WAPI – příkaz domain-transfer

  Domény, WAPI (API rozhraní)

Příkaz domain-transfer slouží k převedení domény od jiného registrátora k nám.

Příkaz je synchronní pouze pro CZ a EU domény, tj. u nich se v případě správného autorizačního hesla provede převod okamžitě a hned znáte výsledek. U ostatních domén je přeregistrace asynchronní, výsledek se dozvíte prostřednictvím notifikace.

UPOZORNĚNÍ! U všech domén je při přeregistraci vyžadován souhlas majitele domény s pravidly (pře)registrace doménových jmen. Naše smluvní podmínky vyžadují, abyste vaše zákazníky s našimi podmínkami a s podmínkami příslušného registru domén seznámili! Pokud tak neučiníte, může to v případě sporu u domény vyústit až v její ztrátu bez náhrady škody.

U tohoto příkazu se aplikuje limit na max. 100 dotazů na dostupnost domény za hodinu. Více ve článku WAPI – omezení.

Parametry

 • name – název domény včetně koncovky – povinný parametr
 • auth_info – autorizační heslo – povinný parametr
 • owner_c – identifikátor kontaktu majitele – povinný parametr pouze u registrů, které jej vyžadují (sk, eu, gTLD)
 • dns – konfigurace DNS serverů domény – nepovinný parametr; dostupné pouze u registrů, které podporují změnu DNS serverů při přeregistraci domény (eu, gTLD)
 • rules – jméno a příjmení osoby, která provedla souhlas s našimi podmínkami a podmínkami příslušného registru (typicky majitel domény)

Parametr „dns“ – konfigurace DNS serverů

Některé registry podporují změnu DNS serverů při přeregistraci domény (eu, gTLD).

Možné hodnoty parametru dns:

 1. parametr dns není v požadavku uveden = zachování aktuálního nastavení DNS serverů, tak jak jsou nastaveny u domény před přeregistrací. Při přeregistraci dojde k resolvování aktuálně nastavených DNS serverů. Pokud není možné aktuálně nastavené DNS servery resolvovat, může přeregistrace skončit chybou (gTLD)
 2. parametr dns je prázdný = při přeregistraci jsou nastaveny výchozí DNS servery WEDOS
 3. parametr dns obsahuje konfiguraci DNS serverů = při přeregistraci jsou u domény nastaveny DNS servery uvedené v parametru DNS

Příklad konfigurace DNS serverů v parametru dns:

 • XML 
  <dns> <server> <name>ns1.dns-server-host.tld</name> </server> <server> <name>ns2.dns-server-host.tld</name> </server> <server> <name>ns.transfering-domain-name.tld</name> <addr_ipv4>9.8.7.6</addr_ipv4> <addr_ipv6>ff01::101</addr_ipv6> </server> </dns>
 • JSON – servery musejí být očíslované! 
  „dns“: { „array“: { „server1“: { „name“: „ns1.dns-server-host.tld“ // adresa 1. DNS serveru }, „server2“: { „name“: „ns2.dns-server-host.tld“ // adresa 2. DNS serveru }, „server3“: { „name“: „ns.transfering-domain-name.tld“, // adresa 3. DNS serveru „addr_ipv4“: „9.8.7.6“, // IPv4 GLUE „addr_ipv6“: „ff01::101“ // IPv6 GLUE } } }
 • 1000 – Doména úspěšně přeregistrována
 • 1001 – Požadavek na registraci byl přijat, čeká na provedení (některé domény není možné přeregistrovat ihned, o průběhu budete informováni pomocí systému notifikací, více v článku WAPI – notifikace)
 • 2100 – chybí povinný parametr
 • 2101 – neplatný tvar parametrů
 • 2201 – špatně zvolená TLD
 • 2202 – špatný formát doménového názvu
 • 2204 – nebyl uveden identifikátor kontaktu majitele domény
 • 2207 – neplatný identifikátor kontaktu majitele domény
 • 2210 – neplatný formát DNS serverů
 • 2215 – Nebylo zadáno autorizační heslo (auth_info) a u této domény je vyžadováno
 • 2245 – nevyplněn souhlas
 • 2246 – chyba dat souhlasu
 • 2252 – překročen limit požadavků na oběření domény
 • 2263 – autorizační heslo je kratší než je požadovaná minimální délka
 • 2271 – neplatný formát autorizačního hesla
 • 3001 – neplatná měna zálohového účtu
 • 3003 – neplatné fakturační údaje zálohového účtu
 • 3207 – doména je již registrovaná u nás
 • 3208 – nelze přeregistrovat z důvodu příliš blízké expirace
 • 3217 – Nebylo možné navázat spojení s registrem
 • 3218 – Přeregistrace není možná
 • 3219 – existuje nevyřízený požadavek na přeregistraci této domény
 • 3220 – doména je již vedena v naší evidenci
 • 3226 – nepodařilo se přeregistrovat doménu
 • 3227 – chyba autorizace na registru domén
 • 3258 – odstávka registru
 • 3266 – nelze přeregistrovat, protože doména je po expiraci
 • 3267 – nepodařilo se resolvovat autoritativní DNS servery domény
 • 4002 – nepodařilo se odečíst kredit ze zálohového účtu
 • 4003 – nepodařilo se vytvořit období ve fakturaci
 • 4206 – nepodařilo se zjistit, zda je doménu možné přeregistrovat – chyba spojení
 • 4209 – nepodařilo se zjistit typ přeregistrace (s/bez prodloužení)
 • 5001 – interní chyba přihlášení
 • 5002 – nepodařilo se vypočítat cenu přeregistrace
 • 5004 – odstávka fakturace

Po úspěšné změně registrátora domény jsou vrácena následující data:

 • num – číslo objednávky
 • expiration – datum expirace domény

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>fb82be1466331148816bdbac855a6b1bd4e24b81</auth>
 <command>domain-transfer</command>
 <clTRID>HHUt</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <auth_info>oz4agwR6</auth_info>
 <rules>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
 </rules>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286874431</timestamp>
 <clTRID>LNjH</clTRID>
 <svTRID>1286874431.6516.30471</svTRID>
 <command>domain-transfer</command>
 <data>
 <num>1311001074</num>
 <expiration>2011-10-12</expiration>
 </data>
</response>

Byl pro Vás tento návod užitečný?