VPS ON – přidání IPv6 adresy

Přidání první IPv6 adresy

1) Přihlašte se do rozhraní OpenNebula

2) Pro přidání první IPv6 adresy zvolte záložku Instance -> Virt. Stroje → VPS ON a v seznamu vyberte svůj virtuální server

3) V detailu virtuálního stroje zvolte záložku síť, jenž je v horním menu. Zobrazí se Vám seznam již připojených síťových adaptérů s konkrétními ip adresami

4) Stiskněte zelené tlačítko Připojit síťový adaptér

5) Vyhledejte své VPS ON. Zobrazí se seznam v němž bude adaptér s názvem ovXXXX-ipv6-0. Tento adaptér zvolte a zmáčkněte tlačítko připojit.

6) Nyní si stránku aktualizujte a již byste měli v tabulce vidět svou první připojenou IPv6 adresu.

Přidání druhé IPv6 adresy

1) Zvolte záložku síť v levém menu a zvolte položku virtuální sítě. Tam uvidíte oba dva síťové adaptéry (1x pro IPv4 a 1x pro IPv6).

2) Zvolte síťový adaptér ovXXXX-ipv6-0

3) V detailu síťového adaptéru zvolte záložku Adresy v horním menu. Zobrazí se Vám seznam IPv6 adres, jenž máte u Vašeho VPS ON přidány. Jak můžete vidět na obrázku níže, počet zápůjček je 1/1. Toto je potřeba upravit. Zvolte IPv6 adresu ze seznamu a zmáčkněte tlačítku upravit vpravo nad tabulkou.

4) Zobrazí se Vám okno pro úpravu adresního rozsahu. V tomto okně změňte pouze velikost z 1 na 2 a zmáčkněte tlačítko upravit.

5) Nyní můžete postupovat stejně jako v případě přidělení první IPv6 adresy. Klikněte vlevo v menu na Virt. stroje a vyberte daný VPS ON. V detailu VPS ON zvolte záložku síť. Dále klikněte na tlačítko připojit síť. adaptér. Vyhledejte název svého VPS ON. Zobrazí se dva síťové adaptéry, zvolte adaptér ovXXXX-IPv6-0. U daného síťového adaptéru byste měli vidět posuvník zobrazující počet zápůjček 1/2. Tento adaptér zvolte a zmáčkněte tlačítko připojit. Nyní si stránku aktualizujte a již byste měli v tabulce vidět svou druhou připojenou IPv6 adresu.

Byl pro Vás tento návod užitečný?