VPS SSD – Rozšíření (příplatkové služby)

  Virtuální servery (VPS)

V tomto článku najdete detaily k vybraným příplatkovým službám VPS SSD. Kompletní přehled najdete na produktové stránce Příplatkové služby VPS SSD.

Návod na aktivaci a deaktivaci rozšíření služeb najdete v článku Služby – Správa rozšíření (příplatkové služby).

V tomto článku se dozvíte podrobnosti o příplatkových službách:

Dvojnásobný disk

Aktivací rozšíření Dvojnásobný disk založíte v systému samostatný virtuální disk shodné velikosti jako stávající disk Vašeho VPS. Tento disk systém připojí jako další zařízení. 

Aktivace rozšíření Dvojnásobný disk nemá žádný vliv na stávající disk.

Aktivace dvojnásobného disku

Rozšíření Dvojnásobný disk je součástí varianty VPS SSD Profi.

Pro zřízení dvojnásobného disku nejprve aktivujte rozšíření podle návodu Služby – Správa rozšíření. Následně v zákaznické administraci vypněte a zapněte VPS. Systém během tohoto restartu nový disk připojí.

Po nabootování operačního systému vytvořte na diskovém zařízení diskové oddíly (partition) a na nich nastavte filesystém. Dále postupujte dle specifik Vašeho operačního systému.

Dvojnásobný disk: Často kladené dotazy

Otázka: Navýší se velikost přídavného disku při navýšení parametrů VPS?
Odpověď: Po navýšení zkontrolujte, zda došlo také k automatickému zvětšení partition a souborového systému. Pokud souborový systém navýšený není, postupujte podle návodu VPS DDS – Navyšování parametrů.

Otázka: Existuje nějaká možnost, jak navýšit pouze existující disk a žádné jiné parametry VPS SSD?
Odpověď: Bohužel, VPS SSD navyšujete pouze modulárně a navýšení diskové kapacity provádíme pouze připojením druhého. Vzájemně nezávislou manipulaci s parametry podporuje pouze služba VPS ON.

Interní a externí zálohování

Rozšíření pro zálohování vytvářejí zálohu:

Frekvence a umístění zálohy závisí na zvoleném typu zálohování.

  • Lokální denní zálohy: Systém ukládá zálohu na jiné disky v rámci stejného serveru. Existující zálohu každý den přepisuje novou zálohou.
  • Týdenní externí zálohy: Systém ukládá zálohu na jiný server v jiném racku. Existující zálohu každý týden přepisuje novou zálohou.

Aktivace zálohování

Jak denní lokální tak týdenní externí zálohy jsou součástí varianty VPS SSD Profi.

Vybraný způsob zálohování aktivujte volbou rozšíření podle návodu Služby – Správa rozšíření.

Obnova serveru ze zálohy

Zálohy slouží především pro obnovu dat v případě selhání serveru. Obnova na vlastní žádost je zpoplatněna podle aktuálních podmínek poskytování záloh.

Pro obnovení zálohy serveru nás kontaktujte prostřednictvím formuláře. Uveďte název server, datum a čas zálohy, kterou máme obnovit a souhlas s cenou. Poskytnutou zálohu připojíme jako další disk k virtuálnímu serveru, odkud můžete provést obnovu.

Interní a externí zálohování: Často kladené dotazy

Otázka: Jak zjistím datum a čas pořízení aktuálně dostupné denní/týdenní zálohy?
Odpověď: Pošlete žádost přes formulář, technik Vám požadované údaje sdělí.

Interní snapshoty

Snapshot je (v kontextu virtualizace) stav virtuálního serveru v určitý okamžik. Zahrnuje stav diskových zařízení i paměti RAM. Po obnovení VPS ze snapshotu se tedy server ocitne přesně ve stavu, ve kterém byl v okamžiku vytvoření snapshotu.

V rámci rozšíření můžete aktivovat 1 – 10 interních snapshotů. Ty pak můžete spravovat dle vlastního uvážení. Interní snapshoty systém ukládá na jiné disky v rámci stejného serveru.

Aktivace interních snapshotů

Interní snapshoty v maximálním počtu 10 aktivací jsou součástí varianty VPS SSD Profi.

Rozšíření pro interní snapshoty aktivujte podle návodu Služby – Správa rozšíření.

Při aktivaci služby vyberte počet snapshotů, které chcete aktivovat. Tento počet můžete později změnit.

WEDOS Výběr a aktivace interních snapshotů VPS SSD
Výběr a aktivace interních snapshotů VPS SSD

Správa interních snapshotů

Po úspěšné aktivaci rozšíření najdete v levém menu administrace daného VPS položku Správa snapshotů

V tomto rozhraní můžete:

  • Vytvářet nové snapshoty.
  • Mazat existující snapshoty.
  • Vrátit se ke stavu zachyceném ve snapshotu. 

Při vytváření snapshotu nebo při obnovování ze snapshotu může dojít ke chvilkové nedostupnosti. Délka nedostupnosti záleží na velikosti diskových zařízení VPS.

Po obnovení VPS ze snapshotu nemůžete žádným způsobem obnovit původní stav před provedením akce.

Tlačítka pro mazání, vracení stavu a tvorbu nového snapshotu

Pro změnu počtu aktivací rozšíření zobrazte jeho detail podle návodu Služby – Správa rozšíření

Dále postupujte těmito kroky:

  1. U položky Počet v tabulce Informace o rozšíření služby klikněte na odkaz Změnit.
  2. Vyberte nový počet a klikněte na tlačítko změnit.
WEDOS Změna počtu rozšíření Interní snapshoty
Změna počtu rozšíření Interní snapshoty

Interní snapshoty: Často kladené dotazy

Otázka: Nevidím v rozhraní správy snapshotů pole pro přidání nového, co se děje?
Odpověď: Dosáhli jste maximálního počtu snapshotů. Navyšte počet rozšíření, nebo existující snapshoty promažte.

Děkujeme za zpětnou vazbu!