WAPI – komunikace v JSON

JSON – JavaScript Object Notation je jednoduchý textový formát pro přenos datových struktur. Jeho syntaxe je odvozená z JavaScriptu, je ale nezávislý na použitém jazyku a v prakticky každém programovacím jazyce jsou pro něj dostupné nástroje.

Pro posílání příkazů ve formátu JSON použijte adresu https://api.wedos.com/wapi/json.  

Pokud budete s WAPI komunikovat pomocí JSON, server Vám bude v tomto formátu odpovídat, notifikace (ať už na e-mail, nebo na url) budou také odeslány v odpovídajícím formátu. U poll notifikací záleží na formátu konkrétního dotazu (tedy když bude příkaz odeslán v XML, ale poll-req již v JSONu, bude notifikace vrácena v JSONu).

Pokud nebude jasné, v jakém formátu se má komunikovat (například u systémových notifikací) bude se systém řídit volbou Preferovaný protokol, kterou nastavíte v klientském centru, v sekci Nastavení WAPI (https://client.wedos.com/client/wapi.html).

Datová struktura příkazů v JSON je ekvivalentní s XML. 

Dotaz zapsaný v XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414</auth>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <contact>
  <cname>JAN-NOVAK</cname>
  <fname>Honza</fname>
  <lname>Novák</lname>
  <email>novak@example.com</email>
  <addr_street>Zelená 15</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <notify_email>jan.novak@example.com</notify_email>
 </contact>
 </data>
</request>

odpovídá tomuto v JSON:

{
 "request":
 {
  "user":   "tester",
  "auth":   "463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414",
  "command": "contact-create",
  "data":
  {
   "tld":   "cz",
   "contact":
   {
    "cname":    "JAN-NOVAK",
    "fname":    "Honza",
    "lname":    "Novák",
    "email":    "novak@example.com",
    "addr_street": "Zelená 15",
    "addr_city":  "Minas Morgull",
    "addr_zip":   "12345",
    "addr_country": "vg",
    "notify_email": "jan.novak@example.com"
   }
  }
 }
} 

což odpovídá tomuto poli (PHP):

Array
(  
 [request] => Array
 (
    [user] => tester
    [auth] => 463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414
    [command] => contact-create 
    [data] => Array 
    ( 
     [tld] => cz
     [contact] => Array 
      ( 
       [cname] => JAN-NOVAK
       [fname] => Honza 
       [lname] => Novák
       [email] => novak@example.com
       [addr_street] => Zelená 15 
       [addr_city] => Minas Morgull
       [addr_zip] => 12345 
       [addr_country] => vg 
       [notify_email] => jan.novak@example.com 
      )
     )
  )
 )