WAPI – příkaz dns-row-detail

  WAPI (API rozhraní), WDNS

Vrátí podrobné informace o jednom konkrétním DNS záznamu u domény.

Pro získání seznamu všech záznamů u domény použijte příkaz dns-rows-list.

Parametry

 • name = název domény – povinný parametr
 • row_id = ID záznamu – povinný parametr
 • 1000 = ok
 • 2201 = nepodporované TLD
 • 2202 = neplatný nebo nepodporovaný název domény
 • 2318 = tuto akci nelze provést u sekundární domény
 • 3222 = otevírání domény selhalo
 • 3223 = přístup zamítnut
 • 3305 = doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 = doména je smazaná
 • 3309 = požadovaný DNS záznam u domény neexistuje
 • row = záznam
  • ID = ID záznamu
  • name = jméno záznamu
  • ttl = TTL záznamu
  • rdtype = typ záznamu
  • rdata = data záznamu
  • changed_date = datum změny
  • author_comment = komentář

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>fa6745cd496a02ba8a4ea7e850422ffc8f3bb76b</auth>
 <command>dns-row-detail</command>
 <data>
 <domain>example.com</domain>
 <row_id>904</row_id>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291202872</timestamp>
 <svTRID>1291202872.7976.439.1</svTRID>
 <command>dns-row-detail</command>
 <data>
 <row>
  <ID>904</ID>
  <name></name>
  <ttl>1800</ttl>
  <rdtype>MX</rdtype>
  <rdata>1 asdf.com</rdata>
  <changed_date>2010-11-24 11:33:37</changed_date>
  <author_comment></author_comment>
 </row>
 </data>
</response>

Byl pro Vás tento návod užitečný?