Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies
Tato stránka používá „cookies“. Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Více informací zde. Přijmout cookies

Doména SK - základní informace

Základní informace o SK doménách, registrace, platnost, změny registrátora.

Datum: 24.08.2017


Držitelem SK domény se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba z celého světa za předpokladu, že má doručovací adresu na území členského státu Evropské unie, ve státě tvořícím Evropský hospodářksý prostor nebo v členském státě Evropského sdružení volného obchodu. Seznam všech států, které splňují tuto podmínku je dostupný zde.

V případě fyzických osob je možné u záznamu držitele domény uvádět datum narození ve formátu RRRR-MM-DD. V případě právnických osob je možné u záznamu držitele uvádět identifikační nebo registrační číslo organizace.

Při registraci, přeregistraci a změně majitele domény je nutné souhlasit s Pravidly poskytování domén v doméně nejvyšší úrovně .SK. Domény SK používají pro přeregistraci a změnu majitele autorizační hesla, která se získávají u současného registrátora domény.

Domény je možné registrovat na období 1-10 let a až do výše 10 let libovolně prodlužovat. Celková délka předplaceného období SK domény nikdy nesmí přesáhnout 10 roků.

Při přeregistraci SK domény dochází k prodloužení předplaceného období domény o 1 rok a je tedy potřeba zaplatit poplatek ve stejné výši, jako při standardním prodloužení o jeden rok. Přeregistrace není jiným způsobem zpoplatněna. Přeregistraci je nutné provést před koncem předplaceného období domény. Po expiraci SK domény již není přeregistrace možná.

Doména je po expiraci ještě 40 dní v ochranném období. V tomto období je ještě možné prodloužení nebo změna registrátora domény, ale nejsou povoleny žádné jiné změny (změna kontaktů u domény, změna DNS serverů, ...). Doména v ochranném období není delegována do DNS a není tedy dostupná z internetu. Po prodloužení SK domény v ochranném období bude doména opět dostupná z internetu do 48 hodin. Pokud není doména v průběhu ochranného období prodloužena, je následující den po uplynutí ochranného období v náhodnou denní dobu vyřazena z registru a stává se dostupnou pro registraci komukoliv.

Veškeré změny u SK domény (kromě přeregistrace s prodloužením) jsou zdarma a lze je provádět on-line po přihlášení k příslušnému účtu v Zákaznickém centru WEDOS.

Diskuze k článku

K tomuto článku nebyl dosud vložen žádný diskuzní příspěvek, ale můžete tak učinit jako první.

Přihlášení zákazníka

Nemáte ještě zákaznický účet? Registrace

Copyright © WEDOS, 2018

Facebook RSS