WAPI – příkaz credit-info

Všechny platby u operací prováděných přes WAPI se strhávají ze zálohového účtu. Pro zjištění aktuálního kreditu můžete použít příkaz credit-info.

Parametry:

Tento příkaz nepřijímá žádné parametry.

  • 1000 – stav kreditu úspěšně získán
  • amount – částka na zálohovém účtu
  • currency – měna zálohového účtu

Příklad: získání stavu kreditu

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>fb82be1466331148816bdbac855a6b1bd4e24b81</auth>
 <command>credit-info</command>
 <clTRID>8255</clTRID>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1287650025</timestamp>
 <clTRID>8255</clTRID>
 <svTRID>1287650025.2239.28612.1</svTRID>
 <command>credit-info</command>
 <data>
  <amount>988296.84</amount>
  <currency>CZK</currency>
 </data>
</response>

Byl pro Vás tento návod užitečný?