WAPI – příkaz account-list

Tímto příkazem získáte výpis pohybů na zálohovém účtu ve zvoleném období.

Parametry

 • date_from – počáteční datum vypisovaných pohybů
 • date_to – koncové datum vypisovaných pohybů
 • 1000 – v pořádku
 • 3004 – chybná vstupní data – neuvedené datumy od a do
 • 3005 – chybná vstupní data – chybné datumy

Příkaz vrací výpis položek zálohového účtu

Příklad

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414</auth>
 <command>account-list/command>
 <clTRID>ngfNVDQxhWf3</clTRID>
 <data>
 <date_from>2013-01-01</date_from>
 <date_to>2013-03-31</date_to>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1365149913</timestamp>
 <clTRID>ngfNVDQxhWf3</clTRID>
 <svTRID>1365149913.8683.29010.1</svTRID>
 <command>account-list</command>
 <data>
 <3068>
  <ID>3068</ID>
  <type>payment</type>
  <num>3113000018</num>
  <description>test.cz</description>
  <amount>-125.00</amount>
  <bill_num></bill_num>
  <bill_date></bill_date>
  <blocked>0</blocked>
  <created_date>2013-01-17 13:36:14</created_date>
 </3068>
 <3121>
  <ID>3121</ID>
  <type>payment</type>
  <num>3313000052</num>
  <description>15 GB HDD, 512 MB RAM, 1 proc., CentOS 6.3</description>
  <amount>-110.00</amount>
  <bill_num></bill_num>
  <bill_date></bill_date>
  <blocked>0</blocked>
  <created_date>2013-03-21 16:10:04</created_date>
 </3121>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!