WAPI – kontakty u CZ domén

  Kontakty, WAPI (API rozhraní)

Každý doménový registr pracuje s kontaky jinak, liší se pravidla pro identifikátory kontaktů, povinné položky v detailech a podobně. Zde je detailní popis kontaktů pro CZ domény.

Název kontaktu

 • U cz domén lze při vytváření kontaktu specifikovat jeho název. Z toho důvodu je pro tento registr dostupný příkaz contact-check,  pomocí kterého ověříte, zda je název použitelný (není použitý, blokovaný, ..)
 • Název konatktu smí obsahovat pouze velká písmena anglické abecedyčíslice a pomlčku.
 • Pokud při vytváření kontaktu jeho název nespecifikuje, bude vygenerován automaticky.

Detail kontaktu

 • cname – název kontaktu (pouze při vytváření kontaktu), vynechat, nebo nechat prázdný pro vygenerování názvu
 • company – firma
 • fname – jméno – povinné
 • lname – příjmení – povinné
 • email – e-mail – povinné
 • phone – telefon ve tvaru +XXX XXXXXXXXX
 • fax – fax ve tvaru +XXX XXXXXXXXX
 • dic – DIČ
 • addr_street – adresa – ulice – povinné
 • addr_city – adresa – město – povinné
 • addr_zip – PSČ – povinné
 • addr_country – stát (dvoupísmený ISO kód, malými písmeny, CZ.NIC akceptuje všechny země) – povinné
 • addr_state – Kraj
 • ident_type – typ dokladu
  • ico (IČO), op (OP), birthday (datum narození ve formátu DD.MM.YYYY), passport (pas), mpsv (MPSV)
 • ident – č. dokladu (v závislosti na ident_type)
 • notify_email – notifikační e-mail
 • disclose_phone – skrýt telefon
 • disclose_fax – skrýt fax
 • disclose_email – skrýt e-mail
 • disclose_ident – skrýt doklad
 • disclose_notify_email – skrýt notifikační e-mail


Doručovací adresa

Od poloviny ledna 2018 je možné u kontaktů k .cz doménám nastavit korespondenční adresu. Pro její nastavení je potřeba při vytváření/editaci kontaktu uvést následující položky:

 • del_addr=1 – příznak, že je doručovací adresa u kontaktu aktivní (povinné)
 • del_addr_street1 – doručovací adresa – ulice (povinné)
 • del_addr_street2 – doručovací adresa – ulice (rozšiřující pole)
 • del_addr_street3 – doručovací adresa – ulice (rozšiřující pole)
 • del_addr_city – doručovací adresa – město (povinné)
 • del_addr_state – doručovací adresa – kraj
 • del_addr_country – doručovací adresa  – stát (dvoupísmený ISO kód, malými písmeny, CZ.NIC akceptuje všechny země) – (povinné)

Pro deaktivaci korespondenční adresy u kontaktu je potřeba při vytváření/editaci kontaktu uvést položku del_addr=0
 

Skrývání položek

U kontaktů k .cz doménám je možné skrývat některé položky v detailu kontaktu. Jedná se o položky telefon, fax, e-mail, doklad, notifikační e-mail. Pokud jsou tyto informace označeny jako skryté, není možné je zobrazit bez autorizace.

Ke skrývání slouží položky disclose_* v detailu kontaktu, kde se do příslušného uzlu vloží příznak 0/1 (1 = skryté, 0 = veřejné), určující, zda má být daná informace skryta. 

Příklad

Požadavek na vytvoření kontaktu v registru CZ.NIC bude tedy vypadat takto:

minimum:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <contact>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
  <email>jan.novak@example.com</email>
  <addr_street>Zelená 1568</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <phone>+011 123456789</phone>
 </contact>
 </data>
</request>

maximum:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <contact>
  <cname>JAN-NOVAK</cname>
  <company>Great Silver Eye</company>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
  <email>novak@example.com</email>
  <phone>+011 123456789</phone>
  <fax>+011 987654321</fax>
  <addr_street>Zelená 1568</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <addr_state>Jihočeský</addr_state>
  <ident_type>op</ident_type>
  <ident>123567891</ident>
  <notify_email>honzanovak@example.cz</notify_email>
  <dic>CZ987654321</dic>
  <disclose_phone>1</phone>
  <disclose_fax>1</fax>
  <disclose_email>1</email>
  <disclose_vat>1</vat>
  <disclose_ident>1</ident>
  <disclose_notify_email>1</notify_email>
  <del_addr>1</del_addr>
  <del_addr_street1>Ulice 1</del_addr_street1>
  <del_addr_street2>Ulice 2</del_addr_street2>
  <del_addr_street3>Ulice 3</del_addr_street3>
  <del_addr_zip>12345</del_addr_zip>
  <del_addr_city>Město</del_addr_city>
  <del_addr_state>Jihočeský</del_addr_state>
  <del_addr_country>cz</del_addr_country>
 </contact>
 </data>
</request>
Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.