WAPI – příkaz dns-row-update

  WAPI (API rozhraní), WDNS

Tímto příkazem provedete změnu v DNS záznamu domény. Záznam je identifikován svým ID, které zjistíte z výpisu záznamů (příkazem dns-rows-list).

U záznamu není možné měnit jeho název (name) a typ (type). V takové situaci je potřeba původní záznam smazat a poté vytvořit nový.

Parametry

 • domain = název domény – povinný parametr
 • row_id = ID záznamu – povinný parametr
 • ttl = hodnota TTL – povinný parametr
 • rdata = data záznamu – povinný parametr
 • 1000 = ok
 • 2201 = nepodporované TLD
 • 2202 = neplatný nebo nepodporovaný název domény
 • 2309 = neplatný typ záznamu
 • 2310 = nelze přidat další záznam k doméně
 • 2311 = neplatný název
 • 2312 = neplatný název pro daný typ záznamu
 • 2313 = neplatné CNAME pro tento název
 • 2314 = neplatná data záznamu
 • 2315 = neplatné TLD
 • 2316 = tento záznam již existuje
 • 2317 = neplatný TTL
 • 2318 = akci nelze provést u sekundární domény
 • 3222 = otevírání domény selhalo
 • 3223 = přístup zamítnut
 • 3305 = doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 = doména je smazaná
 • 3309 = záznam tohoto ID neexistuje
 • 3310 = úprava záznamu selhala

Příkaz nevrací žádná data

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>202b62bb4646281f97d225db1249840c8452dd8f</auth>
 <command>dns-row-update</command>
 <data>
 <domain>example.com</domain>
 <row_id>904</row_id>
 <ttl>1602</ttl>
 <rdata>1.2.3.4</rdata>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291370821</timestamp>
 <svTRID>1291370821.1702.7371.1</svTRID>
 <command>dns-row-update</command>
</response
Děkujeme za zpětnou vazbu!