WAPI – příkaz domain-renew

  Domény, WAPI (API rozhraní)

Pro prodloužení registrace domény slouží příkaz domain-renew. Doména nesmí mít již objednané prodloužení. Náš systém je vystavuje automaticky, pokud vám toto nastavení nevyhovuje, je možné jej upravit:

Prodloužení domén a expirace

Parametry

  • name – název domény včetně koncovky – povinný parametr
  • period – počet let prodloužení – povinný parametr
  • 1000 – Doména byla úspěšně prodloužena, v uzlu data je vráceno pole expiration s novým datem expirace
  • 2203 – Neplatná doba prodloužení
  • 2269 – již existuje nezaplacené (nové) období

V případě úspěchu vrací tento příkaz nové datum expirace

  • expiration – nové datum expirace domény

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>d48a7fbc4fa5a99ffd45b490105ca38ecf35b319</auth>
 <command>domain-renew</command>
 <clTRID>Rbd39NedNVGB</clTRID>
 <data>
  <name>example.cz</name>
  <period>3</period>
 </data>
</request>	 

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286889178</timestamp>
 <clTRID>Rbd39NedNVGB</clTRID>
 <svTRID>1286889178.7737.4672</svTRID>
 <command>domain-renew</command>
 <data>
  <expiration>2014-10-12</expiration>
 </data>
</response>

Byl pro Vás tento návod užitečný?