WAPI – příkaz domain-create

  Domény, WAPI (API rozhraní)

Pro vytvoření domény přes WAPI slouží příkaz domain-create. Příkaz je synchronní, tj. registrace domény se provede on-line. Upozorňujeme však, že proces registrace domény může trvat 5-20 sekund v závislosti na vytížení našeho systému a cílového registru domén.

UPOZORNĚNÍ! U všech domén je při registraci vyžadován souhlas majitele domény s pravidly registrace doménových jmen. Naše smluvní podmínky vyžadují, abyste vaše zákazníky s našimi podmínkami a s podmínkami příslušného registru domén seznámili! Pokud tak neučiníte, může to v případě sporu u domény vyústit až v její ztrátu bez náhrady škody.

U tohoto příkazu se aplikuje limit na max. 100 dotazů na dostupnost domény za hodinu. Více ve článku WAPI – omezení.

Parametry

 • name – název domény včetně koncovky – povinné
 • period – počet roků – povinné
 • nsset – NSSET u cz domén – povinné (dns nebo nsset)
 • dns – nastavení DNS – povinné (dns nebo nsset)
 • owner_c – kontakt vlastníka – povinné
 • admin_c – kontakt administrátora – nepovinné
 • rules – jméno a příjmení osoby, která provedla souhlas s našimi podmínkami a podmínkami příslušného registru (typicky majitel domény)

Je třeba zadat buď  nsset nebo dns.

Parametr „dns“ – konfigurace DNS serverů

Pouze pokud není uveden parametr nsset.

Možné hodnoty parametru dns:

 1. parametr dns je prázdný = použít výchozí nastavení (nastaví se DNS servery WEDOS). Pozor, element dns  je vyžadován, pouze je prázdný!
 2. parametr dns obsahuje konfiguraci DNS serverů = nelze použít u .cz domén (každý záznam musí obsahovat pole name, volitelně pak addr_ip4 addr_ip6, jednotlivé servery jsou vnořeny v elementu server )

Příklad konfigurace DNS serverů v parametru dns:

 • XML 
  <dns> <server> <name>ns1.dns-server-host.tld</name> </server> <server> <name>ns2.dns-server-host.tld</name> </server> <server> <name>ns.transfering-domain-name.tld</name> <addr_ipv4>9.8.7.6</addr_ipv4> <addr_ipv6>ff01::101</addr_ipv6> </server> </dns>
 • JSON – servery musejí být očíslované! 
  „dns“: { „array“: { „server1“: { „name“: „ns1.dns-server-host.tld“ // adresa 1. DNS serveru }, „server2“: { „name“: „ns2.dns-server-host.tld“ // adresa 2. DNS serveru }, „server3“: { „name“: „ns.transfering-domain-name.tld“, // adresa 3. DNS serveru „addr_ipv4“: „9.8.7.6“, // IPv4 GLUE „addr_ipv6“: „ff01::101“ // IPv6 GLUE } } }
 • 1000 – doména byla úspěšně zaregistrována
 • 1001 – požadavek na registraci byl přijat (některé domény není možné zaregistrovat ihned, o průběhu budete informováni pomocí systému notifikací, více v článku WAPI – notifikace)
 • 3002 – nedostatečný kredit v zálohovém účtu
 • 3201 – doménový název je již obsazen
 • 3204 – doména je v karanténě
 • 3205 – doména je rezervovaná
 • 3206 – název domény je zablokován
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2203 – neplatné období
 • 3221 – vytváření selhalo
 • 4207 – vytvoření selhalo – chyba spojení

Po úspěšné registraci domény jsou v uzlu data vráceny dvě položky:

 • num – číslo objednávky
 • expiration – datum expirace domény
 • credit – informace o stavu zálohového účtu po dokončení operace
  • amount – zbývající částka
  • currency – měna

Příklad 1: Vytvoření domény s nastavením DNS WEDOS

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>202b62bc4646281f97d225db1249840c8452dd8f</auth>
 <command>domain-create</command>
 <clTRID>a44B</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <period>1</period>
 <dns></dns>
 <owner_c>_ID_KONTAKTU_MAJITELE_</owner_c>
 <admin_c>_ID_KONTAKTU_ADMINA_</admin_c>
 <rules>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
 </rules>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286356644</timestamp>
 <clTRID>a44B</clTRID>
 <svTRID>1286356644.0246.21616</svTRID>
 <command>domain-create</command>
 <data>
 <num>1311000863</num>
 <expiration>2011-10-06</expiration>
 </data>
</response>

Příklad 2: Registrace domény s použitím vlastního NSSETu

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>202b62bc4646281f97d225db1249840c8452dd8f</auth>
 <command>domain-create</command>
 <clTRID>a44B</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <period>3</period>
 <nsset>TESTNSSET</nsset>
 <owner_c>_ID_KONTAKTU_MAJITELE_</owner_c>
 <admin_c>_ID_KONTAKTU_ADMINA_</admin_c>
 <rules>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
 </rules>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286356644</timestamp>
 <clTRID>a44B</clTRID>
 <svTRID>1286356644.0246.21616</svTRID>
 <command>domain-create</command>
 <data>
 <num>1311000863</num>
 <expiration>2011-10-06</expiration>
 </data>
</response>

Příklad 3: Registrace domény s použitím seznamu DNS serverů

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>202b62bc4646281f97d225db1249840c8452dd8f</auth>
 <command>domain-create</command>
 <clTRID>a44B</clTRID>
 <data>
 <name>example.eu</name>
 <period>1</period>
 <dns>
  <server>
  <name>ns.wedos.net</name>
  </server> 
  <server> 
  <name>ns.wedos.cz</name> 
  </server> 
 </dns> 
 <owner_c>c1049663X</owner_c> 
 <rules>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
 </rules>
 </data> 
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286356644</timestamp>
 <clTRID>a44B</clTRID>
 <svTRID>1286356644.0246.21616</svTRID>
 <command>domain-create</command>
 <data>
 <num>1311000863</num>
 <expiration>2011-10-06</expiration>
 </data>
</response>

Byl pro Vás tento návod užitečný?