WAPI – příkaz domain-send-auth-info

  Domény, WAPI (API rozhraní)

Pokud potřebujete zaslat autorizační heslo domény, slouží k tomuto účelu příkaz domain-send-auth-info.

Více o autorizačních heslech domén.

Systém autorizačních hesel se používá pouze u českých (CZ) a generických (COM, NET, …) domén.

Po provedení tohoto příkazu bude na kontaktní e-mail majitele domény odesláno autorizační heslo k dané doméně.

Vstupní parametry

  • name – název domény – povinný parametr
  • 1000 – autorizační heslo odesláno na e-mail majitele domény
  • 2243 – pro tuto doménu není povoleno zasílat auth_info
  • 3209 – nepodařilo se zaslat auth_info
  • 3210 – nepodařilo se zaslat auth_info – doména je nedostupná
  • 3222 – nepodařilo se načíst doménu
  • 3223 – doména nepatří do tohoto zákaznického účtu
  • 4214 – nepodařilo se zaslat auth_info – chyba spojení – opakujte akci později

Příkaz nevrací kromě návratového kódu žádná data

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414</auth>
 <command>domain-send-auth-info</command>
 <clTRID>4304</clTRID>
 <data>
  <name>example.cz</name>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1287668523</timestamp>
 <clTRID>4304</clTRID>
 <svTRID>1287668523.9646.2021.1</svTRID>
 <command>domain-send-auth-info</command>
</response>

Byl pro Vás tento návod užitečný?