Domény – slovník pojmů

  Domény, Základní informace

AUTH-ID

Autorizační heslo domény nebo nějakého identifikátoru, které zná pouze majitel, sloužící k autorizaci přeregistrace či jiných akcí.

Centrální registr domén

Hlavní databáze doménových jmen, jejich držitelů a dalších údajů. Centrálnímu registru je svěřena správa konkrétních TLD (koncovek). Příkladem je např. společnost CZ.NIC pro českou národní doménu CZ.

Doména

Domény jsou jedinečné názvy počítačů a serverů v Internetu, pod kterými se skrývá jejich číselná hodnota (IP adresa), přes kterou počítače komunikují. Doména je pro člověka lépe zapamatovatelný název číselného pojmenování. Doména může mít více úrovní, které jsou oddělené tečkou, např. doména třetí úrovně kb.wedos.com.

DNS

Informace v samostatné sekci http://kb.wedos.com/dns/teorie.html.

DNSSEC

Technologie využívající elektronického podpisu k ověřování původu dat v DNS záznamech. Zamezuje tomu, aby vám mohl útočník podstrčit falešné DNS záznamy a tím vás např. nasměrovat na podvodné WWW stránky. Bližší informace např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/DNSSEC.

ICANN

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) je nezisková organizace, která nese odpovědnost za jmenný prostor DNS, distribuci velkých bloků IP adres, správu čísel autonomních systémů aj. Ta předává pravomoc pro správu jednotlivých TLD na další subjekty (registry).

IDN

Některé domény mohou obsahovat i znaky národních abeced (např. diakritiku, azbuku, řečtinu a jiné). Na tyto domény se vztahuje označení IDN (Internationalized Domain Names).

Majitel domény

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem domény. 

Přeregistrace domény

Proces, při kterém je možné převést doménu od jednoho registrátor k jinému. Tento proces může být odlišný pro různé druhy TLD či registry.

Registrátor

Doménový registrátor je oprávněn spravovat své domény v centrálním registru. Umožňuje jejich registraci a správu koncovým zákazníkům (majitelům domén). Jedním z registrátorů je i společnost WEDOS Internet, a.s.

Sada nameserverů (NSSET)

Alespoň 2 nameservery (s příp. technickým kontaktem, který je oprávněn s nameservy manipulovat). Pomocí těchto nameserverů je u domény uvedeno, jaké servery mají vracet DNS záznamy domény.

TLD

Top Level Domain – doména nejvyšší úrovně. Doména uvedená na konci doménového názvu. Např. česká národní doména cz v názvu wedos.cz. TLD je možné rozdělit do několika skupin podle jejich významu. Např. ccTLD (Country code Top Level Domain), což jsou domény národní nebo gTLD (generic TLD), které nejsou spojené s konkrétním státem, ale s určitým významem (com, net, org, info, biz a jiné).

WHOIS

Služba, která poskytuje informace o doménách, jejích kontaktech, nameserver a jiných údajích spojených s doménou. Pro doménu cz na http://www.nic.cz/whois

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.