Zálohový účet – pohyby na účtu

  Fakturace, Zálohový účet

Přehled pohybů na zálohovém účtu můžete sledovat po přihlášení v zákaznickém centru (client.wedos.com) v záložce fakturace -> zálohový účet -> Pohyby na účtu.

U každé položky je uvedeno:

  • příznak blokování platby (B) – je aktivní v případě, že částka byla použita na úhradu objednávky, ale objednaná služba ještě nebyla zřízena
  • příznak nevyúčtování platby (N) – je aktivní v případě, že částka byla použita na úhradu objednávky a ještě nebyla vyfakturována (nebyla ještě vyúčtována)
  • typ – platba objednávky nebo vklad
  • služba – typ služby, která byla zaplacena
  • částka – uváděno bez DPH
  • popis – popis konkrétní zaplacené služby nebo poznámky k provedenému vkladu
  • č. obj. – číslo objednávky, odpovídá objednávce ve fakturačním systému a číslům zálohových faktur

Zůstatek na zálohovém účtě je uváděn bez DPH.

V případě jakýchkoliv nejasností či nesrovnalostí ve výpisu z vašeho zálohového účtu nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Děkujeme za zpětnou vazbu!