Oprávnění uživatelé

Pomocí oprávněných uživatelů lze zpřístupnit své služby do jiného zákaznického účtu. Nemusíte tak třeba svému správci webu poskytovat své přihlašovací údaje a přesto bude moci nastavovat váš webhosting v jeho zákaznickém účtu. Zákazník uvidí zpřístupněné položky z jiného účtu (služby, faktury, DNS …) klasicky v seznamech klientské administrace v tabulce pod seznamem vlastních služeb. S těmito službami/položkami bude dále moci pracovat jako kdyby byly evidovány přímo v jeho zákaznickém účtu.

Samozřejmostí by v tomto případě měla být důvěra v osobu, které služby zpřístupňujete, může s nimi provádět prakticky cokoli.

Kategorie, které lze spravovat jsou:

 • Domény
 • Webhosting
 • WEDOS Disk
 • Virtuální servery
 • Dedikované servery
 • VPS ON
 • WMS
 • DNS
 • Fakturace
 • Zálohový účet

Lze nastavit např. povolení správy pro všechny své domény nebo jen pro některé zvolené, včetně volitelného nastavení správy budoucích služeb v konkrétní kategorii. 

Postup nastavení oprávnění:

 • Přihlaste se do zákaznické administrace https://client.wedos.com
 • Na záložce “Zákazník” klikněte na odkaz  “Oprávnění uživatele” po levé straně.
Zákazník >> Oprávnění uživatelé
 • Pomocí tlačítka “přidat oprávněného uživatele” přidejte uživatele (“ID zákaznického účtu” a “Login zákazníka”). ID účtu zjistíte v pravém horním rohu stránky v administraci, přihlašovací jméno zjistíte v Zákazník >> Základní nastavení.
zjistěte si ID účtu a přihlašovací e-mail účtu, na který chcete služby zpřístupnit
ID účtu zjistíte v pravém horním rohu stránky
 • Ve formuláři “Přidělená oprávnění” vyberte kategorie služeb, které si přejete zpřístupnit, a přidejte je tlačítkem “Přidat >>“.
můžete zpřístupnit jednu nebo více kategorií, pak budete ještě vybírat konkrétní služby
 • Pro výběr konkrétních služeb v kategorii nejprve lupou vyberte kategorii. Zaškrtněte konkrétní služby pro zpřístupnění do jiného účtu, vyberte úroveň oprávnění a použijte tlačítko “Uložit oprávnění“.
vyberte kategorii, vyberte služby, vyberte úroveň oprávnění, můžete nastavit chování budoucích služeb v kategorii, klikněte na tlačítko Uložit oprávnění

Po provedení nastavení uživatel, kterému bylo přidělené oprávnění, uvidí služby u sebe v zákaznickém účtě. Hotové nastavení poznáte podle zeleně podbarvených názvů zpřístupněných služeb.

Takto budou vidět vaše služby v cílovém zákaznickém účtu.