Rozšíření – interní snapshoty

  Virtuální servery (VPS)

Aktivací této příplatkové služby dojde k umožnění správy snapshotů. Interní snapshoty jsou ukládány na jiné disky v rámci stejného serveru.

Co je snapshot?

Snapshot je (v kontextu virtualizace) stav virtuálního serveru v určitý okamžik. Zahrnuje stav diskových zařízení i paměti RAM. Po obnovení VPS ze snapshotu se tedy server ocitne přesně ve stavu, ve kterém byl v okamžiku vytvoření snapshotu.

Kolik snapshotů si tedy zaplatíte, tolik jich budete moci mít maximálně vytvořených. Snapshoty můžete vytvářet/mazat/obnovovat dle Vašeho uvážení. Je možné si objednat 1-10 snapshotů.

Upozornění:

  • Po obnovení VPS ze snapshotu už není žádným způsobem možné obnovit původní stav před provedením akce.
  • Při vytváření snapshotu nebo při obnovování ze snapshotu může dojít ke chvilkové nedostupnosti. Operace tedy není okamžitá – záleží na velikosti diskových zařízení VPS.

Správa snapshotů

snapshoty lze vytvořit, mazat a použít v rámci jedné stránky

Byl pro Vás tento návod užitečný?