WAPI – příkaz domain-transfer-check

  WAPI (API rozhraní), Domény

Příkaz domain-transfer-check slouží pro kontrolu, zda je možné doménu přeregistrovat od jiného registrátora do našeho systému.

UPOZORNĚNÍ! U tohoto příkazu se aplikuje limit na max. 100 dotazů na dostupnost domény za hodinu. Více ve článku WAPI – omezení.

Parametry

  • name – název domény včetně koncovky – povinný parametr

Příkaz standardně vrací tyto návratové hodnoty:

  • 1000 – Přeregistrace je u této domény možná
  • 3217 – Nebylo možné navázat spojení s registrem
  • 3218 – Přeregistrace není možná

Tento příkaz kromě návratové hodnoty nevrací žádná data.

Příklad 1: U domény je přeregistrace možná

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>6ddea865c30c18569ebee803a25f73393b03c843</auth>
 <command>domain-transfer-check</command>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <data>
  <name>example.cz</name>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286464452</timestamp>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <svTRID>1286464452.9025.29953</svTRID>
 <command>domain-transfer-check</command>
</response>

Příklad 2: Nepodařilo se zjistit stav

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>6ddea865c30c18569ebee803a25f73393b03c843</auth>
 <command>domain-transfer-check</command>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <data>
  <name>example.cz</name>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>3217</code>
 <result>Domain transfer check failed, try again later</result>
 <timestamp>1286464452</timestamp>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <svTRID>1286464452.9025.29953</svTRID>
 <command>domain-transfer-check</command>
</response>

Příklad 3: Doménu nelze přeregistrovat

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>6ddea865c30c18569ebee803a25f73393b03c843</auth>
 <command>domain-transfer-check</command>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <data>
  <name>example.cz</name>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>3218</code>
 <result>Domain transfer is not possible</result>
 <timestamp>1286464452</timestamp>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <svTRID>1286464452.9025.29953</svTRID>
 <command>domain-transfer-check</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!