert
 • period_id = perioda (povinný) – 1 = měsíční, 4 = roční
 • upstream_ips = pole IP adres, které se na WG nebudou resolvovat (nepovinný)
 • 1000 = OK
 • 1001 = požadavek se vyřizuje
 • 2101 = hodnota parametru není správná
 • 2202 = chybný nebo nepodporovaný formát jména domény
 • 2206 = interní chyba
 • 2272 = chybný formát IP adresy
 • 2273 = hodnota parametru variant_id není správná
 • 2274 = interní chyba – parametr user_id chybí
 • 2275 = interní chyba – uživatel user_id nebyl nalezen
 • 2276 = nepodporované TLD nebo maximální úroveň domény překročena
 • 2277 = není povolena předpona www. ve jménu domény
 • 2278 = služby pro doménu již existuje
 • 2279 = zálohový účet je uzamčen
 • 228? = chyby zálohového účtu
 • 2290 = pohyb na zálohový účet nebyl přidán
 • 2291 = doména již pro příslušný zákaznický účet ve WGP API existuje
 • 2293 = nelze získat stav kreditu na zálohovém účtu
 • 2295 = interní chyba – nelze vytvořit doménu ve WGP
 • WGP_ID = ID záznamu domény ve WGP
 • domain = název domény
 • order_num = číslo objednávky
 • currency = měna pohybu na zálohovém účtu
 • amount = cena služby
 • acc_amount_before = stav zálohového účtu před aktivací služby
 • acc_amount_current = stav zálohového účtu po aktivaci služby

Šablony

wgp-domain-create JSON

JSON příkaz

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "wgp-domain-create",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "nazev_domeny.tld",
   "variant_id": "1 = Start, 2 = Advanced, 3 = Expert",
   "period_id": "1 = měsíční fakturace, 4 = roční",
   "upstream_ips": ["IP adresa 1", "IP adresa 2", "(nepovinné)"]
  }
 }
}
JSON odpověď (požadavek se vyřizuje)
{
 "response": {
  "code": 1001,
  "result": "Request pending",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "wgp-domain-create",
  "data": {
   "WGP_ID": "přidělené číselné ID domény v systému",
   "domain": "nazev_domeny.tld",
   "order_num": "číslo objednávky",
   "currency": "kód měny",
   "amount": "cena",
   "acc_amount_before": "stav zálohového účtu před transakcí",
   "acc_amount_current": "stav zálohového účtu po transakci"
  }
 } 
}
JSON notifikace o úspěšném dokončení
{
 "notify": {
  "code": "1000",
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "wgp-domain-create",
  "id": "id pro POLL frontu",
  "data": {
   "WGP_ID": "přidělené číselné ID domény v systému",
   "domain": "nazev_domeny.tld",
   "order_num": "číslo objednávky",
  }
 }
}

wgp-domain-info

Příkazem wgp-domain-info vypíšete informace o stavu domény ve službě WEDOS Global.

Parametry

 • name = název domény (povinný)
 • 1000 = OK
 • 2100 = chybí povinný parametr
 • 2101 = chybný tvar parametrů
 • 2202 = chybný nebo nepodporovaný formát jména domény
 • 2206 = chybí user_id
 • 2292 = doména pro příslušný zákaznický účet ve WG API neexistuje
 • wgp = stav domény v systému WG; hodnota state může nabývat těchto hodnot:
  • pending_dns = probíhá resolvování DNS záznamů domény
  • processing = čeká se na nastavení služby
  • stuck = čeká se na softwarové požadavky
  • pending_txt = čeká se na ověření TXT záznamem v DNS
  • pending_ns = čeká se na nastavení nameserverů
  • pending_dns_refresh = opětovné resolvování DNS záznamů u domény, pokud po stavu pending_dns nebyly nalezeny žádné DNS záznamy
  • pending_crt = čeká se na vytvoření LetsEncrypt certifikátu ze strany WG
  • active = doména je aktivní
 • service = stav domény v administraci WEDOS

Podrobnější informace k návratovým datům najdete v šabloně.

Šablony

wgp-domain-info JSON

JSON příkaz

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "wgp-domain-info",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "nazev_domeny.tld",
  }
 }
}
JSON odpověď (OK)
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "ok",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "wgp-domain-info",
  "data": {
  "wgp":{
    "domain": "nazev_domeny.tld",
    "domain_id": "přidělené číselné ID domény v systému",
    "domain_tld": "tld",
    "settings": {
     "cache": "stav cache (prázdný vypnuto, 1 zapnuto)"
    },
    "url": "https:\/\/client.wedos.global\/protection\/domains\/nazev_domeny.tld",
    "state": "stav služby",
    "state_data": {
     "dns_ip_addresses": ["IPv4 adresa WG proxy", "IPv6 adresa WG proxy"],
     "dns_pointing_to_proxy": "ověření nasměrování DNS na proxy, prázdný nesměruje, 1 ok",
     "dns_records_new": [
      {
       "name": "",
       "data": "IPv4 adresa WG proxy",
       "type": "A",
       "ttl": 300
      },
      {
       "name": "*",
       "data": "IPv4 adresa WG proxy",
       "type": "A",
       "ttl": 300
      },
      {
       "name": "",
       "data": "IPv6 adresa WG proxy",
       "type": "AAAA",
       "ttl": 300
      },
      {
       "name": "*",
       "data": "IPv6 adresa WG proxy",
       "type": "AAAA",
       "ttl": 300
      }
     ],
     "dns_records": [
      {
       "name": "",
       "data": "Zjištěná aktuální IPv4",
       "type": "A",
       "ttl": 300
      },
      {
       "name": "*",
       "data": "Zjištěná aktuální IPv4",
       "type": "A",
       "ttl": 300
      },
      {
       "name": "",
       "data": "Zjištěná aktuální IPv6",
       "type": "AAAA",
       "ttl": 300
      },
      {
       "name": "",
       "data": "Zjištěná aktuální IPv6",
       "type": "AAAA",
       "ttl": 300
      }
     ]
    }
   },
   "service": {
    "ID": "číselné ID služby v systému",
    "name": "nazev_domeny.tld",
    "num": "číslo objednávky",
    "user_id": "číselné ID uživatele v systému",
    "lang": "kód jazyka",
    "currency": "kód měny",
    "cli_legal_type": "Fakturace - 1 = fyzická osoba, 2 = podnikatel, 3 = právnická osoba",
    "cli_company" :"Fakturace – Název firmy",
    "cli_fname": "Fakturace – Jméno",
    "cli_lname": "Fakturace – Příjmení",
    "cli_email": "Fakturace – Email",
    "cli_email2": "Fakturace – Záložní email",
    "cli_phone": "Fakturace – Telefon",
    "cli_mobile": "Fakturace – Mobil",
    "cli_fax": "Fakturace – Fax",
    "cli_ic": "Fakturace – IČO",
    "cli_dic": "Fakturace – DIČ",
    "cli_taxpayer": "Fakturace – plátce DPH (0/1)",
    "cli_addr_street": "Fakturace – Ulice a ČP",
    "cli_addr_city": "Fakturace – Město",
    "cli_addr_zip": "Fakturace – PSČ",
    "cli_addr_country": "Fakturace – Kód země",
    "cli_name_vies": "Fakturace – Jméno v VIES",
    "own_legal_type": "Provozovatel - 1 = fyzická osoba, 2 = podnikatel, 3 = právnická osoba",
    "own_company":"Provozovatel – Název firmy",
    "own_fname":"Provozovatel - Jméno",
    "own_lname":"Provozovatel - Příjmení",
    "own_email":"Provozovatel - Email",
    "own_phone":"Provozovatel - Telefon",
    "own_ic":"Provozovatel - IČO",
    "own_dic":"Provozovatel - DIČ",
    "own_addr_street":"Provozovatel – Ulice a ČP",
    "own_addr_city":"Provozovatel - Město",
    "own_addr_zip":"Provozovatel - PSČ",
    "own_addr_country":"Provozovatel – Kód země",
    "status":"stav služby v administraci WEDOS",
    "expiration":"datum expirace YYYY-MM-DD"
   }
  }
 }
}

wgp-services-list

Příkazem wgp-services-list vypíšete seznam domén se službou WEDOS Global z administrace, můžete filtrovat podle statusu.

Parametry

 • status = status služby (nepovinný)
 • 1000 = OK
 • 2206 = interní chyba – neznámý uživatel
 • ID = ID záznamu domény
 • name = jméno domény
 • status = status domény
 • expiration = datum expirace služby WG

Šablony

wgp-services-list JSON

JSON příkaz

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "wgp-services-list",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "status": "pending_dns, processing, stuck, pending_txt, pending_ns, pending_dns_refresh, pending_crt, nebo active",
  }
 }
}
JSON odpověď (OK)
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command":"wgp-services-list",
  "data":{
   "číselné ID služby v systému":{
    "ID":"číselné ID služby v systému",
    "name":"nazev_domeny.tld",
    "status":"status služby",
    "expiration": "datum expirace YYYY-MM-DD"}
  }
 }
}

Děkujeme za zpětnou vazbu!