WAPI – příkaz domains-list

  WAPI (API rozhraní), Domény

Metoda vrátí seznam všech objednaných domén v zákaznickém účtu a jejich stav. Vrací i názvy smazaných domén. Jestli některá doména byla u nás vedena v několika objednávkách, bude v seznamu uvedena vícekrát s příslušným stavem. Může se tedy stát, že seznam obsahuje více domén stejného názvu, z nichž je max. jedna doména u nás aktuálně registrována.

Parametry

 • status – nepovinný parametr, pomocí kterého můžete vybrat pouze domén v určitém stavu

   Běžné stavy, v nichž se doména může nacházet:

 • fee_waiting – čeká na zaplacení
 • setup_processing – zřizuje se
 • active – aktivní
 • renew_processing – prodlužuje se
 • expired – expirováno
 • disabled – pozastaveno
 • canceled – zrušeno
 • transfer_fee_waiting – čeká na zaplacení přeregistrace
 • transfer_processing – probíhá přeregistrace
 • deleted – smazáno
 • 1000 – seznam domén úspěšně získán

Příkaz domains-list vrací seznam, ve kterém každá doména obsahuje tyto položky:

 • name – název domény
 • status – stav domény

Příklad

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>2094c7ed8015507aa75d032d30cb9f67f9c237d3</auth>
 <command>domains-list</command>
 <clTRID>UTsx</clTRID>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286881710</timestamp>
 <clTRID>UTsx</clTRID>
 <svTRID>1286881710.4978.4684</svTRID>
 <command>domains-list</command>
 <data>
 <domain>
  <name>example1.cz</name>
  <status>active</status>
 </domain>
 <domain>
  <name>example2.cz</name>
  <status>expired</status>
 </domain>
 <domain>
  <name>example3.cz</name>
  <status>active</status>
 </domain>
 <domain>
  <name>example4.cz</name>
  <status>active</status>
 </domain>
 <domain>
  <name>example5.cz</name>
  <status>active</status>
 </domain>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!