WAPI – příkaz domain-tld-period-check

  WAPI (API rozhraní), Domény

Parametry

  • tld – TLD
  • period – počet let
  • 1000 – perioda lze u této domény použít
  • 2203 – perioda nelze použít

Příkaz nevrací žádná data.

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>dfdeb87510d9482d25bccd90a5489f54640f4e6e</auth>
 <command>domain-tld-period-check</command>
 <clTRID>4791</clTRID>
 <data>
  <tld>eu</tld>
  <period>1</period>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1289375445</timestamp>
 <clTRID>4791</clTRID>
 <svTRID>1289375445.1419.17063.1</svTRID>
 <command>domain-tld-period-check</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!