VPS ON – Přidání IPv6 adres

Tento návod řeší přidání IPv6 adres k serveru VPS ON. Návod na přidání IPv6 adres k VPS SSD najdete v článku VPS SSD – Přidání IPv6 adresy.

V tomto článku se dozvíte:

IPv6 na VPS ON

Servery VPS ON mají v základním nastavení přidělenou jednu IPv4 adresu a /64 IPv6 podsíť. Ke každé další IPv4 adrese systém serveru přidělí i další IPv6 podsíť odpovídajícího rozsahu.

Přidáním IPv6 adresy do rozhraní OpenNebula SunStone ji zpravidla ihned zpřístupníte serveru. V Linuxu dostupnost ověříte příkazem ip a.

Povolení IPv6 adresy v administraci OpenNebula SunStone

Ve výchozím nastavení má server VPS ON povolenou jednu IPv6 adresu. Dostupné adresy najdete v administraci OpenNebula SunStone těmito kroky:

 1. Přihlaste se do administrace OpenNebula SunStone.
 2. V levém menu vyberte Instance >> Virt. Stroje
 3. Vyberte svůj virtuální stroj.
 4. V detailu serveru klikněte na záložku Síť.
WEDOS Detail sítě VPS ON
Detail sítě VPS ON

Úprava adresního rozsahu

Adaptér sítě je v základu nastavený na kapacitu právě jedné IPv6 adresy. Chcete-li přidat druhou a další adresu, nejprve navyšte kapacitu sítě těmito kroky:

 1. V levém menu vyberte Síť >> Virtuální sítě.
 2. Z nabídky sítí vyberte ipv6 síť.
 3. V detailu sítě klikněte na záložku Adresy.
 4. Vyberte typ IP6_STATIC a klikněte na tlačítko Upravit.
 5. Upravte Velikost rozsahu na požadovaný počet IPv6 adres.
WEDOS Úprava rozsahu statických IPv6 adres
Úprava rozsahu statických IPv6 adres

Přidání nové IPv6 adresy do adaptéru

Nakonec přidejte samotnou IPv6 adresu do adaptéru těmito kroky:

 1. Otevřete detail sítě podle návodu na začátku kapitoly.
 2. Klikněte na tlačítko Připojit síť. adaptér.
 3. Vyberte IPv6 adaptér s volnými zápůjčkami a klikněte na Připojit.
WEDOS Připojení síťového adaptéru na kartě Síť
Připojení síťového adaptéru na kartě Síť

Běžné problémy

Mezi běžné problémy patří:

Virtuální stroj se nenačítá

Problém: Po úpravě virtuální sítě se nenačítá VM a zobrazuje chybová hláška Error getting virtual machine.

Řešení: Kvůli velkému množství připojených serverů se některé změny propisují pomaleji. Vyčkejte několik minut a obnovte stránku v prohlížeči. Virtuální stroj by se měl načíst. Pokud se hláška zobrazuje i po načtení prohlížeče, opět chvíli počkejte.

Server nenačítá novou IPv6 adresu 

Problém: Co když server nenačte IPv6 automaticky?

Řešení: Nejprve zkuste server restartovat. Pokud to nepomůže, nastavte IPv6 přímo na serveru podle návodu pro Váš OS.

Často kladené dotazy

Otázka: Jaká další nastavení k nové IPv6 adrese doporučujete?
Odpověď: Doporučujeme na ni směrovat doménu prostřednictvím AAAA záznamu. V případě, že server používáte jako mailserver, nezapomeňte nastavit reverzní IPv6 záznamy.

Děkujeme za zpětnou vazbu!