WAPI – příkaz domain-update-keyset

  WAPI (API rozhraní), Domény

Příkaz umožňuje provést změny nastavení KEYSETu u domény, tedy zapínat, vypínat a měnit nastavení DNSSECu.

Parametry

 • name – název domény včetně koncovky – povinné
 • keyset – nastavení KEYSETu – povinné
  1. 0 = žádný KEYSET / nepoužívat DNSSEC
  2. 1 = náš KEYSET / náš DNSSEC (v případě, že doména používá naše DNS servery a v DNS je primární)
  3. string = název vlastního KEYSETu (v případě, že doména nevyužívá naše DNS servery nebo je u nás jako sekundární)
 • 1000 = ok
 • 2202 = chybný doménový název
 • 2264 = chybný název KEYSETu
 • 2265 = DNSSEC není podporováno
 • 2266 = nepodporovaná akce pro sekundární doménu
 • 2267 = nepodporovaná akce pro primární doménu
 • 3260 = již existuje nevyřízená objednávka nastavení DNSSEC
 • 3258 = probíhá odstávka registru
 • 3263 = doména nepoužívá naše DNS
 • 3222 = nepodařilo se načíst doménu
 • 3223 = doména je v jiném zákaznickém účtu
 • 3259 = KEYSET není dostupný
 • 3262 = nepodařilo se nastavení DNSSEC
 • 3264 = KEYSET je blokován

Příkaz nevrací žádná data.

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>e347aa51858cf6b6c017ae5d060fefca1b9dba38</auth>
 <command>domain-update-keyset</command>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <keyset>0</keyset>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291044451</timestamp>
 <svTRID>1291044451.6002.9171.1</svTRID>
 <command>domain-update-keyset</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!