Úhrada doplatkových faktur

Veškeré služby jsou u nás hrazeny zálohově – tedy po objednání nové služby nebo jejího prodloužení je vystavena výzva k platbě a po zaplacení je služba zřízena či prodloužena.

V některých situacích se však vystavují doplatkové faktury:

  • po aktivaci příplatkové služby či navýšení varianty je následující den vystavena doplatková faktura na rozdíl poplatku za službu do konce aktuálně předplaceného období
  • po provedení jednorázových úkonů na základě objednávky zákazníka (obnova ze zálohy, práce technika apod.)

Nově je možné doplatky hradit také ze zálohového účtu. Funguje to následujícím způsobem:

  • pokud je na zálohovém účtu dostatečný kredit, není vystavena doplatková faktura, ale je částka odečtena ze zálohového účtu – pohyb se tedy objeví na měsíční vyúčtovací faktuře
  • pokud zákazník nemá zálohový účet aktivní nebo na něm není dostatečný kredit, je vystavena doplatková faktura se splatností 7 dní

Pokud si doplatkovou fakturu přejete dodatečně uhradit ze zálohového účtu, doplňte si potřebný kredit a kontaktujte nás – fakturu stornujeme a částku odečteme ze zálohového účtu.

V případě jednorázových úkonů je způsob úhrady možno domluvit s našimi pracovníky.

Byl pro Vás tento návod užitečný?