WAPI – příkaz poll-req

Získávání notifikací z POLL fronty se provádí kombinací příkazů poll-req a poll-ack. Popis systému notifikací naleznete na stránce WAPI – notifikace. Vždy je třeba notifikaci nejprve stáhnout, následně označit za přijatou a tím zpřístupnit případnou další. Notifikace jsou vraceny vždy od nejstarší po nejnovější.

Parametry

Tento příkaz nepřijímá žádné parametry.

 • 1000 – notifikace získána
 • 1003 – ve frontě není žádná nepřečtená notifikace
 • 2150 – váš účet nemá nastaveno stahování notifikací z poll fronty

Pokud existuje nestažená notifikace, je vrácena v uzlu notify s následující vnitřní strukturou:

 • code – návratová hodnota příkazu
 • result – textový popis návratové hodnoty
 • timestamp – čas vytvoření notifikace
 • clTRID – klientské id dotazu
 • svTRID – vnitřní id dotazu
 • command – příkaz
 • id – id notifikace (pro použití v poll-ack)

Příklad 1: získání notifikace

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>202b62bb4646281f97d225db1249840c8452dd8f</auth>
 <command>poll-req</command>
 <clTRID>LtVxXV9wLSWw</clTRID>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286962195</timestamp>
 <clTRID>LtVxXV9wLSWw</clTRID>
 <svTRID>1286962195.3105.9108.1</svTRID>
 <command>poll-req</command>
 <data>
 <notify>
  <code>1000</code>
  <result>OK</result>
  <timestamp>1286957040</timestamp>
  <clTRID>RKUFhhe5q8qw</clTRID>
  <svTRID>1286957032.2043.21543</svTRID>
  <command>ping-async</command>
  <id>2691</id>
 </notify>
 </data>
</response>

Příklad 2: prázdná fronta notifikací

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>202b62bb4646281f97d225db1249840c8452dd8f</auth>
 <command>poll-req</command>
 <clTRID>qQn32fUNTsfN</clTRID>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1003</code>
 <result>Empty notifications queue</result>
 <timestamp>1286962852</timestamp>
 <clTRID>qQn32fUNTsfN</clTRID>
 <svTRID>1286962852.1843.9155.1</svTRID>
 <command>poll-req</command>
</response>

Byl pro Vás tento návod užitečný?