VPS – nedostatek paměti (out of memory)

  Virtuální servery (VPS)

Každý virtuální server má přiřazenu paměť RAM o pevné velikosti v závislosti na zvolené variantě, tedy v rozmezí 1 GB – 8 GB. To je paměť RAM, kterou poté vidí váš operační systém, který je ve virtuálním serveru nainstalovaný.

Do spotřebované RAM se počítá nejen paměť, kterou spotřebují běžící aplikace (WWW server, e-mailový server a další služby), ale také paměť pro běh samotného operačního systému. Je to stejné jako využití RAM na fyzickém počítači či serveru.

Přidělenou RAM nelze žádným způsobem překročit. Součet paměťových nároků všech aplikací a procesů na vašem VPS nikdy nemůže překročit přidělenou velikost RAM. Pokud k tomu dojde, tedy procesy a aplikace si chtějí celkově vzít více, začne obvykle operační systém, aby přežil, vybírat náhodně některé procesy a násilně je ukončovat. Následkem toho tedy přestanou fungovat služby na serveru. Také často dojde k zahlcení serveru a ten celkově „vytuhne“.

Zjištění a řešení problému

Příklad řešení problému při použití operačního systému Linux.

Zkuste se přihlásit na server přes SSH. Může se stát, že se vám to nepovede, protože Linux mohl ukončit i procesy SSH. Na server se kdykoliv dostanete přes KVM např. programem VeNCrypt – potřebné přihlašovací údaje naleznete v e-mailu o zřízení VPS (pozor, liší se od údajů k SSH, nepřipojujete se přes IP adresu vašeho VPS, ale přes speciální doménové jméno – opět je uvedeno v e-mailu o zřízení).

Na monitoru přes KVM nebo v logu serveru pak obvykle najdete chybové hlášky typu Out Of Memory.

Jak problém obecně řešit:

  • Pokud server nereaguje (tedy kvůli nedostatku RAM vytuhnul), musíte provést násilný restart (hard reset).
  • Musíte si zjistit, jaké všechny procesy vám v Linuxu běží a kolik spotřebují RAM. To lze pomocí příkazů ps a top (podrobnosti hledejte v manuálových stránkách či dokumentaci k vámi použití Linuxové distribuci).
  • Pokud nechcete přejít na vyšší variantu VPS, kde je k dispozici více RAM, musíte některé procesy či služby vypnout nebo je nějak omezit.
  • V každém případě je možné přejít na vyšší variantu a mít tak k dispozici více RAM – více viz. navyšování parametrů.

Rozhodně se nepokoušejte problém nedostatku RAM řešit přidáním swapu – obvykle nastane opačný efekt, běh serveru a služeb na něm se obvykle nezlepší, ale naopak rapidně zhorší. Je to dáno tím, že přístup ke datům ve swapu na disku je výrazně pomalejší než práce s daty v RAM – server vám začne tuhnout častěji.

Minimální a doporučená velikost RAM

Základní instalaci Linuxu stačí 512 MB RAM, avšak s dalšími spuštěnými službami její spotřeba stoupá. Pokud chcete na serveru provozovat WWW server a e-mailový server, je lepší mít k dispozici 1 GB který nabízíme jako minimální konfiguraci. Také samozřejmě záleží na vytíženosti vašeho serveru – s každým zvýšením návštěvnosti přichází také větší spotřeba RAM.

Námi předinstalovaný balíček Debian ISP nabízíme pouze s RAM o velikosti 1 GB a více. S pamětí 512 MB byste vzhledem k množství nainstalovaných aplikací a služeb brzy narazili na nedostatek RAM.

Operační systém Windows dodáváme v minimální konfiguraci s 1 GB RAM. S méně by byl server nepoužitelný.

Navýšením RAM také můžete obecně dosáhnout výrazně vyššího výkonu celého serveru a všech služeb, protože čím více RAM má operační systém k dispozici, tím více ji může využít pro cachování různých věcí a o to méně je nucen přistupovat k danům na pevném disku (tzv. souborová cache). Tato vlastnost je podrobně popsána v našem článku Úložné systémy – NAS vs. SAN.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.