WAPI – příkaz dns-domain-add

  WAPI (API rozhraní), WDNS

Přidá novou doménu do DNS

Parametry

 • name – název domény – povinný parametr
 • type – typ záznamu domény (primární/sekundární) – nepovinné (výchozí: primární)
 • axfr_enabled – povoleno odchozí axfr? (0/1) – pouze u primární domény – nepovinné (výchozí: 0)
 • axfr_ip – seznam povolených ip adres pro axfr (pouze u primárního záznamu, vyžadováno, pokud axfr_enabled=1)
  • ip – ip adresa pro odchozí axfr
 • primary_ip – ip adresa dns serveru s primárním záznamem domény – vyžadováno u sekundárního záznamu
 • 1000 = ok
 • 2100 = chybí vyžadovaný parametr
 • 2101 = neplatný vstupní parametry
 • 2201 = nepodporované TLD
 • 2202 = neplatný název domény
 • 2301 = chybný formát položky type
 • 2302 = chybí parametr primary_ip
 • 2303 = chybný formát položky primary_ip
 • 2304 = neplatný formát axfr_enabled
 • 2305 = chybí povinný parametr axfr_ips
 • 2306 = neplatný formát položky axfr_ips
 • 2308 = neplatný formát položky ns
 • 2322 = překročen limit počtu domén v DNS na uživatele
 • 3302 = přidání domény do DNS selhalo
 • 3303 = doména již v DNS existuje 

Příkaz nevrací žádná data.

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>fb82be1466331148816bdbac855a6b1bd4e24b81</auth>
 <command>dns-domain-add</command>
 <clTRID>5346</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <axfr_enabled>1</axfr_enabled>
 <axfr_ips>
  <ip>1.2.3.4</ip>
 </axfr_ips>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288166851</timestamp>
 <clTRID>5346</clTRID>
 <svTRID>1288166851.4416.23467.1</svTRID>
 <command>dns-domain-add</command>
</response>
Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.