WAPI – příkaz contact-update

  Kontakty, WAPI (API rozhraní)

Tímto příkazem upravíte jednotlivé položky kontaktu. Je třeba zadávat vždy všechny položky, nelze poslat například jenom jednu.

Veškeré změny je nutné autorizovat, je tedy třeba buď  zadat autorizační heslo (auth_info), nebo již musí být autorizace nastavena u Vašeho klientského účtu (autorizace kontaktu k účtu nastane po prvním úspěšném použití autorizačního kódu nebo při vytvoření daného kontaktu přes náš systém).

Podrobnější specifikace pro práci s kontakty v jednotlivých registrech:

Parametry

 • tld – TLD
 • cname – název kontaktu
 • auth_info – autorizační řetězec
 • contact – položky kontaktu
  • fname – jméno
  • lname – příjmení
  • company – firma
  • addr_street – ulice
  • addr_city – město
  • addr_zip – PSČ
  • addr_state – kraj
  • addr_country – země (dvoupísmenný ISO kód země – malými písmeny)
  • phone – telefon
  • fax – fax
  • email – e-mail
  • + další položky podle registru
 • 1000 = OK
 • 2201 = neplatné TLD
 • 2207 = chybná syntaxe názvu kontaktu
 • 2216 = neplatný název kontaktu
 • 2219 = není vyplněna položka firma
 • 2220 = není vyplněna položka jméno
 • 2221 = není vyplněna položka příjmení
 • 2222 = není vyplněna položka email
 • 2223 = chybný formát položky email
 • 2224 = není vyplněna položka email2
 • 2225 = chybný formát položky email2
 • 2226 = není vyplněna položka telefon
 • 2227 = chybný formát položky telefon
 • 2228 = není vyplněna položka fax
 • 2229 = chybný formát položky fax
 • 2230 = není vyplněna položka ič
 • 2231 = chybný formát položky ič
 • 2232 = není vyplněna položka dič
 • 2233 = chybný formát položky dič
 • 2234 = není vyplněna položka ulice
 • 2235 = není vyplněna položka město
 • 2236 = není vyplněna položka psč
 • 2237 = není vyplněna položka země
 • 2238 = chybný formát položky země
 • 2239 = není vyplněna položka kraj
 • 2240 = není vyplněna položka v ostatních datech
 • 2241 = chybný formát položky v ostatních datech
 • 3211 = chyba – kontakt se nepodařilo načíst
 • 3238 = chyba autorizace
 • 3239 = operace selhala
 • 4202 = nedostupný kontakt – chyba spojení, opakujte později
 • 4215 = provedení selhalo – chyba spojení, opakujte později

Příkaz žádná data nevrací.

Příklad použití

XML dotaz:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>e347aa51858cf6b6c017ae5d060fefca1b9dba38</auth>
 <command>contact-update</command>
 <clTRID>6246</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <cname>TESTER</cname>
 <auth_info>qQm1Gq4x</auth_info>
 <contact>
  <fname>Honza</fname>
  <lname>Tester</lname>
  <email>testerk@example.com</email>
  <addr_street>Zlá 123</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <phone>+011 123456789</phone>
  <notify_email>tester@example.com</notify_email>
 </contact>
 </data>
</request>

XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288103320</timestamp>
 <clTRID>6246</clTRID>
 <svTRID>1288103320.7998.21428.1</svTRID>
 <command>contact-update</command>
</response>

Byl pro Vás tento návod užitečný?